e-Satelitska

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra
u satelitskoj službi
 
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Satelitska.
Web aplikacija e-Satelitska omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva za izdavanje, produljenje, izmjenu i poništenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi te uz jednostavnu primjenu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja dozvole.
Usluga je namijenjena svim korisnicima satelitskih veza, za zemaljsku postaju u satelitskoj službi i/ili svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti, a moguće joj je pristupiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica.
 
 
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje/produljenje/izmjenu/poništenje dozvole putem aplikacije e-Satelitska potrebni su:
 
  1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje, produljenje, izmjenu i/ili poništenje dozvole.
 
  1. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.
 
  1. Projekt (tehnička dokumentacija) za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi sukladno važećem Pravilniku o dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra, u elektroničkom obliku.
Ako je podnositelj zahtjeva već ranije dostavio HAKOM-u tehničku dokumentaciju za zemaljsku postaju u satelitskoj službi i/ili svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti s parametrima iz podnesenog zahtjeva, nije obvezan isto ponovno dostaviti.NAPOMENE:


  1. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, .pdf, .zip ili .rar formatu maksimalne veličine do 50 MB, inače ih nećete moći priložiti.
  2. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-dozvole, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-dozvole pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
 

 ispiši stranicu