e-Zrakoplovna

 
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra
na zrakoplovu
 
Zahtjev za izdavanje/poništenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Zrakoplovna.
Web aplikacija e-Zrakoplovna omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva za izdavanje i poništenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu te uz jednostavnu primjenu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja ili poništenja dozvole.
 
 
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje/poništenje dozvole putem aplikacije e-Zrakoplovna potrebni su:
 
  1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje ili poništenje dozvole.
  1. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.
  1. Preslika pravovaljane Svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova i Potvrde o registraciji zrakoplova (ukoliko ne raspolažete s navedenim, potrebno je priložiti neki drugi dokument koji sadrži podatke o registracijskoj oznaci zrakoplova, pozivnoj oznaci, tipu zrakoplova, vlasniku zrakoplova i ELT kodu).
  2. Priložiti Punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika u kojoj je određen opunomoćenik za zaprimanje pismena u Republici Hrvatskoj, ukoliko je vlasnik zrakoplova stranac.
  3. Ukoliko želite poništiti dozvolu, potrebno je unijeti neki od traženih podataka sa dozvole koju želite poništiti.NAPOMENE:


  1. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, .pdf, .zip ili .rar formatu maksimalne veličine do 50 MB, inače ih nećete moći priložiti.
  2. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-dozvole, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-dozvole pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
 

 ispiši stranicu