e-Mikrovalna veza

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra mikrovalnoj vezi možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije  e-Mikrovalna veza  (upute za korištenje).
 
Web aplikacija e-Mikrovalna veza  omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva i izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi te uz jednostavnu primjenu skraćuje trajanje postupka izdavanja dozvole i pojeftinjuje ga. Usluga je namijenjena svim korisnicima mikrovalnih veza, a moguće joj je pristupiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica.
 
Usluga ujedno omogućuje izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pojednostavljenom postupku za frekvencijsko područje 71-76 GHz i 81 -86 GHz, tzv. „e-band“. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole u frekvencijskom području 71-76 GHz i 81 -86 GHz, (e-band) korisnik treba uvidom u bazu podataka o postojećim dozvolama i zahtjevima prethodno provjeriti raspoloživost frekvencijskog spektra.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole putem aplikacije e-Mikrovalna veza potrebni su:
 
        1.     Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
        Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole.
 
       2.     Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
       Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.
 
       3.     Projekt (tehnička dokumentacija) za radijsku postaju sukladno važećem Pravilniku o dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra, u elektroničkom obliku. Ako je podnositelj zahtjeva već ranije dostavio HAKOM-u tehničku dokumentaciju za  mikrovalnu vezu s parametrima iz podnesenog zahtjeva, nije obvezan isto ponovno dostaviti.


NAPOMENE:
  1. Maksimalno predviđeno vrijeme za podnošenje zahtjeva u web aplikaciji e-Mikrovalne veze je 120 min. Nakon isteka tog vremena Vaša transakcija se prekida i morat ćete podnijeti zahtjev ponovno.
  2. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, .pdf, .zip i .rar formatu maksimalne veličine do 15MB inače ih nećete moći priložiti.
  3. Popis raspoloživih odašiljačkih lokacija koje je moguće odabrati tijekom podnošenja zahtjeva dostupan je u pregledniku lokacija, a novu odašiljačku lokaciju moguće je unijeti u sam zahtjev tijekom njegova podnošenja.
  4. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole u frekvencijskom području 71-76 GHz i 81 -86 GHz, (e-band) korisnik treba uvidom u bazu podataka o postojećim dozvolama i zahtjevima prethodno provjeriti raspoloživost frekvencijskog spektra.
  5. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-dozvole, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-dozvole pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
 ispiši stranicu