Izdavanje potvrda o pravu puta

HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta pobliže propisuje kako se HAKOM-u dostavlja zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Vrste nekretnina, također su određene ovim pravilnikom.
Visina naknade za pravo puta, s obzirom na vrstu nekretnine i površine, dana je tablicom u Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta.Godina:
Mjesec:
Infrastrukturni operator:
Mreža:
Županija:
Katastarska općina:

Ukupna duljina trase: 2.111.655,10
Broj potvrda: 7862

Broj potvrdeInfrastrukturni operatorMrežaKatastarska česticaKatastarska općinaDuljina
3827Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5502Trnje789,96
3828Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5545Trnje145,54
3829Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5546Trnje63,65
3830Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje1587Trnje185,29
3831Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5672Trnje222,00
3832Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje1567Trnje19,80
3833Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje1614Trnje122,65
3834Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5547Trnje560,80
3835Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5605Trnje428,18
3836Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5604Trnje394,40
3837Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje1719/1Trnje361,13
3838Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje5606Trnje193,13
3839Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje1714Trnje8,89
3840Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje K-65500/1Trnje144,10
3841Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje K-65502Trnje162,76
3842Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje K-65544Trnje40,50
3843Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje K-65543Trnje363,63
3844Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje K-65545Trnje316,90
3845Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje K-65546Trnje327,10
3846Hrvatski Telekom d.d.DTK Trnje K-65549/1Trnje68,74