e-Amaterska

Naputak za  izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi
 
Zahtjev za izdavanje, produljenje i poništenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Amaterska.
Web aplikacija e-Amaterska omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva za izdavanje, produljenje i poništenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi te uz jednostavnu primjenu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja dozvole.
 
Od 1. siječnja 2024. dozvole se izdaju u elektroničkom obliku, elektronički potpisane i dostavljaju elektroničkom poštom. HAKOM će iznimno izdati presliku elektroničke dozvole u papiru samo za potrebe odlaska radioamatera u zemlje koje ne priznaju el. oblik dozvole (npr. Norveška) ili odlaska u zemlje van CEPT-a.”
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje/produljenje/poništenje dozvole putem aplikacije e-Amaterska potrebni su:
 
 1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje, produljenje ili poništenje dozvole.
 
 1. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.
 
 1. Točno ispuniti obrazac zahtjeva sa svim nužnim podatcima za izdavanje dozvole.
 2. Presliku Potvrde o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatora koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez i presliku Svjedodžbe o položenom radioamaterskom ispitu.
 3. Presliku prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi (ukoliko je navedena izdana).
 4. Za amaterske radijske postaje kojima je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W potrebno je dostaviti:
 1. antenski dijagram zračenja - horizontalni i vertikalni dijagram zračenja antenskog sustava s naznačenim maksimalnim dobitkom i označenim mogućim smjerovima maksimalnog zračenja;
 2. tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava - prikaz smještaja antenskog sustava na lokaciji postavljanja s označenim visinama od zemlje i objekta na kojem je postavljen sustav;
 3. zemljovid područja s ucrtanim mjestom postavljanja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak ljudi - preslika zemljovida u prikladnom mjerilu (1:1000, 1:2880) s označenim mjestom postavljanja antenskog sustava s ucrtanom zonom sigurnosne udaljenosti(2);
 4. ukoliko se unutar zone sigurnosne udaljenosti nalazi područje povećane osjetljivosti(3) potrebno je dostaviti izračun očekivane jakosti električnog polja u području povećane osjetljivosti unutar zone sigurnosti, te ga ucrtati na zemljovid iz točke 3.
 

NAPOMENE:


 1. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, .pdf, .zip ili .rar formatu maksimalne veličine do 50 MB, inače ih nećete moći priložiti.
 2. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-dozvole, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-dozvole pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
 
 
 

 ispiši stranicu