e-Odobrenje za mikrovalnu vezu

 Naputak za izdavanje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra
u mikrovalnoj vezi
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije  e-Odobrenje za mikrovalnu.
Web aplikacija e-Odobrenje za mikrovalnu omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva za izdavanje, produljenje, izmjenu i poništenje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi te uz jednostavnu primjenu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja odobrenja.
Usluga je namijenjena svim korisnicima mikrovalnih veza, a moguće joj je pristupiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica.
 
Usluga ujedno omogućuje izdavanje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pojednostavljenom postupku za frekvencijsko područje 71-76 GHz / 81-86 GHz, tzv. “e-band”.
Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja u frekvencijskom području 71-76 GHz / 81-86 GHz, (e-band) korisnik treba uvidom u bazu podataka o postojećim dozvolama i zahtjevima prethodno provjeriti raspoloživost frekvencijskog spektra.
 
Aplikacija e-Mikrovalna veza, uz već gore navedene funkcionalnosti omogućuje i grupno podnošenje zahtjeva za iste radnje. Grupno podnošenje zahtjeva će korisnicima omogućiti podnošenje više zahtjeva istovremeno, čime će se smanjiti vrijeme i trud potreban za pojedinačno podnošenje zahtjeva.
 
Kod odabira grupne funkcionalnosti za podnošenje zahtjeva za izdavanje, produljenje, izmjenu i poništenje odobrenja potrebno je koristiti Excel predložak za grupni zahtjev.
Predložak će sadržavati potrebna polja i informacije za svaku dozvolu.
Nakon što se popuni s odgovarajućim podacima, Excel predložak će se učitati putem aplikacije, te će se provesti validacija dokumenta kako bi se osiguralo da su svi potrebni podaci ispravno uneseni i da format odgovara očekivanom obrascu.
Nakon uspješne validacije, podaci iz Excel predloška će se koristiti za generiranje grupnog zahtjeva za izdavanje, produljenje, izmjenu ili poništenje odobrenja.
 
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje/produljenje/izmjenu/poništenje dozvole putem aplikacije e-Odobrenje za mikrovalnu potrebni su:
 
        1.     Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
        Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje, produljenje, izmjenu i/ili poništenje odobrenja.
 
       2.     Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
       Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.
 
       3.     Projekt (tehnička dokumentacija) za radijsku postaju sukladno važećem Pravilniku o dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra, u elektroničkom obliku.
Ako je podnositelj zahtjeva već ranije dostavio HAKOM-u tehničku dokumentaciju za  odobrenje za mikrovalnu vezu s parametrima iz podnesenog zahtjeva, nije obvezan isto ponovno dostaviti.


NAPOMENE:


  1. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, .pdf, .zip ili .rar formatu maksimalne veličine do 50 MB inače ih nećete moći priložiti.
  2. Popis raspoloživih odašiljačkih lokacija koje je moguće odabrati tijekom podnošenja zahtjeva dostupan je u pregledniku lokacija, a novu odašiljačku lokaciju moguće je unijeti u sam zahtjev tijekom njegova podnošenja.
  3. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja u frekvencijskom području 71-76 GHz / 81 -86 GHz, (e-band) korisnik treba uvidom u bazu podataka o postojećim odobrenjema i zahtjevima prethodno provjeriti raspoloživost frekvencijskog spektra.
  4. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-odobrenja, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-odobrenja pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
 
 

 ispiši stranicu