Vi ste pitali...

 • Ako korisnik da privolu/dopuštenje za obradu podataka u pisanom obliku (u TOTAL tv) i zatraži da mu isto prosljedi da li je operater dužan po zakonu takav dokumet prosljediti krajnjem korisniku.?

  Takva obrada podataka bila bi temelj za dokazivanje interesne skupine sadržaja TV programa koje je korisnik kontinuirano gledao a isti su bili i temelj za sklapanje ugovora.Kako se isti sadržaj se više ne imitira time je korisnik  doveden u nepovoljan položaj.Na osnovu neimitiranja sadržaja na interesnim programima korisnik želi raskinuti ugovor i priložiti navedeni dokumet kao olakotnu okolnost koja je pogodnija za samog korisnika.

Poštovani,

Vezano uz Vaš upit kojim tražite pojašnjenje za privole odnosno dopuštenja za obradu osobnih podataka molimo da se obratite Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša korisnička prava, potrebno je pokrenuti formalni postupak rješavanja spora pri operatoru. 

Detaljne informacije o podnošenju prigovora možete naći na poveznici https://www.hakom.hr/hr/kako-se-zaliti/2116. 

Također, napominjemo kako HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti formalnu odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom po proceduri koja je propisana Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Dakle, HAKOM-u se obratite ukoliko ne budete suglasni sa rješenjem Vašeg prigovora/pritužbe od strane operatora. HAKOM će tada, temeljem relevantne dokumentacije (Vašeg zahtjeva, dokumentacije koju ste dostavili jer je smatrate važnom za nastali slučaj, očitovanja operatora…) donijeti odgovarajuću odluku.

 • Poštovani. Molim Vas da broj 0998430410 bude u registru ne zovi. To je broj od  mog djeteta koje ima 9 godina i često ima pozive vezane za prodaju nečega.

  Hvala

Poštovani,
 
Ukoliko ne želite da Vas trgovci (operatori) kontaktiraju putem telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje, potrebno je da Vaš broj upišete u besplatni javni Registar "Ne zovi", koji je propisan je Zakonom o zaštiti potrošača.
 
Brojeve u Registar upisuje operator na zahtjev korisnika usluga i to u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva. Zahtjev za upis broja u Registar „Ne zovi“ je potrebno popuniti i dostaviti ili putem elektroničke pošte (ukoliko operator isto podržava) ili popunjeni obrazac predati u poslovnici operatora. 

Za kršenje Zakona o zaštiti potrošača, odnosno kontaktiranje brojeva upisanih u Registar u svrhu promidžbe i prodaje od strane trgovaca, nadležan je Državni inspektorat. 

Lijep pozdrav,

 • Postovani

  u petom mjesecu,19.05.2022 sam uputila zalbu hakomu vezano za potrazivanja sa strane operatera  telemacha,od mene kao njihovg korisnika koje su ne osnovane i ne zakonske. Radi se o spornom dugovanju za koji mi nisu zbali objasniti kako je nastao,te su me prilikom informiranja dva puta potpuno drugacije informirali o navodnom nastanku toga troska.Jos uvijek cekam rijesenje tog predmeta. Zanima me status moje zalbe.

  Hvala

  Lijep pozdrav

  Arijana Ulaga

Poštovani, 

Vaš zahtjev za rješavanjem spora zaprimljen je pod Klasom: UP/I-344-08/22-01/374. Predmet je u postupku rješavanja te ćete odluku ili rješenje o podnesenom zahtjevu zaprimiti na kućnu adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

 • Postovani, javljam Vam se radi provjere statusa moje zalbe na operatera A1 s obzirom da me konstantno naziva agencija za naplatu potrazivanja po nalogu A1. Molim Vas da kada ulovite vremena, da mi posaljete informaciju o statusu moje zalbe. Unaprijed Vam hvala, Leonard

Poštovani,
Vaš Zahtjev za rješavanje spora zaprimljen je 6. srpnja 2022. pod oznakom UP/I-344-08/22-01/492 te je u postupku rješavanja.
Napominjemo kako je operator upoznat sa pokretanjem Vašeg prigovora pri HAKOM-u.
HAKOM će donijeti odluku/rješenje u zakonskom roku do četiri mjeseca od zaprimanja Zahtjeva sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacija.
Lijep pozdrav,
HAKOM
 • Poštovanji

  Prijavljujem pokušaj  prijevare  putem wats up -a  sa broja  mobitela 098 9651319.

  Broj  i korisnik nije dostupan  na imeniku  .Molim  odgovor  o preduzetim koracima 

  Zahvaljujem

Poštovani, 

Operator je u skladu s Općim uvjetima poslovanja (koji su dio pretplatničkog ugovora) u obvezi čuvati podatke korisnika, opisati način i prikupljanje istih te postupanje s osobnim podatcima korisnika u svrhu vođenja popisa svih krajnjih korisnika. Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka od strane operatora molimo da provedete postupak prigovaranja kod operatora. 

Detaljne informacije o podnošenju prigovora možete naći na poveznici https://www.hakom.hr/hr/kako-se-zaliti/2116. 

Također, napominjemo kako HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti formalnu odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom po proceduri koja je propisana Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Dakle, HAKOM-u se obratite ukoliko ne budete suglasni sa rješenjem Vašeg prigovora/pritužbe od strane operatora. HAKOM će tada, temeljem relevantne dokumentacije (Vašeg zahtjeva, dokumentacije koju ste dostavili jer je smatrate važnom za nastali slučaj, očitovanja operatora…) donijeti odgovarajuću odluku.

Lijep pozdrav,

 • Poštovani,

  zanima me efektivna izračena snaga (ERP), snaga uređaja (TRP), visina antenskog sustava iznad tla i polarni dijagram zračenja u koracima od 10 stupnjeva za sljedeće programe:

  93.6MHz Ultra FM Split i 106.9MHz Radio Dalmacija s kote Labinštica (701m).

  Lijep pozdrav, Tonči Rančić

Poštovani, 

Vezano za Vaš upit o tehničkim parametrima odašiljača 93.6MHz Ultra FM Split i 106.9MHz Radio Dalmacija, želimo Vas izvijestiti da nemamo uobičajena praksu izdavati informacije o tehničkim parametrima pojedinačnih odašiljača trećim stranama bez jasne svrhe i namjene dostave istih. Napominjemo da ste nam već jednom uputili sličan zahtjev za odašiljač Radio Samobor 93,0 MHz na lokaciji Svetonedeljski breg-Kamenica, za koji Vam je HAKOM dostavio podatke te Vas ovim putem molimo za povratnu informaciju o svrsi Vašeg zahtjeva, odnosno daljnjoj namjeni zatraženih tehničkih podataka odašiljača.

Lijep pozdrav.

 • Poštovani.

  Već više od deset dana čekam da se pojavi netko iz T-Coma kako bi mi riješio kvar kućnog interneta. Naime pred više od deset dana je pukao signal kućne linije interneta, telefona, te max TV-a. Uz opetovano zvanje službe za korisnike T-Coma kvar još uvijek nije otklonjen, iako mi stalno dolaze poruke (laži) kako je problem riješen, te kako je kvar otklonjen. Ne pomažu ni stalne i opetovane požurnice za otklanjanje kvara poslanih od samih djelatnika službe za korisnike. Stalni izgovor tipa "strpite se još par dana" mi nije više prihvatljiv iz razloga štu sam strpljiv više od deset dana. Izgovor tipa "imate našu mobilnu liniju koju možete koristiti kao hot-spot" nije prihvatljiv iz razloga što mi je i njihov mobilni signal toliko loš da stalno i opetovano pada (prekida), te pojedine stranice otvara po par minuta. Isto mi tako nije prihvatljiv ni prijedlog jedne od djelatnice službe za korisnike da uzmem laptop, da odem negdje gdje ima nekakav bolji i besplatni Wi-Fi signal, te da od tamo koristim njihove usluge interneta. Napominjem kako mi ne pada ni na kraj pameti odlaziti u kojekakve internet-kafiće, parkove, niti posjećivati bilo kakva javna mjesta kako bi mogao koristiti usluge za koje uredno plaćam ( po meni ne mlu količinu novaca ). Napominjem kako sam redoviti platiša usluge koju trenutačno ne dobivam, i pitanje je do kada će se to tako nastaviti: Moji upiti su: Koliki je zakonski rok za otkloniti kvar linije od strane T-Com tehničara, što da radim, kome da se još obratim, i možete li mi Vi kako pomoći?

  Na odgovoru unaprijed Hvala ! Lijep i ugodan dan.

  Renato Kontić

  Rasopasno 39

  51511 Malinska

  091 201 4746

  renori72@gmail.com

Poštovani, 

Člankom 29. stavkom 12. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (dalje: Pravilnik) određeno je da je operator, u slučaju ako tehničku smetnju i/ili smanjenje kakvoće usluge u djelokrugu odgovornosti operatora nije uklonio u roku od dvadeset i četiri (24) sata od trenutka prijave kvara, pri čemu korisniku nije bio omogućen pristup ili korištenje usluga, obavezan umanjiti korisnikovu naknadu za mjesečni ili tromjesečni pristup komunikacijskom sustavu ili se korisnik na drugi način obeštećuje, i to razmjerno broju dana trajanja tehničke smetnje. 

Nadalje, člankom 29. stavcima 13., 14. i 17. Pravilnika uređeno je pitanje otklona kvara. Istim je propisana obveza operatora da sve vrste kvarova koji su u području njegove odgovornosti, otkloni najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana prijave kvara. 

Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenim rokovima, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim ukoliko je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano krivnjom korisnika, višom silom ili postupanjem treće strane kojim je onemogućen pristup infrastrukturi i/ili mreži u svrhu otklona kvara, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži. 

U slučaju ako operator nije uklonio kvar u prethodno navedenim rokovima, a korisnik nije iskoristio pravo na raskid ugovora, korisnik ima pravo na naknadu za nepravovremeni otklon kvara u iznosu od 240,00 kuna po danu za svaki započeti dan kašnjenja do dana otklona kvara. Iznos naknade se obračunava za najviše petnaest (15) dana kašnjenja otklona kvara i vrijedi za slučaj potpunog prekida rada usluge. U tom slučaju korisnik podnosi prigovor na kakvoću usluge uz zahtjev za isplatom naknade sukladno članku 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama. 

Bitno je naglasiti kako operator neće biti odgovoran ukoliko je do smanjenja razine kakvoće usluge došlo zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila), kao i da su operatori obvezni korisniku pružiti detaljno objašnjenje neprihvaćanja prigovora na kakvoću usluge u slučaju postojanja više sile.

Obzirom da iz Vašeg upita proizlazi da kvar nije uklonjen iako ste ga prijavili Vašem operatoru i da Vam je operator ispostavio račun za razdoblje kada niste imali uslugu, savjetujemo Vam da u vezi konkretnog problema podnesete pisani prigovor Vašem operatoru. Detaljne informacije o navedenom postupku možete naći na poveznici https://www.hakom.hr/hr/kako-se-zaliti/2116. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom po proceduri koja je propisana Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Stoga, ukoliko ne budete zadovoljni operatorovim odgovorom na Vašu reklamaciju, obratite se HAKOM-u koji će tada, temeljem relevantne dokumentacije (Vašeg zahtjeva, dokumentacije koju ste dostavili jer je smatrate važnom za nastali slučaj, očitovanja operatora…) donijeti odgovarajuću odluku u vezi Vašeg prigovora.

 • Poštovani

   

  Po predemtu 050-02/22-02/408 i broju telefona 098 166 8415 od 07.06.2022 do danas još nemam  nikakve usluge mobitela tj još nije aktivan.

  Ovaj tjedan sam dva puta morao potvrđivati pokretanje usluge i još broj telefona nije aktivan iako na Vašim strnicama piše da je preuzet broj od T Com-a.

  Vidim da e T Com pokrenuo  ali nakon 33 dana bez ikakve usluge i raznih troškova, ne mogučnsoti korištenja svog broja , postavljnje privremenog drugogo broja i da ne kažem što sve ne molim koje su moje solucije naknade štete sa ovaj period.

  Karlo Kovalisko

  Lp

Poštovani,

HT nas je obavijestio kako prijenos broja 0981668415 u mrežu HT-a nije realiziran 7. lipnja 2022. jer je zapeo u sustavu (iako je isključen iz mreže drugog operatora, nije aktiviran u HT mreži), a naknadno je i storniran propustom djelatnika. Navedeni broj je trenutno u mreži HT-a i  6. srpnja 2022. je unesen zahtjev za aktivacijom broja na željenoj tarifi uz isporuku ugovorenog uređaja. Međutim, obzirom da je isti pogrešno unesen, HT navodi kako je 8. srpnja 2022. ponovljen unos zahtjeva te je realizacija istog u tijeku (dostava SIM kartice i uređaja vrši se po broju pošiljke LE812163201HR). Po dostavi SIM kartice i uređaja, pretplatnički broj će Vam biti dostupan za korištenje.

Također, HT navodi kako zbog svega navedenog ostvarujete pravo na isplatu naknade zbog kašnjenja prijenosa broja u maksimalnom iznosu od 3.600,00 kn, kao i da će Vam ista biti isplaćena nakon što HT-u dostavite podatke potrebne za isplatu.

Ovim putem potvrđujemo kako iznos od 3.600,00 kn predstavlja najveći iznos koji korisnik može dobiti u slučaju kašnjenja prijenosa broja. Također, pozivamo Vas da nam se obratite u slučaju daljnjih problema sa realizacijom usluge na navedenom broju, odnosno da u vezi istoga provedete postupak prigovaranja. Detaljne informacije o podnošenju prigovora možete naći na poveznici hakom.hr/kako-se-zaliti. 

 • Postovani, 

  nedavno sam poslao zahtjev preispitivanje velicine naknade koju Optima Telekom me potrazuje za otkazivanje njihovih usluga i zahtjev je pod oznakom UP/I-344-08/22-01/490.

  Danas mi je stigao bas racun sa dospijecem placanja do 15.7 a prigovor poslan vama moze potrajati i do 4 mjeseca da se rijesi. 

  Moje pitanje je dali da podmirim racun pa onda potrazujem razliku nazad od Optima Telekoma ukoliko vasa odluka bude u moju korist ili da ne placam nista dok se ne rijesi zahtjev poslan Vama? 

   

  Lp,

  Mirko.

Poštovani,

Zakonom o elektroničkim komunikacijama propisana je obveza korisnika koji je podnio prigovor da plati nesporni dio računa ili prosječni iznos računa kojim je bio zadužen u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. Dakle, ukoliko ste podnijeli prigovor na navedeni račun, obvezni ste podmirit nesporni dio računa ili prosječni iznos računa kojim ste bili zaduženi u razdoblju od tri mjeseca prije razdoblja na koji ste podnijeli prigovor. Međutim, ukoliko niste podnijeli prigovor na navedeni račun, isti ste u obvezi podmiriti u cijelosti. Također, koristimo priliku da napomenemo kako se postupak pred HAKOM-om odnosi isključivo na problematiku u vezi koje ste već proveli postupak prigovaranja kod operatora (npr. račun za 5 mjesec 2022.), odnosno da istim nije moguće obuhvatiti problematiku (npr. račun za 8 mjesec 2022.) u vezi koje nije proveden navedeni postupak kod operatora. 

 • Postovani, Iskon dijeli moje podatke sa drugim firmama koje me pozivaju da mi nude usluge drugih operatera. 
  zelim da se moj tel broj vise ne moze koristiti. 
  uputili su me da se upisem u Registar ne zovi. 
  ne mogu promaci gdje. 
  lp

   

Poštovani, 

Zahtjev za upis u registar „ne zovi“ možete podnijeti kod svog operatora, Iskona , zahtjev možete naći na poveznici https://www.hakom.hr/UserDocsImages/neZovi_docs/Registar%205-5-2016_Prilog1-1.pdf

S poštovanjem, 

HAKOM

 • Poštovani,

  Obraćamo Vam se sa zamolbom za zaštitu a vezano za sljedeću situaciju.

  Maloljetno dijete dobilo je od prijatelja sms poruku sa kodom za igricu. Aktiviranjem koda s računa korisnika (maloljetnog djeteta)skinuto je 30 kn. Suprug je pokušao kontaktirati broj s kojeg je dijete dobilo kod u sms-u no bezuspješno. Sat vremena je čekao na liniji,nakon čega je pokušao poslati mail no mail adresa na koju smo upućeni u pozivu ne postoji.

  Sačuvali smo sms i poslani mail kao dokaz,molimo Vas povratnu info ukoliko je potrebno isto poslati na Vašu adresu.

  Molimo Vas žurno rješavanje problema kako ne bi došlo do dodatnih troškova.

  S poštovanjem.

  Alen Arnaut

   

Poštovani, 

Molimo dostavite nam sliku Sms-a na temelju kojeg je naplaćeno 30,00 kn. 

Lijep pozdrav, 

HAKOM

 • Štovani ,

  zanima me kome se mogu obratiti u vezi PCM uređaja jel zobg njega ne mogu uvesti brzi internet?

Poštovani,

sustavi višestruke iskoristivosti parice (PCM) koriste se kod priključenja telefonskih priključaka na mjestima gdje zbog smanjenog kapaciteta mreže nije moguće na drugi način izvršiti proširenje iste, odnosno nije moguće uključiti nove telefonske priključke preko direktne parice (drugim riječima preko jednog para bakrenih žica istovremeno se prenosi telefonski razgovor dvoje ili više pretplatnika). S obzirom da je Hrvatski Telekom d.d. (HT) proglašen za operatora univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske, isti mora osigurati pristup univerzalnim uslugama svim fizičkim i pravnim osobama na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji. Univerzalne usluge između ostalog obuhvaćaju i pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje krajnjim korisnicima uslugu slanja i primanja mjesnih, međumjesnih (nacionalnih) i međunarodnih telefonskih poziva, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost. 
Naime, HAKOM je Pravilnikom o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama odredio da djelotvorni pristup Internetu podrazumijeva brzine prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s. Na taj način korisnici koji do sada nisu imali mogućnost korištenja usluge širokopojasnog pristupa Internetu, ukoliko to zatraže od HT-a podnošenjem pisanog zahtjeva, mogu koristiti navedenu uslugu prema prethodno spomenutoj brzini, obzirom da se navedena usluga nalazi u opsegu univerzalnih usluga. HT je propisane obveze ispunio predstavljanjem određenih paketa koji omogućuju djelotvorno korištenje univerzalne usluge pristupa internetu.
Zaključno, samo tehničko rješenje kako i na koji način će operator pružiti javnu komunikacijsku uslugu, isključivo je u mjerodavnosti operatora, te ovisi o njegovoj poslovnoj politici. 

S poštovanjem,
HAKOM

12.05.2015
 • molim vas da mi odgovorite u kojem roku mi mobilni operater mora dekodirati mobitel tj.otključati da ga mogu koristiti i na druge mreže.naime čitao sam da od prvi svibnja to postaje obveza operatera ali u kontaktu s operaterima oni još uvijek ne znaju za tu novost.Unaprijed hvala.možete mio odgovoriti na email

Poštovani,

sukladno članku 8. stavku 14. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN br. 154/11, 149/13, 82/14 i 24/15), operator je obvezan na zahtjev korisnika, bez naknade u roku od petnaest (15) dana omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre-paid) ista mogućnost mora biti omogućena nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji mobilnog uređaja.

S poštovanjem,
HAKOM
07.05.2015
 • Poštovani,

  pročitao sam da od 1.5.14.nastupaju nova pravila koja izmeđuostalog nalažu da se korisnik koji potpiše ugovornu obvezu za mobilne usluge ima pravo na raskid ugovora bez penala u roku 5 dana......

  da li to znaći da ako se prilikom potpisa ugovorne obveze uzima i mobitel isto tako ima pravo raskinuti ugovor ,a mobitel vratiti i da li treba dokazivati opravdanost raskida.

  da li se ima pravo dobiti i povrat novca ako se taj mobitel nešto i platio.

  s poštovanjem

Poštovani,

Članak 33. stavak 2. izmjenjenog Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, propisuje sljedeće:
„U slučaju sklapanja ugovora za korištenje usluge širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne elektroničke komunikacijske mreže korištenjem podatkovnog uređaja za pristup internetu (USB stick) uz uvjet obveznog minimalnog trajanja ugovora operator je obvezan osigurati probno razdoblje korištenja uslugom u trajanju od najmanje pet (5) dana te unutar tog razdoblja pretplatniku omogućiti raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Pretplatnik je obvezan podmiriti ostvareni promet unutar probnog razdoblja. Istu mogućnost je operator obvezan osigurati na izričit zahtjev korisnika u slučaju sklapanja ugovora za korištenje javne govorne usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, pri čemu korisnik za vrijeme trajanja probnog razdoblja korištenja dobiva besplatnu probnu SIM karticu, bez mobilnog uređaja. Probna SIM kartica za testiranje dostupnosti usluge može biti aktivirana u sustavu unaprijed plaćene usluge (pre-paid), pri čemu aktivacija iste mora biti omogućena već uz plaćanje najmanje vrijednosti novčanog iznosa računa“.
Dakle, korisnik ukoliko želi, može koristiti probno razdoblje korištenja usluge, te dobiva besplatnu probnu SIM karticu, bez mobilnog uređaja. Time mu je omogućeno da unaprijed odredi, da li kvaliteta javnih komunikacijskih usluga kao i njihovo korištenje zadovoljavaju njegove potrebe, a kako bi u konačnici odabrao željene, i njemu prihvatljive usluge, a sukladno ponudi operatora. 

S poštovanjem,
HAKOM
28.04.2015
 • Poštovani,

  korisnik sam B.Neta i pod ugovorom sam još nešto manje od godinu dana. Međutim, stjecajem okolnosti prisiljen sam preseliti se u grad gdje B.Net nema svoju mrežu stoga selidba priključka nije opcija (stan više neće biti u mom vlasništvu).

  Poslao sam upit njihovoj korisničkoj službi koji je njihov stav prema takvim situacijama, ali me zanima kako zakon definira takve uvjete? Smatram da ne bi bilo korektno da moram platiti penale za raskid ugovora u punom iznosu prema Općim uvjetima o poslovanju jer se, teoretski, radi o usluzi koja ne može biti isporučena i prema tome ne može biti naplaćena. Bilo je sudskih sporova gdje su korisnici dobivali u slučaju da se ne može naplatiti nešto što nije isporučeno, ali ne razmišljam o takvoj opciji. Što se tiče opreme, koja je u vlasništvu operatera i za koju se plaća najam ona se, naravno, vraća i to je bar jasno.

  Unaprijed hvala na odgovoru i lijepi pozdrav.

Poštovani,

prava i obveze između operatora i pretplatnika uređuju se njihovim pretplatničkim ugovorom koji čini zahtjev za zasnivanje pretplatničkog ugovora, opći uvjeti poslovanja, cjenik i posebni uvjeti korištenja ugovorene usluge. Stoga je i rok u kojem je operator obvezan odgovoriti na zahtjev za prijenos priključka, kao i izvršiti isti, propisan općim uvjetima poslovanja.
Neovisno o navedenom, ukoliko do preseljenja priključka ne može doći zbog nepostojanja tehničkih mogućnosti, koristimo priliku upozoriti Vas na mogući problem oko eventualne naplate naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, a kada korisnici istu nisu dužni podmiriti. Svrha odredbe, kojom se u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora (dakle, prije isteka ugovorne obveze), od strane samog pretplatnika, naplaćuje odgovarajuća naknada zbog raskida, zaštita je operatora od samovoljnih raskida ugovora uzrokovanih krivnjom pretplatnika. U konkretnom slučaju, ukoliko ne postoji tehnička mogućnost za preseljenje, do raskida ugovora ne bi došlo krivnjom pretplatnika, već zbog nemogućnosti pružanja usluge od strane operatora. U slučajevima traženja preseljenja priključka potrebno je izbjeći eventualne zlouporabe od strane samih pretplatnika, koje bi bile usmjerene na izbjegavanje ugovorne obveze kao rezultat traženja priključenja na nedostupnim mjestima. S tim u vezi je potrebno naglasiti kako činjenicu opravdanog preseljenja priključka pretplatnik može dokazivati preslikom potvrde o novom prebivalištu/boravištu.

S poštovanjem,
HAKOM
04.06.2013
 • Postovani, 

  Korisnik sam Tele2 mreze, i na racunu za prosli mjesec dobio sam 1.000,00 kn za roaming uslugu iako nisam napustao Hrvatsku. Bio sam u pogranicnom podrjucju ali obavjesti da vise nisam na maticnoj mrezi nisam dobio. Moje pitanje je dali opereteri smiju naplacivati roaming uslugu ukoliko se ne prelazi granica??

  unaprjed hvala na Vasem odgovoru...

Poštovani,

prilikom korištenja javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u pograničnim područjima može doći do spajanja na pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu susjednih zemalja. U konkretnom slučaju, nesporna je Vaša tvrdnja da niste prelazili granicu Republike Hrvatske, ali je također nesporno da ste boravili u pograničnom području. U takvim okolnostima, moguće je miješanje signala, a mobilni uređaj automatski prihvaća mobilnu mrežu trenutno jačeg signala, na što Vaš operator nema utjecaja. Za podešavanje mreže isključivo su odgovorni sami korisnici, obzirom da jedino korisnik može pogledom na zaslon mobilnog uređaja utvrditi na koju je mrežu spojen, odnosno može isključiti mogućnost spajanja na stranu mrežu i to na način da u postavkama uključi ručni odabir mreže. 
Napominjemo kako Vas je operator prilikom prijave na gostujuću mrežu u roamingu obvezan putem SMS poruke obavijestiti o cijenama poziva, SMS/MMS i podatkovnog prometa. Kako bi se u Vašem slučaju ispitale sve okolnosti, predlažemo da operatoru uputite pisani prigovor na račun u roku od 30 dana od dana dospijeća računa. Za vrijeme dok ste u postupku rješavanja spora niste u obvezi platiti sporni dio računa.

S poštovanjem,
HAKOM

25.04.2013
 • Poštovani, 

  Zanima me iz kog razloga se plaća pretplata na telefon? I zašto iznosi 75kn? Postoje li naznake da bi u budućnosti moglo prestati placanje istoga? Što će se dogoditi po tome pitanju kada uđemo u EU?

  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  Lp

  Ivona

Poštovana,

sukladno članku 42a Zakona o elektroničkim komunikacijama,  operatori javnih komunikacijskih sustava objavljuju cjenik usluga. Cjenik usluga sadržava načela obračunskog sustava te cijene pojedinih usluga, paketa usluga i drugih dodatnih usluga koje operatori javnih komunikacijskih usluga pružaju krajnjim korisnicima usluga, uključujući i naknade za pristup, ako postoje, kao i korištenje svih usluga koje su automatski omogućene u mreži operatora, a za čije uključenje ili korištenje krajnji korisnik usluga mora dati izričitu prethodnu privolu. Spomenuta naknada za pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži često se u svakodnevnom govoru i dalje naziva telefonskom pretplatom. Njen iznos nije propisan i ona se razlikuje od operatora do operatora,  koji sami biraju na koji će način, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, izraditi svoje cjenike usluga. Hrvatski regulatorni okvir u elektroničkim komunikacijama potpuno je usklađen s regulatornim okvirom EU te stoga ulazak u EU neće donijeti nikakve promjene u cjenovnim sustavima operatora koje bi bile posljedica zakonskih obveza.

S poštovanjem,
HAKOM
29.03.2013
 • Poštovani,

   

  interesira me postoji li stalna internetska veza na otočiću Mrčara u lastovskom arhipelagu, točna pozicija je uvala Konopljica na istočnoj strani. Razlog ovoga upita je taj što sam po zakonu dužan imati fiskalnu kasu, osim u pojedinim slučajevima kada to nije moguće izvesti fizički pa me zanima možete li Vi potvrditi moj slučaj kao takav. Naime, na otoku je u više navrata pokušano uvođenje mobilnog interneta jer fiksna telefonska linija ne postoji niti ju je moguće dovesti, međutim redom su svi pokušaji bili neuspješni, a isprobani su različiti operateri. Veza donekle postoji za lijepog vremena, ali i mala neznaka vjetra onemogućava korištenje interneta te fiskalna kasa u ovim uvjetima gubi smisao. Molim Vas da provjerite ove moje tvrdnje te se nadam Vašem odgovoru.

   

  Srdačan pozdrav

   

   

Poštovani,

obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti Internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, mora HAKOM-u podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde, podnositelj – obveznik fiskalizacije mora provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu za poslovni prostor u kojem obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, i to kod:   

1. operatora koji uslugu pristupa internetu pružaju putem nepokretne mreže elektroničkih komunikacija (nepokretni pristup);
2. operatora koji uslugu pristupa internetu pružaju putem kabelske mreže elektroničkih komunikacija (kabelski pristup);
3. operatora koji uslugu pristupa internetu pružaju putem mreže pokretnih elektroničkih komunikacija (mobilni pristup).
Uz zahtjev podnositelj – obveznik fiskalizacije mora priložiti sljedeće dokaze:
1. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem nepokretnog pristupa od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski telekom d.d.;
2. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem kabelskog pristupa od najmanje jednog operatora koji djeluje na području na kojem se nalazi poslovni prostor u kojem podnositelj obavlja djelatnost ili dio djelatnosti;
3. izvješće koje sadrži dan i točno vrijeme neuspjelog spajanja na internet putem podatkovnog uređaja za mobilni pristup svakog od operatora koji nude uslugu mobilnog pristupa, a to su Hrvatski telekom d.d., Vipnet d.o.o. i Tele2 d.o.o., kojeg je podnositelj uzeo na besplatno dvodnevno testiranje.
Ako iz zahtjeva podnositelja – obveznika fiskalizacije te iz podataka o dostupnosti usluge pristupa internetu kojima HAKOM raspolaže proizlazi da podnositelj ne može ostvariti funkcionalnu vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će mu o tome izdati potvrdu, s rokom važenja od godine dana. Također, ako podnositelj uz zahtjev nije priložio dokaze, neće mu se izdati potvrda.
Ukoliko je podnositelj uz zahtjev priložio potrebne dokaze, ali se na temelju njih ne može utvrditi može li ostvariti funkcionalnu vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će u poslovnom prostoru na koji se zahtjev odnosi provesti odgovarajuća mjerenja.
Ako rezultati mjerenja potvrde nemogućnost uspostave funkcionalne veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će mu o tome izdati potvrdu.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde te izdavanje potvrde ne podliježu obvezi plaćanja troškova. Troškovi provođenja mjerenja naplatit će se od podnositelja u iznosu od 700,00 kuna, ako rezultati mjerenja pokažu da je njegov zahtjev za izdavanjem potvrde bio neosnovan.

S poštovanjem,
HAKOM
28.02.2013
 • Poštovani

   

  Imam pitanje vezano za isplatu naknade u slučaju nepravovremenog prijenosa broja.

  Osnosi li se ona na prekoračenje roka koji teče s danom potpisa ugovora ili na vrijeme u kojem je korisniku onemogućeno korištenje telefonske linije prilikom prijenosa broja na samoj opremi operatora?

   

  Pozdrav

Poštovani,

na Zahtjevu za prijenos broja kojeg ste potpisali stoji datum i vremenski okvir prijenosa broja te ukoliko se taj datum i vremenski okvir ne poklapaju sa stvarnim datumom i vremenskim okvirom prijenosa broja, imate pravo podnijeti zahtjev za isplatom naknade u pisanom obliku primatelju broja, najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenog prijenosa broja.

S poštovanjem,
HAKOM
25.02.2013
 • Postovani,molio bi vas objasnjenje.Imam studenta koji je u TELE2 uzeo revoluciju sa mobitelom na 24 mjeseca.Normalno kako u tim situacijama biva njemu je mobitel ukraden.Dosao je sad veliki racun i sad me zanima sto napraviti:Takodjer mi nije jasno kako je TELE2 uopce to mogao dati studentu bez svojih prihoda:SRDACAN POZDRAV!

Poštovani,

sukladno čl.8. Općih uvjeta poslovanja Tele2, koji čine dio pretplatničkog ugovora, bilo kakav nedostatak, štetu, gubitak, te krađu SIM kartice krajnji korisnik usluga je obvezan odmah prijaviti Tele2 telefonom ili telefaksom uz obavezno navođenje identifikacijskog broja SIM kartice, telefonskog broja i drugih prikladnih informacija krajnjeg korisnika usluga koje su potrebne radi ocjene istinitosti prijave. U slučaju krađe ili gubitka SIM kartice krajnjeg korisnika usluga se neće teretiti za troškove korištenja usluga od trenutka kada Tele2 primi od krajnjeg korisnika usluga potvrdu prijave o krađi ili gubitku u skladu sa člankom 8.3. Općih uvjeta. Tele2 neće biti odgovoran krajnjem korisniku usluga ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane kao posljedica lažne prijave o krađi ili gubitku SIM kartice. 
Ukoliko je pretplatnik postupio sukladno navedenom, a dobio je račun, predlažemo da podnese  pisani prigovor svom operatoru u roku od 30 dana od dana dospijeća računa. 

S poštovanjem,
HAKOM
20.02.2013
 • Poštovani,

  interesira me da li postoji odredba kojom se zabranjuje operateru da zadržava korisnika u svojoj mreži određen broj mjeseci. Naime, čuo sam da je HAKOM po novome ukinuo mogućnost zadržavanja korisnika u mreži dok me u T-mobile uporno uvjeravaju da nije i da moram biti 3 mjeseca u njihovoj mreži kako bi mogao prenjesti broj u neku drugu.

   

  Hvala unaprijed.

Poštovani,

odredba vezana uz nemogućnost prijenosa broja tri mjeseca od zadnjeg prijenosa tog broja je nevažeća. Dakle, možete podnijeti zahtjev za prijenos broja kad god želite. 

S poštovanjem,
HAKOM

25.02.2013
 • Poštovani,

  kao korisnik prepaid mobilne telefonije u T-comu zatražio sam, naravno uz plaćanje određene naknade, detaljni ispis poziva (dolazni + odlazni) za period od 10 dana u prosincu 2012-e godine. Isto mi ne žele izdati s obrazloženjem da po prepaid usluzi isto nije moguće učiniti. Kako sam siguran da odgovor nije istinit, na koji način mogu ostvariti svoje pravo ??

  Zahvaljujem, srdačan pozdrav

   

   

Poštovani,

sukladno čl.44. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12), podroban ispis računa dostavlja se, bez naknade, pretplatnicima na temelju zahtjeva podnesenog operatoru, a korisnicima unaprijed plaćenih usluga (na bonove), u slučaju podnošenja prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospijeća računa, odnosno dana pružanja usluge.

S poštovanjem,
HAKOM
15.02.2013
 • molila bih odgovor koliko mora odstupati brzina na fiksnom internetu da bi se moga podnijeti prigovor pružatelju usluge .  Ako je naprimjer dogovoreno  6Mbps. Znači koliko u postotcima može brzina biti manja od ugovorene a da je to tolerantno ?

   

Poštovani,

Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11; dalje: Pravilnik) odnosno člankom 37. propisana je minimalna brzina unutar paketa širokopojasnog pristupa internetu koja mora iznositi najmanje 50% maksimalne ugovorene brzine ako se radi o brzini do 10 Mbit/s. U slučaju kada se radi o maksimalnoj brzini iznad 10 Mbit/ tada minimalna brzina smije iznositi minimalno 70% maksimalne brzine. Pri tome operatore ništa ne sprječava ugovarati usluge s krajnjim korisnikom te se obvezati pružati minimalnu brzinu koja je i veća od propisane minimalne brzine. Nadalje, upućujemo Vas na našu web stranicu www.hakom.hr gdje možete pronaći aplikaciju HAKOMetar kojom možete obaviti mjerenje Vaše brzine i utvrditi putem sedam mjerenja u deset uzastopnih dana je li Vam Vaš operator osigurao uslugu sukladno sklopljenom ugovoru, odnosno sukladno Pravilniku. U slučaju da Vam je brzina manja od ugovorene možete podnijeti prigovor operatoru, a ako operator istu ne može povećati imate pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade ili pravo odabira paketa s manjom brzinom pristupa (i nižom cijenom).

Na Vašem primjeru od 6 Mbit/s, pretpostavljamo da se operator obvezao pružati propisani minimum, dakle 3 Mbit/s. 

S poštovanjem,

HAKOM
07.02.2013
 • Poštovani,

  Zanima me kojom frekvencijom (frekvencijskim pojasom) se smije služiti dobrovoljno vatrogasno društvo u svrhu komunikacija putem radio veza.

  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  Pozdrav!

Poštovani,
 
U Republici Hrvatskoj su za potrebe vatrogasaca namijenjene sljedeće frekvencije:
173,075/168,575; 173,100/168,600; 173,125/168,625; 173,150/168,650; 173,175/168,675; 173,200/168,700; 173,225; 173,250; 173,275 MHz.
 
Dobrovoljna vatrogasna društva mogu upotrebljavati navedene frekvencije na temelju izdanog odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra od strane HAKOM-a.

S poštovanjem,
HAKOM
05.02.2013
 • Postovani,

  zanim me dali operater Tele2 ima pravo uskratiti mi pozivanje odredene skupine broje s dodatnom vrijednoscu? Odnosno mogu pozivati one koji se placaju do 4 kn po minuti a one od 4 kn po min ne mogu pozivati.

  Odgovor od njihove sluzbe za korisnike je bio da moram prijeci na visu tarifu kako bi moga pozivati te brojeve koji se naplacuju od 4 kn po minuti.

   

  Unaprijed hvala!

Poštovani,

operatori javnih telefonskih usluga u nepokretnim i pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama mogu krajnjim korisnicima ograničiti pozivanje određenih grupa brojeva bez zahtjeva za ograničenje od strane krajnjeg korisnika, no isti su obvezni omogućiti krajnjim korisnicima,  na njihov zahtjev, pozivanje cjelokupne numeracije dodijeljene operatorima sukladno Planu numeriranja. Slijedom navedenog, operator Tele2 Vam na Vaš zahtjev mora omogućiti pozivanje cjelokupne numeracije za usluge s posebnom tarifom bez uvjeta promjene tarifnog paketa.

S poštovanjem,
HAKOM

31.01.2013
 • Poštovani,

  2 godine sam korisnik interneta HT-a. Moja ugovorena brzina je 4 mbit/s.Odkad sam dobio internet brzina nije prelazila 1.7mbit/s. Par puta sam zvao zbog toga, ali svaki put su mi rekli da brzina nemogu povećati zbog centrale ili čega već. Plaćam velike cifre za internet, telefon i televiziju i trebao bi imati pristojnu brzinu interneta.Stvarno je smiješno da ako jedan od nas u kući je na internetu i npr.gleda video, druge osobe mogu zaboraviti da će i one gledati.Prije par dana je susjeda dobila internet od Optime Telekoma i njezina je brzina 4 mbit/s, tj. toliko dobiva. Smatram da HT nije pravedan prema meni i zato sam se obratio vama.

  Nadam se vašem brzom i obećavajućem odgovoru.

  Hvala

Poštovani,

predlažemo Vam žaliti se Vašem operatoru na premalu brzinu pristupa internetu u odnosu na onu koja je ugovorena, pritom potkrjepljujući prigovor mjerenjima. Naime, od 5. studenog 2012. godine certificirani alat za mjerenje brzine pristupa internetu je dostupan korisnicima te su mjerenja dobivena njime podloga za upućivanje prigovora operatoru. Navedeni prigovori se moraju obraditi sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12) te operatori imaju jednake obveze kao i u ostalim slučajevima prigovora korisnika. U vašem slučaju ako operator ne može ispoštovati ugovornu obvezu, odnosno ako Vam je brzina širokopojasnog pristupa internetu manja od ugovorene (ako je brzina manja više od 50% od maksimalne brzine ako je ista do 10 Mbit/s)  i operator istu ne može povećati Vi imate pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade ili pravo odabira paketa s manjom brzinom pristupa. Slijedom navedenog upućujemo Vas da obavite sedam mjerenja (jedno mjerenje dnevno) unutar deset uzastopnih dana i podnesete prigovor svome operatoru. HAKOMetar kao i upute za njegovo korištenje možete pronaći na službenoj stranici HAKOM-a www.hakom.hr.

S poštovanjem,
HAKOM
30.01.2013
 • osobno meni je komplicirana stranica otvorio sam i tražio aplikaciju da skinem uzalud ostale navedene programe imam sve ,pa vas molim za pomoć pošaljite mi aplikaciju gdje da stisnem hakometar daje skinem hvala unaprijed .

Poštovani,

upućujemo Vas na našu Internet stranicu (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1144) gdje možete pronaći certificirani alat HAKOMetar i upute za njegovo korištenje te podnošenje prigovora operatoru u slučaju da Vam brzina nije unutar paketa kojeg koristite.

S poštovanjem,

HAKOM


08.01.2013

 • Poštovanje,

  prije nekoliko mjeseci sam se obratio Vama sa žalbom operateru Tele2 no do sada nisam zaprimio nikakvu obavijest u kojem stadiju je ta žalba a problem je u tome jer mi žele sjesti ovrhom na račun preko neke firme za utjerivanje dugova.Ovo je već drugi put da Vam šaljem upit alievo odgovora nema.Možda je problem ako šaljete odgovore pisanim oblikom jer nisam cijelo vrijeme na prijavljenoj adresi budući da radim u Zagrebu.U svakom slučaju radi ovrhe bi trebao znati u u kojoj je fazi žalba tako da mogu njima reći.Bio bih Vam iznimno zahvalan ukoliko bi saznao nešto o svojoj žalbi.

Poštovani,

Vaš zahtjev za rješavanje spora je zaprimljen te se po istome vodi redovan postupak prikupljanja potrebne dokumentacije i očitovanja od operatora. Po okončanju istog dobit ćete odluku HAKOM-a preporučenom poštom na Vašu kućnu adresu. Molimo Vas obavijestite nas ukoliko ćete duže vrijeme boraviti izvan Zagreba kako bismo mogli pričekati s dostavom. Napominjemo da dostavu pojedinog pismena ponavljamo i do tri puta, sve u svrhu zaštite korisnika.
U odnosu na prigovor koji namjeravate uložiti na rješenje o ovrsi, koristimo priliku obavijestiti Vas da se u istoj možete pozvati na čl. 29.st. 8. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011). U slučaju podnošenja zahtjeva za rješavanje spora HAKOM-u, operator je obvezan zastati sa svim radnjama, odnosno postupcima u svrhu prisilne naplate osporavanog iznosa do okončanja spora pred HAKOM-om. Tek u slučaju donošenja odluke ili mišljenja o neosnovanosti prigovora krajnjeg korisnika operator može potraživati osporavani iznos, ili se za taj odnos umanjuje račun za prvo sljedeće razdoblje. Dobro je također spomenuti da sukladno čl. 51.st. 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12) zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred HAKOM-om.
 
 
S poštovanjem,
HAKOM
09.01.2013
 • poštovani

  želim promjeniti telekom operatera na iskon. ugovor jos nisamo potpisali jer iskon odbija uz račun za telefon slati i detaljan ispis odlaznih poziva. tvrde da ako zelimo detaljan ispis da moramo podnjeti zahtjev, i tako za svaki račun odnosno za svaki mjesec podnosimo ponovni zahtjev da bi mi oni poslali ispis što je po meni glupo, prvo dobijem račun, onda mogu poslati zahtjev, pa ce onda doći detaljan ispis, za mene ce vjerojatno proći rok u kojemu se mogu žaliti dok uopće uvidim da je bilo osnove za žalbu (osim evenutalno visokog računa). da li imam pravo od operatera jednokratno zatražiti da za svaki račun prilože detaljne ispise ostvarenih poziva ili su u iskonu u pravu i mogu me forsirati da to moram svaki mjesec iznova zatraziti ? gledao sam zakon u nn73/08 i tamo nije explicitno navedeno već samo da operater ima obavezu. uvid u ispis poziva putem interneta nije opcija. hvala. bojan 

Poštovani,

prema čl. 44., st.4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12), podroban ispis računa dostavlja se, bez naknade, pretplatnicima na temelju zahtjeva podnesenog operatoru. Svrha ove odredbe je da korisnik može u svom zahtjevu zatražiti samo jedan ispis ili zatražiti ispise za sve slijedeće račune do opoziva. Slijedom navedenog, operator Vam temeljem jednog zahtjeva mora omogućiti primanje traženih ispisa.

S poštovanjem,
HAKOM

12.12.2012
 • Poštovani,

  zanimala bi me jedna stvar, ukoliko želim postati pretplatnik jednog od operatora potrebno je prvo potpisati zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa. Da li je taj operator nakon što se razmotri moj zahtjev dužan poslati mi i ugovor na kojem su navedene sve cijene pružanja usluga kao i opći uvjeti poslovanja, te također i njihov potpis, s obzirom da se ugovor sklapa između dva subjekta.

  Hvala,lp

  Josip

Poštovani,

potpisom na zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa potvrđujete da ste zaprimili opće uvjete poslovanja, cjenik i posebne uvjete ugovorene usluge (što je navedeno u zahtjevu) ili potvrđujete da ćete iste pročitati na internetu. Slijedom navedenog, spomenute dokumente trebate dobiti prije potpisivanja zahtjeva, odnosno ukoliko ih ne dobijete, iste tražiti od operatora. Uvjeti poslovanja, a osobito posebni uvjeti za odabrani tarifni paket sadrže važne odredbe o usluzi koju ugovarate te se preporuča iste pažljivo pročitati prije potpisivanja ugovora.

S poštovanjem,

HAKOM

06.12.2012
 • Poštovanje malo sam mjeri obrzinu hakometra ali mi javlja da je vrijeme izvan parametara 19-23. Zašt oje potrebno biti to vrijeme?

Poštovani,

obveze operatora prilikom pružanja usluge pristupa internetu propisane su člankom 37. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11; dalje: Pravilnik). Navedenim člankom Pravilnika propisane su obveze za operatore javnih komunikacijskih usluga u nepokretnim i pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Naime, Pravilnik određuje minimalne brzine odnosno odstupanje od maksimalne brzine za operatore javnih komunikacijskih usluga u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama te propisuje prava korisnika u slučaju da operator nije pružio korisniku uslugu sukladno obvezama iz Pravilnika. Slijedom navedenog, određeno je da korisnik certificiranim alatom (HAKOMetrom) može obavljati mjerenja isključivo u vremenu od 19.00 do 23.00 za potrebe prigovora na kakvoću usluge budući da je u navedenom vremenu najveće opterećenje mreže, ali isto tako korisnik može izvršiti mjerenje i izvan tog vremena za vlastitu provjeru. Drugim riječima, HAKOMetar možete koristiti bilo kada, ali ako mjerenjima želite dokazati premalu brzinu i koristiti ih kao dokaz u podnošenju prigovora svom operatoru, trebate ih obaviti u razdoblju kada je internetski promet najgušći (19-23 sata).

S poštovanjem,
HAKOM

09.11.2012
 • Poštovanje,

  trenutno boravim na adresi u Samoboru,koristim T-comov mobilni int. putem sticka.

  Mogu li koristiti aplikaciju hakometar jer brzina koja mi se isporučuje je i do 10 puta manja od ugovorene a T-com tvrdi da je signal zadovoljavajući.

  Ako ne mogu koristiti ovu aplikaciju za mob.int.,imate li kakav savjet kako da dođem do prekida ugovora ne na svoju štetu(plaćanje penala),u biti kako da dokažem svoje tvrdnje?

Poštovani,

obveze operatora prilikom pružanja usluge pristupa internetu propisane su člankom 37. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11; dalje: Pravilnik). Navedenim člankom Pravilnika propisane su obveze za operatore javnih komunikacijskih usluga u nepokretnim i pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, ali obveze nisu jednake jer se radi o mrežama koje koriste potpuno različite tehnologije u svom pristupnom dijelu. Naime, Pravilnik određuje minimalne brzine isključivo za operatore javnih komunikacijskih usluga u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama te korisnici tih operatora mogu podnijeti prigovor na kakvoću, odnosno brzinu pristupa internetu. Slijedom navedenog, HAKOMetar se ne može koristiti kao dokaz za mjerenje brzine pristupa internetu putem javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže. Nadalje, napominjemo da korištenje usluga unutar pokretne elektroničke komunikacijske mreže ovisi o zemljopisnom području gdje se koristi, odnosno kvalitetom pokrivenosti signalom operatora određenog zemljopisnog područja i trenutnog broja korisnika koji koriste kapacitete osnovne postaje te su iz tog razloga moguća odstupanja u brzini na različitim lokacijama, no navedena odstupanja ne mogu biti razlog raskida ugovorne obveze. Zbog toga je HAKOM početkom ove godine donio propis da u slučaju sklapanja ugovora za korištenje usluge širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne elektroničke komunikacijske mreže korištenjem podatkovnog uređaja za pristup internetu  (USB stick) uz uvjet obveznog minimalnog trajanja ugovora operator je obvezan osigurati probno razdoblje korištenja uslugom u trajanju od najmanje dva (2) dana te unutar tog razdoblja pretplatniku omogućiti raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Pretplatnik je obvezan podmiriti ostvareni promet unutar probnog razdoblja. Na taj način svi korisnici, koji nisu zadovoljni brzinama na nekom određenom zemljopisnom području, u probnom razdoblju mogu raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid.

S poštovanjem,
HAKOM
09.11.2012
 • Poštovani,

  da li su telekomunikacijski operatori dužni krajnjem korisniku nakon što prođe datum dospjeća plačanja računa dati još nekakav rok da se taj račun plati (tipa 5-6 dana) prije nego se kreira i pošalje opomena, ili zadržavaju pravo odmah jedan dan nakon isteka datuma dospjeća kreirati i poslati opomenu?

Poštovani,

sukladno čl. 48. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), operator vam nakon dospijeća računa mora uputiti pisanu opomenu s naznakom da ukoliko ne platite dugovanje u roku od 30 dana od dana dostave pisane opomene, nastupa privremeno isključenje linije. Operator Vam može ispostaviti opomenu odmah po isteku roka dospijeća, pri čemu se opomena za fizičke osbe ne smije naplaćivati.

S poštovanjem,
HAKOM

12.11.2012
 • Poštovani.
  Zanima me dali se je ukinula naplate naknade radijske frekvencije za korisnike mobilnih mreža ?
  Ako je Vlada RH ukinula  naplatu radijske frekvencije (10 kn) zašto ju mobilni operateri još uvijek naplaćuju ?
  Hvala
Poštovani,

Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 154/08, 28/09, 97/10, 92/12) propisuje naknade koje se plaćaju za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Donošenje tog Pravilnika je u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i veza. 
Naknade za javne mreže pokretnih komunikacija su navedene u članku 3. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 92/12). 
Navedenim izmjenama i dopunama Pravilnika nije ukinuta naknada za svaku krajnju radijsku postaju u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge, već  je propisano da je visina te naknade 60,00 kuna godišnje, što će na snagu stupiti 1. siječnja 2013. godine, dok do tada prema starom Pravilniku iznosi 120,00 kn godišnje.

S poštovanjem,
HAKOM
06.11.2012
 • Poštovani

  Molim Vas da mi odgovorite da li se prigovor koji sam uputio Povjerenstvu za pritužbe operatera 13.9.2012. primitak kojega je operater potvrdio 17.9.2012, smatra usvojenim ukoliko operater na isti ne odgovori u roku 30 dana od dana primitka? St. 13. čl. 50 Zakona o elektroničkim komunikacijama propisuje da je Povjerenstvo za pritužbe potrošača operatora javnih komunikacijskih usluga obvezno je dostaviti pisani odgovor krajnjem korisniku usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe. Što se događa ukoliko Povjerenstvo za reklamacije potrošaća ne odgovori na prigovor ili na isti odgovori istjekom propisanog roka?


   

Poštovani,

ukoliko operator ne uputi odgovor korisniku u propisanim rokovima, ne smatra se da je prigovor usvojio, ali navedeni postupak ne može ići na štetu korisnika. Slijedom navedenog, predlažemo da se izravno pisanim putem obratite HAKOM-u na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb sa zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa te priložite svu dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.

S poštovanjem,
HAKOM

25.10.2012
 • Poštovani,
  Možete li mi objasniti koja je razlika između preseljenja linije na istu lokaciju i preseljenje linije na drugu lokaciju.LP
Poštovani,

preseljenje linije na drugo mjesto unutar iste lokacije se najlakše može objasniti premještanjem terminalne opreme unutar zgrade te se kao primjer može uzeti preseljenje korisnika unutar iste zgrade (korisnik se seli iz jednog stana u drugi), adresa na kojoj se nalazi korisnik se ne mijenja. Za razliku od toga, preseljenje linije na novu lokaciju predstavlja spajanje korisnika na drugoj adresi. 

S poštovanjem, 
HAKOM

15.10.2012
 • Poštovani, ne znam da li je u vašoj nadležnosti, ali jako me iznervirao način na koji je objavljena vijest na RTL vijestima u 05 do 17:00 dana 03.10.2012, o uhićenju ubojice na Marjanu. Upravo je završio ručak i u kući smo bili suprug, ja i naše dvoje djece 9 i 4g. Tv je bio upaljen jer je kćer izrazila želju da gleda emisiju Galileo, koju pohvaljujem, ali neposredno prije emisije u vijestima je rečeno da je ubojica žrtvu zaklao, zakopao... što smatram neprimjerenim načinom obavljivanja informacijauopće a naročito u  17:00 sati. Da li postoji služba koja to uređuje, ako ne vi kome treba pisati prigovor na navedeno
  Unaprijed zahvaljujem.
Poštovana,

obavještavamo Vas kako je programski sadržaj u potpunosti u nadležnosti Agencije za elektroničke medije, a ne HAKOM-a. 

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
04.10.2012
 • Mora li mi operator na moj zahtjev isključiti SMS uslugu na mobilnom telefonu, za što mislim da imam pravo prema članku 26. stavku 1. točci 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.
Poštovani,

sukladno članku koji navodite, Vaš operator je obvezan omogućiti zabranu slanja i/ili primanja kratkih tekstovnih poruka (SMS) i multimedijskih poruka (MMS poruke), ali isključivo u okviru usluge s posebnom tarifom (06X brojevi i kratki kodovi).
 
S poštovanjem,

Vaš HAKOM

03.10.2012
 • Postovanje,
  primio sam dopis od T-mobilea kako sa 31.10. tarifa koju imam ugovorenu vise nece postojati te ce me automatski od 01.11. prebaciti na tarifu koja je najslicnija mojoj ukoliko ja u medjuvremenu ne izaberem jednu od njihovih novih tarifa. Ugovor mi traje jos 5 mjeseci i ugovorena tarifa je za 'Sve 200' koju ne bi zelio mijenjati. Cuo sam da oni nemaju pravo mijenjati tarifu tijekom trajanja ugovora pa cak i kasnije i pored toga sto oni ukidaju tu tarifu. Istina, u njihovom dopisu stoji da ja mogu, radi te njihove promjene, prekinuti ugovor bez naknade iako isti jos nije istekao ali meni je u interesu da zadrzim postojecu tarifu. Zanima me da li imaju pravo mijenjati je ili ne?
Poštovani,

tijekom trajanja pretplatničkog ugovora, operatori imaju pravo na izmjenu uvjeta i tarife sukladno svojoj poslovnoj politici te u tom slučaju korisnici imaju određena prava, kako izmjene ne bi išle na njihovu štetu. Prema čl. 42., st. 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), u slučaju izmjene ili ukidanja paketa usluga ili drugih dodatnih usluga, operatori javnih komunikacijskih usluga moraju obavijestiti svoje krajnje korisnike usluga pisanim ili elektroničkim putem najmanje 30 dana prije takve izmjene ili ukidanja te im istodobno ponuditi drugi paket usluga ili dodatnu uslugu. Ukoliko korisnik ne želi pristati na novi paket ili uslugu ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora.


S poštovanjem,

Vaš HAKOM

03.10.2012
 • Poštovani!
  Sklopila sam ugovor sa Optimom u 12 mjesecu prošle godine i to na O3CARnet ( telefon+internet+tv), prije nekoliko dana sam nazvala njihovog operatera i zatražila da želim preći na O2CARnet (telefon+internet). Operaterka mi je rekla da mogu preći na O2CARnet , ali pošto mi nije istekla ugovorna obveza od 24 mjeseca naplatit će mi se penali u iznosu od cca 250 kn. Zanima me dali se uopće smiju naplaćivati penali? Ako da, po kojoj računici to obračunavaju? 
  Hvala unaprijed!
Poštovana,

sklapanjem pretplatničkog ugovora uz određeno obvezno trajanje, preuzeli ste obvezu korištenja usluge iz sklopljenog ugovora u određenom periodu. S obzirom da u konkretnom slučaju želite prijevremeno raskinuti pretplatnički ugovor te sklopiti novi tarifni paket, operator Vam sukladno čl. 41., st. 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) ima pravo naplatiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje ste ostvarili, ako je plaćanje te naknade za Vas povoljnije. Međutim, to je pravo operatora, a ne njegova obveza. Naime, obzirom da Vi i dalje želite koristiti usluge istog operatora u konkretnom slučaju operatoru preostaje i donošenje poslovne odluke o eventualno manjoj naknadi u cilju daljnje uspješne suradnje. 

S poštovanjem,

Vaš HAKOM

02.10.2012
 • Poštovani,sa optima telekomom sam sklopio ugovor za telefon,internet i televiziju.Za sve tri usluge  je bio sklopljen jedan ugovor.Nakon uključenja se je ispostavilo da operater nije u mogučnosti pružiti uslugu za optima tv,te mi je ponudio raskid ugovora za tv,a ja želim raskid ugovora kako je i sklopljen za sve tri usluge,zbog nemogučnosti pružanja usluge.Dali optima telekom može raskinuti samo dio ugovora?
Poštovani,
 
Pretplatnički ugovor koji spominjete je potrebno gledati kao cjelinu, odnosno jedan proizvod, koji kao takav ima jedinstvenu cijenu mjesečne naknade. Naime, upravo skupne karakteristike usluga u paketu, koje rezultiraju određenom cijenom, korisnicima su osnova za sklapanje pretplatničkog ugovora, slijedom čega, u slučaj manjkavosti u određenom segmentu skupnog ugovora, korisnik zapravo ne dobiva rezultat, odnosno uslugu koju je zatražio i očekivao dobiti, slijedom čega bi imao pravo na raskid ugovora bez naplate ikakve naknade.   
 
Slijedom navedenog, predlažemo pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora, odnosno uložiti prigovor u kojem će se rješavati osnovanost Vašeg zahtjeva za raskidom pretplatničkog ugovora,  bez naplate naknade. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom. 
Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama tijekom kojeg će se utvrđivati sve okolnosti nastalog slučaja (NN 73/08, 90/11). 
 
1. Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): 
na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge 
na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora.  
 
2. Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 
3. Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 010 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici  www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.

S poštovanjem,

Vaš HAKOM
27.09.2012
 • Poštovani,

  Dali je moguće tražiti portanje brojeva između providera u nepokretnoj mreži na točno određeni datum? 
  Radi se o preseljenju poslovnog korisnika na novu lokaciju gdje postojeći davatelj usluga nije dostupan na novoj lokaciji.

  srdačno,

  emilije

Poštovani,

sukladno stavku 1. članka 14. Pravilnika o prenosivosti broja korisniku je dopušteno da na zahtjevu za prijenos broja navede željeni datum prijenosa broja. Jedino ograničenje kojeg se korisnik mora pridržavati je da željeni datum mora biti duži od 5 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva za prijenos broja (minimalan rok za prijenos broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži je 5 radnih dana) te da zahtijevani datum prijenosa broja nije duži od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za prijenos broja.

S poštovanjem, 
HAKOM

03.10.2012
 • Poštovani,
  jučer, 7.rujna sam produžila svoj ugovor kod VIP mobilnog operatera. Ugovor je produžen na 2 godine po njihovoj tarifi Bez limita po 111 kn. Službenik me obavjestio da imaju promociju po kojoj uz produljenje ugovora dobivam 6 mjeseci popusta od 50%. S tim sam bila zadovoljna, no naknadno sam saznala da novi korisnici koji sklope ugovor na 2 godine, dakle po istim uvjetima kao i ja, dobivaju taj isti popust kroz cijele 2 godine. Moje pitanje je, postupa li VIP u ovom slučaju po zakonu ili jednostavno diskriminira svoje postojeće korisnike? Njihov sam korisnik već 6 godina. Mnogo ljudi mi je reklo da postoji nekakav zakon koji sprječava ovakvo postupanje operatera te me zanima koliko istina ima u tome i koja su konkretno moja prava u ovom slučaju.
  Zahvaljujem unaprijed na odgovoru.

  Lijepi pozdrav.
Poštovana,

Operatori javnih komunikacijskih usluga moraju pretplatnicima pružiti svoje usluge sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (dalje u tekstu: ZEK), objavljenim općim uvjetima i pretplatničkom ugovoru. Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između operatora i pretplatnika uređuje se njihovim međusobnim ugovorom te moraju biti u skladu sa ZEK-om, te posebnim propisima. Sastavni dio pretplatničkog ugovora čine opći uvjeti poslovanja, uvjeti korištenja usluga i cjenik usluga za koje se taj ugovor sklapa. Predmetnim dokumentima definiraju se uvjeti korištenja predmetne usluge na koje pretplatnik pristaje sklapanjem pretplatničkim ugovorom. Slijedom navedenog operator ima pravo u uvjetima korištenja pojedine tarife ponuditi različite cijene za određene skupine korisnika, odnosno ima pravo drugačijim ponudama privući nove korisnike. Na korisnicima je odluka i izbor žele li nastaviti koristiti usluge ili odabrati nekog drugog operatora čija ponuda više odgovara njihovim potrebama i željama.

S poštovanjsme,
HAKOM

18.09.2012
 • Poštovani!
  Kupila sam 2 t-mobile bona od 50 kn prije nekoliko godina, ali ih nisam unijela. Našla sam ih prije nekoliko dana u ladici. Na njima piše: "vrijedi do: 30.06.12." Bonovi su još u foliji i očigledno nisu iskorišteni. Imam li nekakvo pravo naknade tog novca ili nešto slično? 
  Unaprijed hvala!
Poštovana,

sukladno čl. 36. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011), u slučaju isteka roka bona ili raskida pretplatničkog odnosa, krajnji korisnik ima pravo na povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa računa za javne komunikacijske usluge uz predočenje kupljenog bona.

S poštovanjem,
HAKOM

10.09.2012
 • dali operater moze naplacivati pozive koji nisu bili ostvareni i to u opciji  SAVRSENA tarifa u kojoj se reklamira da nudi usluge besplatnih poziva - dok sam bila na prepaid opciji nisu mi skidali sa racuna ako nije bio ostvaren poziv
Poštovana,

operator može naplaćivati isključivo ostvareni poziv. Napominjemo kako u slučaju ugovaranja fiksne mjesečne naknade, svaki operator istu naplaćuje neovisno o tome je li iskorišten sav promet koji je uključen u cijenu mjesečne naknade. 
Da bi se utvrdilo što se u konkretnom slučaju dogodilo, neophodno je pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora, pritom pazeći na propisane rokove. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom. Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim.

1.    Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj):
•    na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge
•    na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
•    u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. 

2.    Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom.
3.    Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici  www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.

Napominjemo kako za vrijeme trajanja postupka niste u obvezi podmiriti sporni iznos zaduženja.

S poštovanjem,
HAKOM

10.09.2012
 • Poštovani! Pri prijenosu broja u Tomato dobivam SIM-karticu za prijenos broja koju plaćam 1 kn. Ako u Tomatu izgubim karticu, zamjensku (identičnu onoj što ju dobivam pri prijenosu broja) moram platiti 20 kn! Mislim da je to nepoštena poslovna praksa i stoga molim da Hakom odgovori može li Tomato (a slična je praksa i u drugim operatorima) naplaćivati 20 puta veći iznos za isti proizvod. Usto valja reći da kartica koju dobivam prije prijenosu broja ima više mogućnosti nego izgubljena kartica. Srdačan pozdrav!

19.09.2012

Poštovani,
naplata koju spominjete, sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), nije predmet regulacije te je operator slobodan cijenu formirati sukladno svojoj poslovnoj politici. Svaki korisnik može odabrati operatora čija ponuda i poslovanje najviše odgovaraju njegovim potrebama i željama, te prilikom korištenja usluga uložiti dužnu pažnju kako ne bi došlo do nepotrebnih troškova. 
Srdačan pozdrav

Vaš HAKOM

 

 • Imam problem sa H1 operaterom vezano uz internet. Nakon predanog zahtjeva za uključenjem usluge (ako se ne varam 10.2011) (telefon+internet) čekao sam nekih 4-5 mjeseci za uključenje da bih naknadno saznao da sam njihov korisnik od 12-og mjeseca a uslugu su mi isporučili tek u 2-om mjesecu ove godine. Od tada do danas sam prijavljivao smetnje (pucanje internetske veze) 4-5 puta međutim uzaludno,nisu u stanju isporučiti uslugu bez smetnji pa me zanima dali se tu što može učiniti (raskinuti ugovor) da se vratim starom operateru (T-Com) jer sa njima nisam imao nikada problema a i ako bi se dogodio kakav u najkračem roku bi bio otklonjen za razliku od ovoga sada. Naknadno sam trazio i uslugu inernet televizije (kao MaxTV kod T-Com),odobrili su i rečeno je da če usluga biti uključena za najviše 1mj od potpisivanja ugovora,što se naravno nije dogodilo pa sam tražio raskid ugovora za TV i objašnjenje zašto nije usluga uključena,ali ga naravno nisam dobio. Osobno bih želio raskinuti sve vezano uz H1 operatera ako je moguče jer im je usluga katastrofa! Želim internet a ne prekide veze po 6-10 puta dnevno. Hvala!
Poštovani,

Ukoliko smatrate da ste oštećeni postupkom operatora predlažemo pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora, odnosno uložiti pisani prigovor na kakvoću usluge. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom.
Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama tijekom kojeg će se utvrđivati sve okolnosti nastalog slučaja (NN 73/08, 90/11).

1.    Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj):
•    na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge
•    na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
•    u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. 

2.    Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom.
3.    Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici  www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.

Svaki pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade ukoliko se u postupku utvrdi da je operator javnih komunikacijskih usluga povrijedio odredbe pretplatničkog ugovora, odnosno ukoliko mu operator nije u mogućnosti pružiti uslugu sukladno općim uvjetima poslovanja. Pritom napominjemo da ukoliko budete željeli zadržati pretplatnički broj morate umjesto raskida zatražiti prijenos broja kod željenog operatora.

S poštovanjem,
HAKOM
06.09.2012
 • Pitanje broj 62 (29. 8. 2012. u 16:15) Poštovani! Recimo da jedanput na godinu uplaćujem bon vrijedan 200 kuna na račun jednoga mobilnoga operatora. Za svaku nadoplatu dobijem 10 posto nagrade. Tih 200 kuna sjeda na osnovni, a nagradnih 20 kuna na dodatni račun. I tako radim svake godine. Nakon 5 godina na osnovnomu računu imam 1000 kn, a na dodatnomu računu 100 kn. U tih pet godina ne obavim nijedan poziv! I onda 2012. godine utvrdim da na dodatnomu računu nije 100, nego 10 kuna. Tražim da operator provjeri gdje je nestalo tih 90 kuna jer ja tvrdim da ih nisam potrošio. Recimo (pazite na ovu riječ "recimo") da je tih 90 kuna zabunom skinuto s računa prije 4 godine! Hoće li to operator moći provjeriti? Koliko godina mora operator čuvati podatke o obnovama računa i kretanju stanja na osnovnom i dodatnomu računu? Srdačan pozdrav!

Poštovani,

prema čl. 102., st.2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08,90/11), prometni podaci, koji su potrebni za obračun troškova elektroničkih komunikacijskih usluga  pretplatnika ili korisnika usluga te troškova međupovezivanja, mogu se obrađivati samo do zastare tražbine u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima. Zastara potraživanja za javne komunikacijske usluge je godinu dana, što znači da su operatori podatke obvezni čuvati za navedeno razdoblje.
Srdačan pozdrav

Vaš HAKOM

 • Poštovani, početkom godine smo kao firma s VIP-netom sklopili ugovor na dvije godine (uzeli i uređaje) uz određenu tarifu koja se prvih 6 mjeseci naplaćuje u pola. Djelatnik na prodajnom mjestu nam je rekao (imamo i na pismeno) da istu možemo promijeniti nakon 6 mjeseci uz odgovarajuće uvjete. Nakon isteka tog razdoblja htjeli smo smanjiti troškove promjenom tarife kada počinje suludo dopisivanje s službom za korisnike, nakon kojeg oni tvrde da je to tako bilo u vrijeme sklapanja ugovora, ali da imaju pravo promijeniti opće uvjete poslovanja bez da nas korisnike osobno obavijeste nekim putem i da za dobru volju mogu smanjit tarifu po jednom broju. Mene zanima koja su naša prava u tom konkretnom slučaju i ako ne nađemo obostrano rješenje dali na temelju toga mi možemo s njima raskinuti ugovor prijenosom istih brojeva kod drugog operatera i ako možemo kako to učiniti. Hvala!
Poštovani,

Sukladno čl. 42. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), operatori imaju pravo promijeniti svoje uvjete poslovanja. O navedenim provjerama su obvezni pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti korisnike, obzirom da svaki korisnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora ukoliko su novi uvjeti nepovoljniji od ugovorenih, u roku od 30 dana od dana objave izmjena.
Ako smatrate da imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknada te ukoliko Vam operator isti ne želi omogućiti, imate pravo pokretanja formalnog postupka rješavanja spora sukladno proceduri propisanoj zakonom:

1.    Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj):
•    na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge
•    na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
•    u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. 

2.    Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom.
3.    Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici  www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.

S poštovanjem,
HAKOM

07.09.2012
 • Poštovani Zanima me da li je moguće raskinuti pretplatnički ugovor temeljem čl. 50. stavak 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 73/08, 90/11 bez obveze plaćanja naknade operateru za prijevremeni raskid ukoliko je operater sustavno kršio odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 73/08, 90/11 i Opće uvjete poslovanja operatera.
Poštovani,

Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08,90/11), svaki pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade ukoliko se u postupku utvrdi da je operator javnih komunikacijskih usluga povrijedio odredbe pretplatničkog ugovora, odnosno ukoliko mu operator nije u mogućnosti pružiti uslugu sukladno općim uvjetima poslovanja. Pritom napominjemo da ukoliko budete željeli zadržati pretplatnički broj morate umjesto raskida zatražiti prijenos broja kod željenog operatora.

Slijedom navedenog, ukoliko smatrate da ste oštećeni postupkom operatora predlažemo pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora na kakvoću usluge. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom.
Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, dalje: ZEK) tijekom kojeg će se utvrđivati sve okolnosti nastalog slučaja (NN 73/08, 90/11).

1.    Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj):
•    na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge
•    na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
•    u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. 

2.    Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom.
3.    Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici  www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj

S poštovanjem,
HAKOM

07.09.2012
 • Molim vas jeli možete mi pomoći dali t-com ima pravo da za brzinu+internet naplati veću cijenu nego za telefon+brzina+internet hvala vam unaprijed na odgovoru.
Poštovani,

S obzirom da navedene maloprodajne cijene ne spadaju u predmet regulacije tržišta, operator iste kreira sukladno svojoj poslovnoj politici. Pritom prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, korisnici moraju dobiti jasnu i transparentnu obavijest o cijeni javne komunikacijske usluge.

S poštovanjem,
HAKOM

10.09.2012
 • Poštovani, korisnica sam H1 telekoma i budući da sam s njima imala čitav niz problema (zbog kojih sam im već napisala žalbu, ali nisam još dobila odgovor), trenutno bih se bazirala samo na jednom. U ugovoru koji sam potpisala stoji da je brzina internet veze od 2-4 Mbps, međutim moja brzina se kreće od 0.5-2 Mbps (pri čemu je uglavnom oko 0.97 Mbps, rijetko ide više). Kako je to iznimno niska brzina (toliko niska da ne mogu odgledati niti jedan youtube video bez prekida) nazvala sam tehničku podršku službe za korisnike, međutim oni tvrde da je s njihove strane sve uredu i da je problem u mom laptopu. Nakon što sam im objasnila da problem ne može biti u laptopu, tvrdili su da mi je i mobitel spojen i da je zato spora veza, pa sam odspojila mobitel s mreže i pokušala ponovo, rezultat je bio isti. Kao dokaz da je s njihove strane sve u redu, uputili su me da odem na stranicu modema (192.168.1.1), i pogledam "Data rate", koji iznosi 8701 kbps. Budući da to nije trenutna brzina veze, meni ostaje nejasno kako je to dokaz da je s njihove strane sve uredu, pa zahtjevam da mi tehničari dođu kući i izmjere brzinu svojim laptopom. Odgovor koji sam dobila jest da mi mogu poslati tehničara, ali da ću to morati platiti, jer problem nije u njima. Stoga me zanima što ja mogu poduzeti u vezi ovoga, osim raskidanja ugovora zbog višestrukog kršenja istog s njihove strane? Unaprijed hvala

Poštovana,

Ukoliko smatrate da ste oštećeni postupkom operatora predlažemo pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora, odnosno nastaviti postupak, pritom pazeći na propisane rokove. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom.
Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama tijekom kojeg će se utvrđivati sve okolnosti nastalog slučaja (NN 73/08, 90/11).

1. Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj):
• na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge
• na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
• u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. 

2. Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom.
3. Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici  www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.

Svaki pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade ukoliko se u postupku utvrdi da je operator javnih komunikacijskih usluga povrijedio odredbe pretplatničkog ugovora. Pritom napominjemo da ukoliko budete željeli zadržati pretplatnički broj morate umjesto raskida zatražiti prijenos broja kod željenog operatora.
Vaš HAKOM

 • Želim prenijeti poslovni post-paid broj u pokretnoj mreži (vipnet) drugom operateru koji ima samo post-paid uslugu (bonbon). U T-Com centru me uvjeravaju da to nije moguće jer "HAKOM dopušta samo prijenos brojeva post-paid u post-paid i pre-paid u pre-paid, ali da promjena načina plaćanja prilikom promjene operatera nije moguća". Takav uvjet nisam pronašao u Pravilniku o prenosivosti, no možda je to propisano negdje drugdje. Postojeći operater, Vipnet, tvrdi da nije potrebno napraviti prelazak na pre-paid prije podnošenja zahtjeva u konkretnom slučaju. I tako sam trenutno u statusu quo s dva oprečna mišljenja operatera. Molim vaš komentar je li nužno napraviti prijelaz s post-paida na pre-paid prije podnošenja zahtjeva za promjenu operatera?

Poštovani,

kao što ste i naveli u svome upitu, Pravilnik o prenosivosti broja nigdje ne propisuje obvezu odabira istog modela plaćanja prilikom prijenosa broja te korisnik slobodno može promijeniti način plaćanja prilikom prijenosa broja.

S poštovanjem,

Vaš HAKOM

 • Poštovani, Pravilnikom je predviđeno da je operater dužan po isteku ugovorne obveze dužan omogućiti korisniku korištenje mobilnog uređaja u ostalim pokretnim mrežama, što je VIP unio u svoje nove uvjete poslovanja. Da li to znači da je operater dužan samo "otključati" uređaj odnosno poslati korisniku kod za otključavanje ili je dužan i zamijeniti svoj prilagođeni software u uređaju originalnim, onakvim kakav se dobije u uređaju kupljenom u slobodnoj prodaji?

Poštovani,

HAKOM je Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011) operatorima propisao obvezu prema kojoj su pretplatniku po isteku ugovorne obveze ili u slučaju prijevremenog raskida, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku obvezni omogućiti daljnje korištenje uređaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre paid) ista mogućnost mora biti omogućena nakon 12 mjeseci korištenje usluge uz predočenja računa o kupnji mobilnog uređaja.
Ukoliko korisnik ne može sam otključati uređaj, operator mu je obvezan pomoći u prodajnom centru ili je mobilni uređaj dužan proslijediti dalje na otključavanje. Drugim riječima korisniku ne smije biti uskraćeno njegovo pravo zbog eventualnih nedostataka u sustavu operatora.

S poštovanjem, Vaš HAKOM.

 • Da li je dozvoljeno koristenje 1.2GHz frekvencije, konkretno za bezicnu sigurnosnu kameru?
Poštovani, frekvencijsko podrucje 1.2 GHz je Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN 17/10, 118/10, 119/10, 87/11, 53/12), a sastavni dio kojeg je Tablica namjene (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=190), podijeljeno na frekvencijske podpojaseve: 1215 – 1240 MHz, 1240 – 1260 MHz, 1260 – 1270 MHz i 1270 – 1300 MHz. Svi navedeni frekvencijski podpojasevi imaju primarnu namjenu za radarske i navigacijske sustave i to za civilnu i vojnu uporabu. Takodjer, za te frekvencijske podpojaseve ne postoje izdane opce dozvole koje bi predvidjale rad bezicnih kamera. Iz tih razloga, koristenje frekvencijskog pojasa 1.2 GHz za bezicne kamere nije moguce. S poštovanjem, Vaš HAKOM  ,
 • Poštovani, obzirom da sam od prošle godine izvan ugovorne obveze sa operaterom T-Com, a što se odnosi na telefon, Internet i MaxTV usluge, odlučio sam se za drugog operatera H1 te sam odlučio uzeti njihovu uslugu H1 Trio bit. Sukladno tome, poslao sam zahtjev prema H1 te su mi oni poslali dokumentaciju poštom krajem mjeseca ožujka 2012. što sam ja uredno potpisao i odmah im vratio. H1 operater je poslao zahtjev prema T-Comu 05.04.2012. godine, ali nije od T-Coma dobio nikakvu povratnu informaciju. Ja sam u mjesecu svibnju nazvao H1 da vidim u čemu je problem te zašto mi još nisu učinili dostupnima svoje usluge, a dobio sam odgovor da im T-Com još nije ništa odgovorio na njihove zahtjeve za prijenos broja i preuzimanje ostalih usluga. Ja sam opet kontaktirao službu T-Coma nekoliko puta kroz mjesec svibanj i početkom lipnja 2012., ali uvijek sam dobivao iste odgovore, a to je da će oni uputiti zahtjev prema svojoj službi da se riješi problem, ali kada bi ja opet nazvao, uredno bi dobivao informaciju da je zahtjev storniran o čemu me ne bi nitko iz T-Coma obavijestio o razlozima storniranja. Smatram da je T-Com prekršio sve zakonske rokove u kojima je bio dužan omogućiti mi prelazak na usluge operatera H1, a čime mi nanosi i materijalnu štetu jer je trenutno H1 operater povoljniji pružatelj usluga te Vas molim da zaštitite moja prava kao korisnika elektroničkih komunikacija i da poduzmete potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti prema T-Com operateru. Unaprijed zahvaljujem i nadam se skorom rješenju navedenog problema.
Poštovani, s obzirom da ste u konkretnom slučaju zatražili uslugu od H1 Telekom d.d., napominjemo kako su općim uvjetima poslovanja propisani uvjeti za prihvat i aktivaciju usluge. Ukoliko željeni operator ne poštuje odredbe pretplatničkog ugovora imate pravo odustati od istog.S druge strane, ukoliko H1 nije u mogućnosti pružati usluge krivnjom drugog operatora ima pravo, sukladno čl.20. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) pokrenuti regulatorni spor pred HAKOM-om. Operatoru kod kojeg ste zatražili uslugu bi trebalo biti u interesu riješiti nastalu situaciju bez da Vi osobno zovete HT i obavljate njihov posao. S ,poštovanjem, Vaš HAKOM.
 • Poštovanje! Molim informaciju za sljedeće: do sada nismo imali telefonsku liniju (nitko u zgradi), i uskoro ce nas Tcom priključiti na mrežu. Da li smo obavezni sklopiti ugovor sa njima za ikakve usluge (kablovska, internet...)? I da li fiksni tel. broj moramo kupiti bas od njih? I moramo li ga uopce uzeti, jer meni osobno treba samo internet i kablovska TV, a to bih radije uzeo od Bneta). Jer info koji su nama dali je - da prvu godinu kad dodju moramo biti sa svim uslugama kod njih, sto mi je vrlo sumnjivo i nerealno mi zvuci. Hvala na odgovoru.
Poštovani, svaki korisnik može samostalno birati uslugu i operatora kojeg želi te ne postoji obveza sklapanja ugovora s točno određenim operatorom. Pritom operatori slobodno prema svom poslovnom planu odlučuju hoće li na određenom području pružati usluge , kakve. Jedino je operator univerzalne usluge (u konkretnom slučaju: Hrvatski Telekom d.d.) sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) obvezan svim korisnicima koji to zatraže omogućiti pristup javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju (tzv. dal-up pristup internetu). Slijedom navedenog, ukoliko Vam željeni operator nije u mogućnosti pružati usluge iako za to postoji poslovni interes i tehničke mogućnosti, ima pravo pokrenuti regulatorni spor pred HAKOM-om. , S poštovanjem, Vaš HAKOM
 • Ponavljam upit na koji nisam dobio odgovor već duže vrijeme! -- Molim Vas da Hakom spriječi nepošten odnos svih hrvatskih operatora prema korisnicima. Slučaj je sljedeći: na svomu broju u pokretnoj mreži uključio sam bezuvjetno preusmjeravanje poziva na broj u nepokretnoj mreži. Cijena svake preusmjerene minute stoji 1 kn. To nije sporno. U međuvremenu sam isključio uređaj. Nema utjecaja na proces jer se svi pozivi, bio ja dostupan ili ne, s mobilnoga broja preusmjeravaju na fiksni broj. Potom se preselim u Srbiju. Uređaj je i dalje isključen, ali se nalazi na području Republike Srbije. Primam poziv, on se preusmjerava na moj fiksni hrvatski broj. Minuta me stoji 1 kn. Nakon toga uključim uređaj, obavim poziv u roamingu. Zatim isključim uređaj. Vratim se u Hrvatsku, ali ne uključujem uređaj. Dobivam poziv koji se, po već ustaljenoj proceduri, preusmjerava na fiksni broj. Sada nastupa problem. Za tu uslugu mobilni operator naplatit će mi (za minutu) 1 kn + 13 kn za troškove preusmjerenja poziva jer smatra da se nalazim u inozemstvu. Iako više nisam u Srbiji i dostupni su samo signali hrvatskih operatora. No to centrala pokretnog operatora ne zna jer ima zadnju informaciju, kada sam se zbog obavljanja poziva spojio na srbijansku mrežu, da se nalazim u inozemstvu. No ja nisam u inozemstvu, ali ću svejedno platiti 14 kuna za minutu preusmjerenoga poziva. Susjedi Srbi rekli bi: «Malo mnogo»! Napominjem da je moje pravo da uključujem i isključujem mobitel kada to meni odgovara i da me uopće ne zanima kako centrala hrvatskoga mobilnoga operatora naplaćuje poziv. Ja tražim da se poštuje stanje na terenu. Što želim reći? Molio bih Hakom da prisili hrvatske operatore da, u slučajevima kada pretplatnik uključi uslugu bezuvjetnoga preusmjeravanja poziva, naplaćuju isključivo cijenu za promet u Republici Hrvatskoj. Postupak se obavlja preko domaće centrale i potpuno je svejedno gdje se ja nalazim. Ne želim primiti poziv na svoj mobilni broj i stoga sam sve dolazne pozive preusmjerio na fiksni broj u Republici Hrvatskoj.
 , Poštovani,  ,Krajnji korisnik može, ako mu operator dopušta uslugu preusmjeravanja, takvu uslugu uključiti kako bi dolazne pozive koji dolaze na njegov telefonski broj  ,preusmjerio na bilo koji telefonski broj neovisno o tome da li se radi o fiksnoj ili mobilnoj mreži. Po međunarodnim standardima postoje dvije osnovne skupine preusmjeravanja: bezuvjetno preusmjeravanje i uvjetno preusmjeravanje.  ,U slučaju kada korisnik uključi bezuvjetno preusmjeravanje svi pozivi koji dolaze na njegov broj se preusmjeravaju bezuvjetno na odabrani broj te korisnik plaća istu cijenu poziva preusmjeravanja neovisno o tome gdje se nalazi, u tuzemnoj ili inozemnoj (roaming) mreži.  ,Ako korisnik uključi uvjetno preusmjeravanje (preusmjeravanje dolaznih poziva kod ne javljanja, kod nedostupnosti, zauzeća itd.) tada se u ovisnosti o razlogu preusmjeravanja poziva, taj poziv može dodatno naplatiti korisniku ukoliko se nalazi u inozemstvu (cijena roaming poziva).  ,U Vašem slučaju, ako ste ispravno uključili bezuvjetno preusmjeravanje, operator telefonske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne bi smio obračunati roaming cijenu poziva te Vas upućujemo da uložite prigovor na račun, odnosno neispravno zaračunatu uslugu. Srdačan pozdrav. HAKOM  ,
 • Poštovani, privatni sam pretplatnik Vip mobilne mreže. U tarifu mi je uključen internet podatkovnog prometa 512 MB. Kada taj mjesečni iznos potrošim, MB-i se obračunavaju prema važećem cjeniku. Problem nastaje kad ja potrošim cijeli podatkovni promet, a obavijest o tome dobijem nakon cca 12sati. U tih 12 sati do dobivanja obavijesti potrošim još puno MB-a koji me jako skupo koštaju. Zanima me u kojem vremenskom roku mobilni operater ima obvezu obavijestiti pretplatnika o izlasku iz tarife i kako je tu zaštićen potrošač?
Poštovana, prema čl. 27., st. 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011), operatori su obvezni svoje krajnje korisnike pravovremeno i besplatno obavijestiti o iskorištenosti ugovorenog iznosa tarifnog paketa, tarifnog modela i tarifne opcije, sukladno onome što su korisnici ugovorili. Odnosno operatori moraju obavijest pružiti u najkraćem mogućem roku uzimajući u obzir tehničke mogućnosti sustava (dakle, nakon završetka sesije, odnosno kada se zapis evidentira u sustavu). S poštovanjem, Vaš HAKOM
 • Poštovani, zanima me naplata poziva prema službi za korisnike. Konkretno korisnica sam Iskon Duo paketa i njihovom greškom mi je nestalo usluge na 10 dana, i telefon i internet. Jedini naznačeni kontakti za prijavu poteškoća je 062 broj, koji se naravno naplaćuje, i slanje e-maila koji nije bio opcija zbog kvara. Da li je nekako regulirana naplata tih poziva jer smatram da je operater dužan omogućiti besplatan broj za prijavu problema pogotovo kada je greška u potpunosti do njih. Hvala. LP
Poštovana,poziv prema službi za korisnike, sukladno čl. 27. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011) mora biti besplatan, a osobito za slučaj problema koji Vi opisujete. Slijedom navedenog, predlažemo da uložite prigovor na račun u kojem su Vam obračunati pozivi prema službi za korisnike sukladno postupku propisanom Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08,90/11):1. , , , Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • , , , na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • , , , na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• , , , u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , 2. , , , Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. , , , Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.U slučaju kad se račun operatora javne komunikacijske usluge osporava, bilo u sudskom ili izvansudskom postupku, a pretplatnik uredno podmiruje sve sljedeće nesporne račune, kao i nesporan dio računa na koji se odnosi prigovor, operator istom ne smije obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenih postupaka.Isto tako napominjemo da za period u kojem niste imali uslugu iz razloga koje s odnose na djelokrug odgovornosti operatora, prema čl. 29., st. 12. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011) imate pravo na umanjenje mjesečne naknade i to razmjerno broju trajanja tehničke smetnje. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani. Ukoliko koristim uslugu nekog telekoma (nije T-Com) i usluga mi "šteka" (eho u slušalici ili ADSL i IPTV trzaju i pucaju ...) a NE ŽELIM raditi raskid (iako mi je zakonski omogućen) jer ne želim nazad na T-Com zbog pretjerano velike cjene, a prelaskom na treći telekom kvar i dalje traje a ostali telekomi su nedostupni, što tada? Tko i u kojim rokovima kvar mora otkloniti? Hvala.
Poštovani,Svi operatori svojim općim uvjetima poslovanja propisuju odredbe o postupku u slučaju smetnji u pružanju usluge, a opći uvjeti , poslovanja čine dio Vašeg pretplatničkog ugovora koje predlažemo proučiti. Svakom bi operatoru trebalo biti u interesu otkloniti eventualne smetnje i zadržati svog korisnika. Međutim, ukoliko se unatoč svim naporima ne može pružiti adekvatna kakvoća usluge, korisnik ima pravo odabrati nekog drugog operatora čija će , usluga odgovarati njegovim željama i potrebama. Jedino operator koji je određen kao operator univerzalne usluge (Hrvatski Telekom d.d.) je obvezan omogućiti javnu govornu uslugu, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu (dial-up pristup), dok širokopojasni pristup internetu prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) ne spada u univerzalnu uslugu. , , S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • poštovani, kod optima telekom-a sam zatražila preseljenje priključka sa jedne lokacije na drugu. zahtjev se realizirao (s dosta poteškoća) ali sam sada naišla na novi problem. samo da napomenem da se radi i o preseljenju telefonskog broja i da pretplatnik ostaje isti, znači sve ostaje isto samo je lokacija na kojoj pružaju svoje usluge različita. na računu za 5 mjesec mi je obračunata naknada od 1.200,00 kn (pod rubrikom: PRESELJENJE PRIKLJUČKA-JEDNOKRATNA NAKNADA). nakon poziva i raspitivanja kod optime mi kazu da se ugovor koji je vrijedio na staroj lokaciji raskida, a da se na novoj lokaciji u momentu priključenja zaključuje novi ugovor. važno za napomenit je da mi nitko NIKADA iz optime nije na ovo skrenuo pažnju i DA U SVEMU OVOME NEMA LOGIKE jer se radi o istom korisniku i istom korisničkom broju, znači samo se mijenja mjesto stanovanja. NIKADA NISMO POTPISALI NIKAKAV PAPIR ZA RASKID NI ZA ZAKLJUČENJE NOVOG UGOVORA (što mi je još jedna nejasnoća). unaprijed zahvaljujem Srdačan pozdrav!
Poštovana,usluga naplaćivanja preseljenja priključka predmet je poslovne odluke svakog operatora, a koja mora biti transparentno navedena u cjeniku, koji čini dio pretplatničkog ugovora. Međutim, nikako se u tom slučaju ne radi o raskidu pretplatničkog odnosa, već isključivo o prijenosu priključka uz zadržavanja svih ostalih elemenata važećeg pretplatničkog ugovora. Da bi se u konkretnom slučaju utvrdile sve okolnosti nastalog slučaja, neophodno je pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora, pritom pazeći na propisane rokove. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i eventualno naložiti operatoru ispravak protupravnog ponašanja tek nakon dovršenog postupka pred operatorom. Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11). 1. , , , Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • , , , na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • , , , na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• , , , u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , 2. , , , Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. , , , Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.U slučaju kad se račun operatora javne komunikacijske usluge osporava, bilo u sudskom ili izvansudskom postupku, a pretplatnik uredno podmiruje sve sljedeće nesporne račune, kao i nesporan dio računa na koji se odnosi prigovor, operator istom ne smije obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenih postupaka.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, korisnica sam Optima telekoma i prije 5 mjeseci su nas kontaktirali da pređemo na wrl sustav (dakle cps, odnosno i dalje pretplata tcomu, ali sve na jednom računu od optime). Nakon što smo dobili prvi račun, zvali smo da upitamo da li je sve u redu s računom, pošto je iznosi oko 140 kn,odnosno da provjerimo da li moramo još platiti pretplatu tcomu ilu nekom, odnosno da li je to sve obuhvaćeno računom. Potvrđeno nam je da je sve u redu. Da bi danas, 11.6.2012. dobili obavijest da moramo naknadno platiti zadnjih 5 pretplata, jer oni greškom u sustavu nisu bili obračunate. Zanima me da li se isplati slati prigovor? Jer nismo mi krivi što netko nije napravio svoj posao kako se spada, odnosno što nam se te pretplate nisu redovito obračunale. Na upit zašto je to tako smo upućeni da ćemo dobit pismo od odvjetnika ukoliko ne platimo te račune. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru, Srdačan pozdrav
Poštovana,obveze pretplatnika, a time i stavke u računu koje će biti obračunate određene su pretplatničkim ugovorom, koji čine zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, opći uvjeti poslovanja, cjenik i uvjeti korištenja odabrane usluge. Svaki korisnik može uložiti prigovor na račun ukoliko smatra da mu je u istom obračunato nešto što nije ugovoreno pretplatničkim ugovorom. Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju bi bilo dobro provjeriti je li Vašim ugovorom predviđeno plaćanje mjesečne naknade i kome. Napominjemo da je obračun mjesečne naknade obično neupitni sastavni dio pretplatničkog ugovora.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Ako sa mobilnim operaterom potpišem ugovor na dvije godine kojim mi se uz govornu uslugu omogućava i podatkovna usluga te se u međuvremenu dogodi da operater u skladu sa svojom politikom blokira određene mrežne usluge kao npr. VoIP, jeli se to smatra kršenjem obostranog ugovora u kojem ne piše da su te usluge onemogućene? U slučaju kršenja jeli moguće zatražiti raskid ugovora ?
Poštovani, ,uvjeti ograničavanja pristupa, usluga i aplikacija moraju biti transparentno navedeni u općim uvjetima poslovanja (čiji su sastavni dio i uvjeti korištenja pojedinih usluga i tarifnih paketa). Ukoliko operatori izmijene opće uvjete poslovanja , (uvjete korištenja usluga) u smislu da naknadno uvedu ograničenja u pojedinim tarifama, korisnici imaju pravo raskinuti pretplatnički ugovor za te tarifne pakete bez naknade. Operator o promjeni ovih uvjeta mora obavijestiti postojeće korisnike pisanim ili elektroničkim putem uz naznaku o pravu na raskid ugovora bez naknade u roku od 30 dana od dana objave izmijenjenih uvjeta. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, krajem svibnja je prijevremeno prekinut ugovor s mobilnim operaterom. Koliko sam shvatila iz Pravilnika NN154/11 nakon podmirenja preostale obveze sam slobodna tražiti otključavanje uređaja bez dodatne naknade operateru, ali me zanima da li u slučaju kvara mobitela, koji još ima garanciju u trajanju od 9 mjeseci, mogu ga odnjeti u njihov centar i oni šalju na popravak ili ga moram nositi ovlaštenom servisu koji sama moram tražiti? Već je do sada 2 puta bio na servisu bezuspješno, pa je i moje nezadvoljstvo njihovim odnosom prema meni kao korisniku dovelo do raskida ugovora. Molila bih Vas sada za pomoć kako bi se mogla služiti pravim informacijama koje su Zakonski ili na bilo koji drugi način osnovane. Zahvaljujem unaprijed Lijepi pozdrav, Kristina
Poštovana,Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), nije nadležna za prigovore na ispravnost mobilnih uređaja te predlažemo da se za pomoć obratite Državnom inspektoratu. S poštovanejm,Vaš HAKOM
 • Poštovani, molio bih vas za informaciju o naplati korištenja usluga od strane mobilnog operatera Tele2. Naime, 06. lipnja su mi zbog sumnje u povredu načela pravednosti deaktivirali pretplatnički broj, odnosno onemogućili korištenje svih usluga, osim uspostave poziva prema njihovoj službi za korisnike. Obavjest SMS porukom o onemogućavanju svih usluga sam dobio isti dan u 9 sati ujutro. Kao nezadovoljan korisnik odlazim kod njih 7. lipnja raskinuti ugovor i ugasiti pretplatnički broj, te prijeći kod drugog operatera. Već prilikom otvaranja mojih podataka u Tele2 bazi, sustav javlja da su mi sve usluge blokirane, i da je raskid ugovora nije moguć putem sustava, jer su ga oni na neki način već kao raskinuli samnom. Raskid je bio moguć samo pismenim putem. Nakon toga prodavatelj pokreće pismeni zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora, u kojem jasno stoji da je datum raskida ugovora 07.lipnja. Na pitanje da li će broj biti odmah isključen do kraja, gospodična mi odgovara da raskid ugovora može potrajati i do 8 dana, te da i ti dani spadaju pod korištenje pretplatničkog broja u tekućem mjesecu, te da srazmjerno trajanju ugovora u ovom mjesecu će mi stići račun kući. Mene zanima sljedeće, dali oni mogu/smiju meni naplatiti i te dane koliko im treba da se raskine do kraja ugovor, unatoč tome što oni meni ne pružaju vise baš nikakvu uslugu, jer su mi sve iste i blokirali. Odnosno dali sam ja dužan njima platiti te dane od 07.lipnja koji je naznačen kao datum raskida ugovora, pošto je meni blokirana bilo kakva mogućnost korištenja broja? Unaprijed hvala na vašem odgovoru.
Poštovani, Uvjeti i rokovi raskida pretplatničkog ugovora, kada do raskida istog ne dolazi voljom samog korisnika, već je rezultat odluke operatora moraju biti propisani pretplatničkim ugovorom koji čine zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, opći uvjeti poslovanja, cjenovni sustav i posebni uvjeti korištenja odabranog tarifnog modela. Ukoliko dobijete račun za koji smatrate da Vam je obračunat protivno pretplatničkom ugovoru imate pravo ulaganja prigovora kako slijedi:1. ,Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • ,na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • ,na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• ,u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , 2. ,Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. ,Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj. S poštovanjem, Vaš HAKOM
 • Poštovani jedno konkretno pitanje iz Općih uvjeta poslovanja operatera. Dana 28.05. izdana mi je opomena za račun dospijeće kojega je bilo 16.5. Opomena za račun s datumom dospijeća 16.05.2012. ne može biti izdana prije 16.06.2012. jer tada ističe zakonski rok od 30 dana za prigovor. Naime Člankom Općih uvjeta propisano da krajnji korisnik može podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge, te prigovor zbog povrede odredaba ugovora. Ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pružene usluge,prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 (trideset) dana od danadospijeća računa za pružene usluge. Drugim člankom istih Općih uvjeta propisano da ako korisnik nije podnio pisani prigovor iz članka ovih Općih uvjeta i nije podmirio dospjelo dugovanje, Vipnet će dostaviti Krajnjem korisniku pisanu opomenu s upozorenjemda će po isteku 30 (trideset) dana od dana dostavljanja te opomene, ako se utom roku ne podmiri ukupno dospjelo dugovanje, Terminalna oprema Krajnjemkorisniku biti privremeno isključena iz javne elektroničke komunikacijskemreže. Smatram da operater tek istekom 30-og dana od dana dospijeća smije ispostaviti opomenu, jer prije toga ne može imati saznanje da korisnik nije podnio pisani prigovor. Dakle operater ako je izdao opomenu prije 16.06.2012. postupa protupravno. Srdačan pozdrav Tomislav
Poštovani, Prema čl.48. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), operator javnih komunikacijskih usluga može privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske mreže ako pretplatnik nije podmirio dospjela dugovanja u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisane opomene, s naznakom privremenog isključenja u slučaju nepodmirenja dugovanja i ako nije podnio prigovor sukladno propisanim rokovima (30 dana od dana dospijeća računa). U slučaju da korisnik pokrene postupak pred HAKOM-om, operator je obvezan zastati sa svim postupcima prisilne naplate do okončanja tog upravnog postupka. Drugim riječima, u postupku rješavanja prigovora korisnika kod samog operatora, istog se ne može prisiliti da prestane izdavati opomene po roku dospijeća računa, kao izraz njegove zaštite i pripreme za naplatu potraživanja. Međutim, isto predstavlja rizik operatora ukoliko korisnik uloži prigovor na račun i plati nesporni dio računa, budući da korisnik neće biti dužan podmiriti zaduženje za opomenu , jer u fazi dok se rješava njegov spor još uvijek nije odlučeno hoće li zaista i biti dužnik osporavanog potraživanja. Zaduženje za ispostavljenu opomenu će se u pravilu pojaviti u slijedećem računu, a , što bi trebalo osporiti.S poštovanjem, Vaš HAKOM
 • Poštovani, lijepo molim pomoc. Želim prenijeti broj iz vipa u t mobile. Dana 01.06.2012 sam podnijeo u t comu zahtijev za prijenos broja. 04.06.2012 mi je javljeno da ce prijenos biti obavljen 21.06.2012, sto znaci 20 dana od podnosenja zahtjeva. Jeli moguce da to traje 20 dana, i kojim zakonima ili propisima je to regulirano? Konkretno zahtjev podnesen 01.06.2012 do kojeg datuma to tocno mora biti obavljeno? Samo napomeena uredno placam racune, istek ugovora je 02.07.2012 i placam penale za prijevremeni raskid. Zahvaljujem na pomoci
Poštovani, sukladno stavku 18. članka 7. Pravilnika o prenosivosti broja cjelokupni postupak prijenosa broja i pripreme mreže za prijenos broja u pokretnim mrežama ne može trajati duže od 3 radna dana od dana zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja. Kako je u Vašem slučaju broj još uvijek bio vezan ugovornom obvezom operator davatelj broja (u ovom slučaju VIPnet) se pozvao na stavak 10. članka 7. koji propisuje da u slučaju postojanja ugovorne obveze davatelj broja može odgoditi prijenos broja pri čemu rok odgode prijenosa broja ne smije biti dulji od 10 radnih dana. Ukoliko uzmemo u obzir da je VIPnet odgodio prijenos za maksimalno dopušteni period (što je praksa za navedene slučajeve) te ukoliko na taj period dodamo rok propisan za prijenos broja u pokretnim mrežama dolazimo do zaključka da će Vaš broj biti prenesen u skladu s Pravilnikom o prenosivosti broja.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, zainteresiran sam za konkretnu 3-play uslugu h1 operetera .Isti koristi T-com infarastrukturu,kako nevedeni operater "traži" potpisivanje obaveznog pretplatničkog odnosa na 24 mj. moje je pitanje slijedeće: Da li mogu raskinuti navedeni ugovor ako u nevedenom perodu obaveznog pretplatničkog odnosa bude dolazilo do povremenog pucanje veze ,zamrzavanja IPTV-a,ili skračeno do nekvalitetene gore navedene usluge za koju sam potpisao ugovor ,te dali sam dužan izmiriti sve obaveze do isteka ugovora. Lijep pozdrav!
Poštovani,Prema čl. 41., st. 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), u slučaju kada operator javnih komunikacijskih usluga nije u mogućnosti ispuniti ugovornu obvezu u skladu s općim uvjetima poslovanja, pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez podmirivanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim dospjelog dugovanja za pružene usluge. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Hrvatski telekom objavio je da će od siječnja 2013. godine zabraniti korisnicima da se služe VOIP-om preko T-mobila, što je bezočno kršenje prava korisnika i stoga Vas molim da Hakom preispita je li ta njihova odluka u skladu s pravilima o slobodnomu tržištu. ------- Specifikacija EXTRA Biz total+ tarifnih modela Članak 16. U Tarifnim modelima HT zadržava pravo onemogućiti korištenje VoiP I MoiP usluga svojim krajnjim korisnicima. HT će navedene zabrane primjenjivati od 31.siječnja 2013.godine Specifikacija EXTRA obitelj tarifnih modela Članak 27. U tarifnim modelima (naziv) HT zadržava pravo onemogućiti korištenje VoiP I MoiP usluga svojim krajnjim korisnicima. HT će navedene zabrane primjenjivati od 31.siječnja 2013.godine.
Poštovani,Vaše pitanje ulazi u područje mrežne neutralnosti koja, između ostaloga, predviđa i , transparentnost u pružanju usluga. Ovo , tumačimo kao obvezu , operatora obavještavati , korisnike o uporabi , neke od , tehnika upravljanja prometom poput dif. serv-a ili slično, ali su isto tako obvezni obavijestiti korisnike ukoliko neke usluge blokiraju, kao što je skype, viber ili slično. Kod tarifa gdje je to jasno predočeno korisniku mrežna neutralnost nije narušena jer svaki korisnik ima pravo i mogućnost izbora ugovoriti tarifu ili ne.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • pozdrav, nakon koliko vremena je moguće ponovno zatražiti prijenos broja u drugu mrežu? Na vašoj stranici sam pronašla obavijest : Prijenos broja Korisnici mogu odabrati za sebe optimalnog operatora sukladno svojim potrebama i navikama. Služi li se korisnik uslugama jednog operatora i odluči prijeći u mrežu drugoga, to može učiniti na jednostavan način uz zadržavanje dotadašnjeg broja. Operatori i davatelji usluga moraju omogućiti korisnicima zadržavanje istog broja i predbroja, bez obzira na mrežu u koju prelaze. Nakon provedenog prijenosa broja, isti korisnik usluga ne može ponovno zatražiti prijenos broja u razdoblju kraćem od tri mjeseca od dana prijenosa broja, izuzev ako ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa nije utvrđeno drukčije. Ukoliko prijenos broja napravi 01.06.2012. da li to znači da je ponovni prijenos broja moguć 01.09.2012. ili je to 90 dana ? Pitanje je vezano uz brojeve mobilnih operatera, molim konkretan odgovor ne citat zakon gdje je to nejasno navedeno.
Poštovani,Pravilnikom o prenosivosti broja je definirano da nakon provedenog prijenosa broja, isti pretplatnik ne može ponovno zatražiti prijenos broja u razdoblju kraćem od tri mjeseca od dana prijenosa broja, osim ako ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa nije utvrđeno drukčije. Prethodno navedena odredba govori da moraju proći tri mjeseca nakon prijenosa broja da bi korisnik mogao isti broj ponovno prenijeti kod drugog operatora. To bi značilo, a kao što i sami navodite da se broj prenesen 1.6.2012. ponovno može prenijeti tek 1.9.2012..Korisnik broj može prenijeti i prije isteka perioda od tri mjeseca ukoliko prilikom prijenosa broja s operatorom primateljem broja potpiše ugovor u kojem je definirano da korisnik može ponovno prenijeti broj i prije isteka perioda od tri mjeseca. Korisnik može prenijeti broj prije isteka perioda od tri mjeseca u još jednom slučaju, a to je ukoliko , zbog povrede ugovornih obveza od strane primatelja broja korisniku bude ograničeno korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, Prelaskom na meni novog operatera u ovom slučaju TELE 2 i podpisivanjem ugovora na neodređeno te zahtjevom za prebacivanjem broja na njihovu mrežu dana 26.04.2012 postao sam novi korisnik TELE2 mreže. Ubrzo sam shvatio da imam poteškoća sa pozivima bez obzira na moju lokaciju, odnosno pucanje linije kod 95% mojih poziva na što sam kontaktirao službu za korisnike nekoliko puta, koja me je zatražila da promjenim mobilni uređaja što sam i učinijo! Moj problem je i dalje bio prisutan bez obzira na promjenu aparata. Kao nezadovoljan korisnik zatražio sam da mi se broj vrati na starog operatera ( Vip ) na što su mi objasnili da to nije moguce dok ne prođe rok od tri mjeseca! Stoga vas molim da mi date savijet kako bi mogao riješiti svoj problem u što kraćem vremenskom roku, jer mi je nesmetana mobilna komunikacija itekako važna kako u privatnom tako i u poslovnom životu! Hvala na razumjevanju!
Poštovani, Sukladno članku 50., stavak 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), ako se u postupku rješavanja prigovora utvrdi da je operator povrijedio odredbe pretplatničkog ugovora, krajnji korisnik usluga koji je podnio prigovor ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade te pravo na povrat svih neopravdano naplaćenih novčanih iznosa. U tom slučaju bi obveza ostajanja u mreži operatora koji ne pruža usluge sukladno pretplatničkom ugovoru također bila neopravdana.Slijedom navedenog, ukoliko smatrate da ste oštećeni postupanjem operatora, potrebno je pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora. Ujedno koristimo priliku upoznati vas s propisanim postupkom: 1. ,Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • ,na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • ,na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• ,u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , 2. ,Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. ,Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.S poštovanjem, HAKOM.
 • Poštovani. Ukoliko koristim ULL uslugu Optima telekoma i imam kvar u smislu da mi usluga "šteka" (javlja se eho u slušalici ADSL puca IPTV trza pa ne radi neko vrijeme, pa svako malo moram zvati Call Centar da se linije osvježi) kome se Optima mora obratiti, i ako je to T-COM zašto se kvar ne otklanja več se ponavlja već godinama? Koji su rokovi da se linija dovede u normalno stanje rada?
Poštovani,Prema čl.20. Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, dalje: ZEK), u slučaju spora između dva operatora, svaki od njih ima pravo pokrenuti regulatorni spor i zahtijevati od HAKOM-a donošenje odluke o rješenju spora. Neovisno o navedenom, spor između operatora ne može ići na štetu korisnika te svaki korisnik sukladno čl. 41., st.6. ZEK-a ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez plaćanja ikakvih penala, ukoliko mu njegov operator nije u mogućnosti pružati uslugu sukladno pretplatničkom ugovoru.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Postovani, Molimo Vas da pitanje nize proslijedite Vasoj pravnoj sluzbi. PITANJE: Da li je moguce prenijeti broj drugom operateru ukoliko imamo dugovanja prema postojecem no ista nisu placena posto se operator nije drzao promemorije ugovora u kojoj je dogovorena medusobna kompenzacija, odnosno marketinska suradnja? Radi se o pokretnoj mrezi. Hvala, LP, Mario
Poštovani,Sukladno Pravilniku o prenosivosti broja, ukoliko imate dugovanja koja osporavate u sudskom ili nekom izvansudskom postupku, isto nije prepreka za prijenos broja. U protivnom ste u obvezi podmiriti dospjela dugovanja, kao i eventualnu naknadu zbog prijevremenog raskida ugovora.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštavani,korisnik sam mobilnog operatera t-mobile od samog početka,uz produženje ugovara u kolovozu 2011. godine kupila sam mobilni uređaj sony ericsson spiro red w100i koji je već 4 puta bio na servisu poradi greške na sammom uređaju koji se gasi sam od sebe, ne funkcionira tipka za poziva, neprimanje poziva, pritiskom tipke za bešumno uređaj se sam od sebe ugasi i sl., te nakon vađenja baterije mobitel počne normalno funkcionirati. Mobitel je svaki put vraćen sa servisa uz pojašnjenje da je sve uredu. Žalila sam se t-mobile centru, gdje sam dobila odgovor da oni nemaju veze s tim već servis, te sam poslala žalbu drugostupanjskoj komisiji koja je istog mišljenja kao i t-mobile. Zanima me kome više da se žalim jer sam ogorčena iz tog razloga što mobilni uređaj imam skoro godinu dana i već je 4 puta bio na servisu a greška na uređaju nije do mene.
Poštovana,Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) nije nadležna za prigovore na ispravnost mobilnih uređaja te predlažemo da se za pomoć obratite Državnom inspektoratu. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, molila bih vas za informaciju dali je prilikom narudžbe tableta potrebna kakva dozvola budući da prema ovom linku prilikom prvog uvoza nije potrebna ista. http://www.racunalo.com/telekomunikacije/32455-hakom-od-sada-jednostavniji-uvoz-i-trgovina-radijskom-i-telekomunikacijskom-opremom.html Radilo bi se o ovom uređaju: http://www.pandawill.com/ainol-novo-7-advanced-a-android-40-tablet-pc-7-inch-8gb-camera-hdmi-black-p55272.html Na koje dodatne troškove prilikom uvoza mogu računati? Bila bih vam zahvalna na informaciji budući da nemam iskustava pri kupnji elektroničkih uređaja iz inozemstva. Unaprijed hvala, Marina
Poštovana,Od 1.ožujka 2012. na snagu je stupio novi Pravilnik o RiTT opremi (NN 25/2012). Sukladno novom pravilniku uvoz RiTT opreme je slobodan, bez odobrenja HAKOM-a, ukoliko je oprema sukladna njegovim odredbama odnosno odredbama Direktive 1999/5/EC. Savjet: Sukladnost provjerite upitom dobavljaču je li predmetni uređaj sukladan sa odredbama navedene direktive i Vašom procjenom njegove vjerodostojnosti. Uređaj treba pratiti izjava o sukladnosti (EC Declaration of Conformity) i mora biti označen CE oznakom (uređaji koji nemaju CE oznaku nisu u skladu s Direktivom). Vezano uz upit o dodatnim troškovima uvoza prema nama nemate nikakvih dodatnih troškova. Vezano uz carinske pristojbe potrebno je kontaktirati carinu.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Postovani, prije sest mjeseci sam presla sa T-coma na Optimu.Prije sklapanja ugovora sa Optimom bilo je govora da cemo dobiti paket usluge sa 5 megabita brzine i televizijom i to je bio razlog prelaska novom operateru. Naime sada smo saznali da ta brzina se nemoze ostavriti u tim tv paketima i da je za nas paket brzina 2.0 , pristali smo i na to medutim vec tri mjeseca mi imamo brzinu od 1.0 do 1.62 i kada smo se zalili i trazili raskid ugovora rekli su nam da ce nas teretit za penale od 1600 kn. Molim vas nekakav savjet kako da rjesim problem sa njima.
Poštovana,Brzina koju Vam je operator obvezan isporučiti određena je Vašim pretplatničkim ugovorom koji čine zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, opći uvjeti poslovanja, cjenik i uvjeti korištenja odabrane usluge. Ukoliko operator nije u mogućnost pružiti uslugu sukladno ugovoru, obvezan je sukladno čl. 41., st. 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) omogućiti raskid ugovora bez plaćanja naknada zbog prijevremenog raskida.Ukoliko smatrate da ste oštećeni postupanjem operatora predlažemo pokrenuti (nastaviti) formalni postupak rješavanja prigovora, odnosno uputiti pisani prigovor operatoru. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom. Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim spomenutim zakonom. 1. , , , Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • , , , na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • , , , na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• , , , u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , 2. , , , Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. , , , Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani Potrebni su mi podaci o ukupnom broju korisnika pokretne mreže, o ukupnom broju GPRS korisnika, te o ukupnom broju 3G korisnika. hvala
Poštovana,Podatak o ukupnom broju korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži dostupan je na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici u nastavku http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/e_trziste/Pokretna-Broj%20korisnika,%20Q4%202011.pdf.Podatke koje dodatno tražite ne prikupljamo na traženi način.Srdačan pozdrav,Vaš HAKOM
 • poštovani pokušavam odjaviti fiksni telefonski broj kod ht-a, međutim zvao sam ih već 4 puta i tek sad su mi poslali zahtjev za isključenjem broja. do kad smiju odugovljačit sa rješenjem i da li sam obavezan platiti dospjele račune u tom razdoblju budući da ne koristim dotični broj.
Poštovani,Sukladno članku 20., stavak 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011), u slučaju kada pretplatnik jasno (pisanim putem uz dokaz o identitetu) zatraži raskid pretplatničkog ugovora operator u nepokretnim mrežama mu navedeni raskid mora omogućiti , u roku od 12 radnih dana od dana u kojem je raskid zatražen. Ukoliko unatoč navedenom, odnosno ispunjenju svih propisanih uvjeta za raskid ugovora dobijete račun za javnu komunikacijsku uslugu, isti niste dužni podmiriti osim ako ste uslugu koristili.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Predlažem da se operaterima stavi kao obaveza da omoguće preusmjeravanje poziva na drugi telefon pozivom na njihov Call centar, u slučaju kada je SIM kartica zablokirana zbog krađe. Naime, ponovno aktiviranje traje i do 48 sati, što se preko vikenda može produžiti i na 4-5 dana, a u tom vremenu netko, ako je npr. na službenom putu, može pretrpjeti značajnu štetu. Operaterima je ovo tehnički jednostavno izvedivo, međutim, kako nemaju nikakve koristi od toga, to ne omogućuju. Ovakva bi se usluga mogla i naplaćivati.
Poštovani,zahvaljujemo na Vašem komentaru. Navedena materija pripada poslovnoj politici svakog operatora, međutim HAKOM kontinuirano prati aktivnosti operatora te u okvirima svoje nadležnosti istima propisuje pravila ponašanja u svrhu visoke razine zaštite korisnika.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, prije više od dva mjeseca predali smo zahtjev u poslovnicu T-coma za preseljenjem telefonskog broja i zajedno s njime interneta. Sada, nakon toliko vremena i naših čestih upita, T-com se ne javlja, a mi smo dalje bez nama važnih funkcija. Zbog svega toga željeli bi prekinuti ugovor s njima, ali ne želimo platiti penale jer smatramo da su se ponijeli vrlo nekorektno. Molimo Vas da nas savjetujete što nam je dalje činiti. Unaprijed hvala! Matija
Poštovani,Prava i obveze između operatora i pretplatnika uređuju se njihovim pretplatničkim ugovorom koji čini zahtjev za zasnivanje pretplatničkog ugovora, opći uvjeti poslovanja, cjenik i posebni uvjeti korištenja ugovorene usluge. Stoga je i rok u kojem je operator obvezan odgovoriti na zahtjev za prijenos priključka, kao i izvršiti isti propisan općim uvjetima poslovanja.Neovisno o navedenom, ukoliko do preseljenja priključka ne može doći zbog nepostojanja tehničkih mogućnosti, koristimo priliku upozoriti na vas na mogući problem oko eventualne naplate naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, a kada korisnici istu nisu dužni podmiriti. Svrha odredbe, kojom se u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora (dakle, prije isteka ugovorne obveze), od strane samog pretplatnika, naplaćuje odgovarajuća naknada zbog raskida, zaštita je operatora od samovoljnih raskida ugovora uzrokovanih krivnjom pretplatnika. U konkretnom slučaju, ukoliko ne postoji tehnička mogućnost za preseljenje, do raskida ugovora ne bi došlo krivnjom pretplatnika, već zbog nemogućnosti pružanja usluge od strane operatora. U slučajevima traženja preseljenja priključka potrebno je izbjeći eventualne zlouporabe od strane samih pretplatnika, koje bi bile usmjerene na izbjegavanje ugovorne obveze kao rezultat traženja priključenja na nedostupnim mjestima. S tim u vezi je potrebno naglasiti kako činjenicu opravdanog preseljenja priključka pretplatnik može dokazivati preslikom potvrde o novom prebivalištu/boravištu. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • poštovani,molim vas recite mi jel operater zaista dužan dekodirati uređaj nakon isteka ugovora i koliki je vremenski rok od dana prijave ili kako to već ide???naime ja sam u t-mobile mreži bio i u poslovnici sam im ostavio jamstveni list i račun i rekli su da će to čim prije biti gotovo,no prošlo je puna 2 tjedna pa me zanima kolik je rok i dajte mi neke upute ili bar moja zakonska prava da mogu reagirati.ja sam kontaktirao t-mobile usmeno i bilo je samo prebacivanje odgovornosti između njih tj,"izmišljena "neinformiranost njihovih djelatnika,a na pisani prigovor nisam dobio odgovor,poslao sam ga prije 4 dana...molim vas pomozite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poštovani,HAKOM je Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011) operatorima propisao obvezu prema kojoj su pretplatniku po isteku ugovorne obveze ili u slučaju prijevremenog raskida, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku obvezni omogućiti daljnje korištenje uređaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre paid) ista mogućnost mora biti omogućena nakon 12 mjeseci korištenje usluge uz predočenja računa o kupnji mobilnog uređaja. Ukoliko korisnik ne može sam otključati uređaj, operator mu je obvezan pomoći u prodajnom centru ili je mobilni uređaj dužan proslijediti dalje na otključavanje. Drugim riječima korisniku ne smije biti uskraćeno njegovo pravo zbog eventualnih nedostataka u sustavu operatora. Ukoliko operator u primjerenom roku ne postupi sukladno propisanoj obvezi, a ispunjeni su svi uvjeti za otključavanje mobilnog uređaja imate pravo nastaviti postuapk rješavanja prigovora.1. , , , Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • , , , na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • , , , na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• , , , u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , Operator je obvezan odgovoriti u roku od 15 dana.2. , , , Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. , , , Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Zanima me kome se moze prijavit teleoperater zbog neosnovanog naplacivanja racuna? Placam racune putem trajnog naloga tako da ne mogu utjecat na naplatu, a operater mi je naplatio neke pretplate koje ne koristim niti imam kakvih dugovanja prema istom
Poštovani,ukoliko smatrate da ste oštećeni postupkom operatora predlažemo pokrenuti formalni postupak rješavanja prigovora, pritom pazeći na propisane rokove. Naime, HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama tijekom kojeg će se utvrđivati sve okolnosti nastalog slučaja (NN 73/08, 90/11). 1. , , , Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • , , , na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • , , , na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• , , , u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , 2. , , , Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. , , , Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, zanima me par informacija radi odtključavanja mobitela od strane operatora. Naime po zakonu što ste Vi donijeli navedeno je da operatori moraju otključati uređaj nakon 12 mjeseci na prepaidu, i nakon 12/24 mjeseca na postpaidu (nakon isteka ugovora). Naime ja imam ugovor još godinu dana s jednimo operatorom. Mislim ugovor raskinuti i platiti penale do kraja. Zanima me kada raskinem preplatu i podmiri sve obveze jel se smatra preplata završena i mora li tada operator na moj zahtjev otključati uređaj? Unaprijed zahvaljujem
Poštovani,HAKOM je Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011) operatorima propisao obvezu prema kojoj su pretplatniku po isteku ugovorne obveze ili kao u Vašem slučaju prijevremenog raskida, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku obvezni omogućiti daljnje korištenje uređaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre paid) ista mogućnost mora biti omogućena nakon 12 mjeseci korištenje usluge uz predočenja računa o kupnji mobilnog uređaja. Ukoliko korisnik ne može sam otključati uređaj, operator mu je obvezan pomoći u prodajnom centru ili je mobilni uređaj dužan proslijediti dalje na otključavanje. Drugim riječima korisniku ne smije biti uskraćeno njegovo pravo zbog eventualnih nedostataka u sustavu operatora. Slijedom navedenog, nakon što podmirite naknadu zbog prijevremenog raskida, operator Vam je obvezan otključati mobilni uređaj. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani/a, zanima me zašto ja kao korisnik internet/telefon usluge kod operatera T-com, u slučaju prijelaza na usluge drugog operatera moram plačati skuplje pakete od korisnika na nekim drugim lokacijama. Radi se o lokaciji na Kustošijanskoj ulici u Zagrebu. Konkretno radi se o mojim kontaktima s 3 operatera kod kojih sam želio sklopiti ugovor za paket TV+internet+telefon: Iskon - nakon 1 mjeseca od sklapanja ugovora javljaju mi da mi nemogu isporučiti uslugu Optima telekoma- nakon 3-4 razgovora telefonom saznajem da bih zbog centrale na kojoj se nalazi moja tel. linija (u T-comu), morao dodatno plačati 30 kn mjesečno za veću internet brzinu (ostalim korisnicima nude tu brzinu bez dodatnog plačanja) U H1 telekomu, za usluge flat interneta morao bih plačati dodatno 50 kn.(korisnik na lokaciji par kućnih brojeva dalje, ne mora plačati tih dodatnih 50 kn)..
Poštovani,Nastavno na Vaš upit, ističemo kako operatori na mjestima na kojima nemaju svoju vlastitu infrastrukturu, koriste veleprodajne usluge HT-a, odnosno infrastrukturu HT-a. Ovisno o pojedinim lokacijama i izgradnji vlastite mreže, operatori (Iskon, Optima, H1) koriste odgovarajuće veleprodajne usluge - uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ili uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa. Te veleprodajne usluge daju im različite mogućnosti definiranja karakteristika paketa, tako i maloprodajnih cijena paketa.Na temelju Vašeg upita, može se zaključiti da za vašu lokaciju operator korisnik koristi uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (koja operatoru daje manje mogućnosti slobodnog definiranja paketa u odnosu na uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji), a za lokaciju korisnika kojeg navodite koristi uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji. Međutim, navedeno ne možemo zaključiti bez dodatnih podataka o točnim lokacijama i mogućnostima operatora.Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • poštovani, korisnik sam OPTIMA TELEKOM-a i smatram da sam kao korisnik njihovih usluga oštečena iz slijedećeg razloga: zahtjev za preseljenje priključka na drugu lokaciju OPTIMA TELEKOM je primila dana 13.04.2012.g., a do danas se nije po tom pitanju ništa napravilo. rečeno mi je da će se preseljenje priključka obaviti u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, ali navedeni rok nije ispoštovan. prošla su skoro 2 mjeseca. između ostalog sam od strane agenata OPTIMA TELEKOM-a dobivala netočne informacije i imala krajnje neugodna iskustva te slobodno mogu reći da sam prevarena. lijepo Vas molim da mi pomognete u ovom slučaju. Srdačan pozdrav
Poštovana,Prava i obveze između operatora i pretplatnika uređuju se njihovim pretplatničkim ugovorom koji čini zahtjev za zasnivanje pretplatničkog ugovora, opći uvjeti poslovanja, cjenik i posebni uvjeti korištenja ugovorene usluge. Stoga je i rok u kojem je operator obvezan odgovoriti na zahtjev za prijenos priključka, kao i izvršiti isti propisan općim uvjetima poslovanja.Neovisno o navedenom, ukoliko do preseljenja priključka ne može doći zbog nepostojanja tehničkih mogućnosti, koristimo priliku upozoriti na vas na mogući problem oko eventualne naplate naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, a kada korisnici istu nisu dužni podmiriti. Svrha odredbe, kojom se u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora (dakle, prije isteka ugovorne obveze), od strane samog pretplatnika, naplaćuje odgovarajuća naknada zbog raskida, zaštita je operatora od samovoljnih raskida ugovora uzrokovanih krivnjom pretplatnika. U konkretnom slučaju, ukoliko ne postoji tehnička mogućnost za preseljenje, do raskida ugovora ne bi došlo krivnjom pretplatnika, već zbog nemogućnosti pružanja usluge od strane operatora. U slučajevima traženja preseljenja priključka potrebno je izbjeći eventualne zlouporabe od strane samih pretplatnika, koje bi bile usmjerene na izbjegavanje ugovorne obveze kao rezultat traženja priključenja na nedostupnim mjestima. S tim u vezi je potrebno naglasiti kako činjenicu opravdanog preseljenja priključka pretplatnik može dokazivati preslikom potvrde o novom prebivalištu/boravištu. S poštovanjem,HAKOM
 • Poštovani, imam ugovornu obvezu s vip-om koja ističe u 12. mjesecu ove godine. Mobitel sam kupila na 6 rata te isti otplatila u cijelosti. Da li mi po zakonu vip mora (na moj zahtjev) deblokirati mobitel? Ne želim prekidati pretplatu, samo deblokirati mobitel.
Poštovana,HAKOM je Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011) operatorima propisao obvezu prema kojoj su pretplatniku po isteku ugovorne obveze ili u slučaju prijevremenog raskida, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku obvezni omogućiti daljnje korištenje uređaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre paid) ista mogućnost mora biti omogućena nakon 12 mjeseci korištenje usluge uz predočenja računa o kupnji mobilnog uređaja. Ukoliko korisnik ne može sam otključati uređaj, operator mu je obvezan pomoći u prodajnom centru ili je mobilni uređaj dužan proslijediti dalje na otključavanje. Drugim riječima korisniku ne smije biti uskraćeno njegovo pravo zbog eventualnih nedostataka u sustavu operatora. Isto tako, korisnik i dalje može koristiti usluge tog operatora, a isto ne utječe na obvezu operatora po kojoj je nakon isteka prvog ugovora obvezan deblokirati mobilni uređaj.S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani! Kupio sam mobitel koji je ponuđen u slobodnoj prodaji u trgovini operatera Tele2. Prilikom kupnje prodavač mi je objasnio da trebam odmah dostaviti račun i svoje osobne podatke kao i podatke o mobilnom aparatu njihovoj službi za korisnike kako bi mi onda oni poslali pristupni KOD za dekodiranje. Isto sam učinio, oni potvrdili primitak no od dekodiranja još ništa tako da mi aparat stoji zapakiran u kutiji. Na moje ponovne upite od mene traže strpljenje i strpljenje i tako prolaze dani. Molim Vas za komentar i što činiti da se slučaj riješi? Zahvaljujem.
Poštovani,HAKOM je Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/2011) operatorima propisao obvezu prema kojoj su pretplatniku po isteku ugovorne obveze ili u slučaju prijevremenog raskida, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku obvezni omogućiti daljnje korištenje uređaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed plaćene usluge (pre paid) ista mogućnost mora biti omogućena nakon 12 mjeseci korištenje usluge uz predočenja računa o kupnji mobilnog uređaja. Ukoliko korisnik ne može sam otključati uređaj, operator mu je obvezan pomoći u prodajnom centru ili je mobilni uređaj dužan proslijediti dalje na otključavanje. Drugim riječima korisniku ne smije biti uskraćeno njegovo pravo zbog eventualnih nedostataka u sustavu operatora. Ukoliko operator ne postupi sukladno propisanoj obvezi, a ispunjeni su svi uvjeti za otključavanje mobilnog uređaja imate pravo uložiti prigovor.1. , , , Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj): • , , , na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge • , , , na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge• , , , u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. , 2. , , , Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom. 3. , , , Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici , www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku cjelokupne dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.S poštovanjem,HAKOM
 • Na pitanje T-coma o minutamam uracunatim u pretplatu ? Da li se u nacionalni promet u mjesecnoj naknadi samo racuna prema t-com korisnicma, s obzirom da ste nam naplatili 4,45 kuna razgovora prema drugim operaterima ? Sta to nebi trebalo biti uracunato u besplatne minute. Dobio sam odgovor : nastavno na Vaš upit dostavljamo odgovor nacionalni promet u mjesečnoj naknadi odnosi se prema t-com mreži odnosno korisnicima koji koriste promet kod drugog pružatelja a mjesečnu naknadu podmiruju t-comu. Da li je to legalno ? Operator na drugom telefonu je Optima i tamo nije bitno kojeg operatera se zove kada su u pitanju promet prema nacionalnoj mrezi
Poštovani,Prema članku 41., stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između operatora javnih komunikacijskih usluga i pretplatnika tih usluga uređuju se njihovim međusobnim ugovorom. Uvjetima korištenja odabranog tarifnog modela te cjenikom, kao dijelovima pretplatničkog ugovora, određeno je što je uračunato u mjesečnu naknadu, a što ne. Navedeno je predmet poslovne odluke svakog operatora, ali je svakakako važno da svi uvjeti korištenja usluge budu jasno i transparentno navedeni u uvjetima korištenja usluge. S tim u vezi, svaki korisnik može odabrati operatora sukladno svojim željama i potrebama. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Pozdrav! Nesto se pricalo da vise nece bit obavezna telefonska linija za Adsl internet, pa mene sad zanima dali je ili ne jer fiksni telefon ne koristim nego ju imam iskljucivo za pristup internetu a posto imam Iskon internet imam i telefon preko voipa pa mi je fixna linija dodatan i nepotreban trosak. Posto mi je istekao ugovor za fiksnu liniju, zanima me dali bi ostao i bez interneta kada bih ju odjavio... LP
Poštovani,Sukladno članku 41. stavak 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama (73/08 i 90/11) operator javnih komunikacijskih usluga ne može uvjetovati krajnjem korisniku usluga sklapanje pretplatničkog ugovora za javnu komunikacijsku uslugu, uključujući i priključak na javnu komunikacijsku mrežu, sklapanjem pretplatničkog ugovora za koju drugu javnu komunikacijsku uslugu ili kupnjom pretplatničke terminalne opreme. Slijedom navedenog operator mora u svojoj ponudi imati i zasebne usluge, no može imati i pakete usluga. Nadalje, ističemo kako operatori na mjestima na kojima nemaju svoju vlastitu infrastrukturu, koriste veleprodajne usluge HT-a, odnosno infrastrukturu HT-a. Ovisno o pojedinim lokacijama i izgradnji vlastite mreže, operatori (Iskon, Optima, H1) koriste odgovarajuće veleprodajne usluge - uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ili uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa. Te veleprodajne usluge daju im različite mogućnosti definiranja karakteristika paketa, tako i maloprodajnih cijena paketa.Na temelju vašeg upita, može se zaključiti da za vašu lokaciju operator korisnik koristi uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (koja operatoru daje manje mogućnosti slobodnog definiranja paketa u odnosu na uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji). Međutim, navedeno ne možemo zaključiti bez dodatnih podataka o točnoj lokaciji i mogućnostima operatora.Slijedom navedenog, vaš operator ne krši zakonske obveze budući da na lokacijama gdje ima za to tehničke mogućnosti (izdvojeni pristup lokalnoj petlji) pruža samostalne usluge. S poštovanjem,Vaš HAKOM
 • Poštovani, naime zbog odredjenih dugovanja ugovor je prekinut sa strane operatera...zanima me nacin placanja i da li je moguce platiti samo iznos do prekidanja ugovora ili cjelokupan iznos sad vec prekinute pretplate?
Poštovani,

Prema članku 41., st.5. Zakona o elektroničkim komunikacijama pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade za istog povoljnije, ali ovu mogućnost zakon propisuje isključivo u situaciji kada je sam pretplatnik zatražio prijevremeni raskid ugovora. U protivnom isti plaća naknadu koja je određena općim, odnosno posebnim uvjetima korištenja odabrane usluge. Neki operatori predviđaju spomenuto zakonsko rješenje i u situaciji kada je do raskida došlo od strane operatora, no isto je potrebno provjeriti u uvjetima poslovanja koji čine dio Vašeg pretplatničkog ugovora.

S poštovanjem,
HAKOM
 • Poštovani, molim vas za povratnu informaciju o proceduri potrebnoj za pokretanje neprofitnog odnosno community radija za područje grada Splita. Očito je da su lokalnoj zajednici potrebni mediji kojima nije jedina svrha stvaranje profita te se taj svjetski trend vjerovatno treba prepoznati i kod nas. Prema nekim površnim informacijama na koje sam naišao, zahtjev za koncesiju treba podnjeti udruga koja treba ima ti 3 godine rada i iskustva..ne znam koliko je to realno i nužno i postoji li mogučnost za podnošenjem zahtjeva od strane novoosnovane udruge u kojoj su članovi radijski djelatnici sa iskustvom koji su spremni volontirati u neprofitnom mediju. Srdačan pozdrav i unaprijed hvala.
Poštovani,

postupak dodjele koncesija za obavljanje pružanja medijske usluge radija, sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 153/09 i 84/11; dalje u tekstu: Zakon), provodi Agencija za elektroničke medije. Koncesije se dodjeljuju u postupku javnog natječaja, a status nakladnika neprofitnog radija, u skladu sa Zakonom, određuje Vijeće za elektroničke medije prilikom davanja koncesije. Javni natječaj Agencija za elektroničke medije raspisuje ukoliko su ispunjeni određeni uvjeti, pri čemu je jedan od temeljnih uvjeta postojanje slobodnih međunarodno usklađenih frekvencija za pokrivanje određenog zemljopisnog područja koje predstavlja područje koncesije (grad/općina, županija, regija, država). Općenita procedura za dobivanje koncesije opisana je na HAKOM-ovim internetskim stranicama www.hakom.hr, pod izbornikom RF spektar/Radiodifuzija (radio i televizija)/Nakladnici.

Na žalost, moramo napomenuti kako trenutno ne postoji slobodna međunarodno usklađena frekvencija za obavljanje medijske djelatnosti radija na području grada Splita. Popis trenutno slobodnih frekvencija za pokrivanje određenog zemljopisnog područja možete provjeriti u Bazi podataka radiofrevencijskog spektra za radio u Republici Hrvatskoj  (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=406) koja je također objavljena na HAKOM-ovim internetskim stranicama.

Za sva dodatna pitanja o mogućnostima i uvjetima za pokretanje neprofitnog radija i raspisivanju javnog natječaja, upućujemo vas da se obratite Agenciji za elektroničke medije, na adresu Jagićeva 31, 10000 Zagreb.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM
 • Poštovani, Zanima me da li je moć uvoz bežičnih IP Kamera iz Kine za daljnju prodaju, te što je sve od dokumentacije potrebno da bi se one uvozile. Hvala i LP Sanjin
Poštovani,

Od 1.ožujka 2012. na snagu je stupio novi Pravilnik o RiTT opremi (NN 25/2012). Sukladno novom pravilniku uvoz RiTT opreme je slobodan, bez odobrenja HAKOM-a, ukoliko je oprema sukladna njegovim odredbama odnosno odredbama Direktive 1999/5/EC. Sukladnost utvrđuje carina, odnosno nadležna inspekcija, sukladno svojim ovlastima.

Sukladno članku 7. stavak 3. Pravilnika o RiTT opremi (NN 25/2012) odgovorna osoba za stavljanje RiTT opreme na tržište obvezna je korisniku prigodom prodaje te opreme dati:
-    Upute za uporabu na hrvatskom jeziku
-    Tehničke značajke te opreme
-    Podatke o vrstama sučelja na koje se ta oprema može priključiti
-    Istaknuto upozorenje o mogućim ograničenjima uporabe radijske opreme i/ili potrebi pribavljanja propisane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (ukoliko ih ima)
-    Izjavu o sukladnosti (Izjavu o sukladnosti prema dodatku 6. Pravilnika izdaje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik te mora, sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, biti na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik. Dakle, prema našem  mišljenju dovoljno je prevesti izvorni EC Declaration of Conformity)

Vezano uz dokumentaciju, u slučaju zahtjeva nadležne inspekcije, od proizvođača trebate imati dostupnom svu dokumentaciju kojom isti dokazuje sukladnost sa odredbama Direktive 1999/5/EC.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća slobodno nas kontaktirajte.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Poštovani, bilo bi interesatno vidjeti penetraciju BB-a nepokretne mreže u RH po domaćinstvu. Od total BB nepokretne mreže potrebno je izdvojiti samo rezidencijalne priključke i staviti ih u omjer sa brojem domaćinstava u RH. Mislim da je penetracija BB rezdiencijalnih priključaka skoro 50%, a što je prilično. Dodatno, bilo bi zgodno da prezentirate i podatke za usporedive zemlje, EU te USA, da vidimo gdje smo otprilike. hvala. lijep pozdrav, Ana-Marija
Poštovana,

Podatke o ukupnom broju priključaka objavljujemo na našim internetskim stranicama, dok je podatak o broju kućanstava objavljen na stranicama Državnog zavoda za statistiku tako da je moguće izračunati podatak o gustoći širokopojasnih priključaka po kućanstvu (55,8 posto). Gustoća rezidencijalnih širokopojasnih priključaka putem nepokretne mreže iznosi 47,45 posto.

Nadalje, a vezano uz Vaš prijedlog/zahtjev za prikaz usporedbe pokazatelja u RH i EU/USA, upućujemo Vas na Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2010. godinu (http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2011/Izvjesca_i_planovi/Godisnje%20izvjesce%20o%20radu%20HAKOM-a%202010-v4.1.pdf) koje je objavljeno na internetskim stranicama HAKOM-a, a gdje se nalaze, između ostalog, usporedbe RH i EU zemalja s do tada zadnjim dostupnim podacima. Podaci za 2011. još uvijek nisu službeno dostupni.

Sa zadovoljstvom ćemo razmotriti svaki Vaš prijedlog i/ili sugestiju.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM
 • Postovani, Postpaid sam korisnik jedne mobilne mreze, te u mjesecno placam odredjenu svotu u koju je ukljucen odredjeni podatkovni promet, minute razgovora, sms itd. Ono sto mene zanima je cinjenica da mi kao korisniku apsolutno nije omogucen uvid u potrosnju; apsolutno je nemoguce potrositi ono sto placam. Razlog tome je sto informacije o potrosnji koje dobijam od operatera dolaze u zakasnjenju od barem 24h, na internetu je standardno da su najsvjeziji podatci oni od prije 4 dana. SMS poruka o potrosnji (sms provjeru, usputno receno, i sluzba za korisnike preporuca kao uvid u potrosnju!) obicno daje rezultate sa 12-13h zakasnjenja, a nije neuobicajeno i jako je cesto da to bude i preko 24h! Nadalje, upozorenja o prekoracenju tarife su jos gora. Npr. ako na racunu vidim da mi se podatkovni promet poceo naplacivati 6.4. u 12:00, ja istovremeno gledam u sms obavijest koja mi kaze da sam tek 8.4 iskoristio podatkovni promet. Sto je najgore, kad se posalje prigovor, kojeg sam vec dva puta slao, odgovor operatera je da je jedini mjerodavan racun koji se ispostavi, te da su SMS i internet pregled potrosnje samo informativni! Ovaj mjesec, radi takvih stvari, imam ogroman racun, jer nisam mogao dobiti uvid u potrosnju. Moj telefon je sa zadnjom nadogradnjom dobio i bug koji uzrokuje, u pojedinim slucajevima, prekomjernu potrosnju podatkovnog prometa bez znanja korisnika. Sve sto sam dobijao je kontradiktorno, netocno i sa velikim zakasnjenjem! Da ne govorim da ni sam nisam mogao vidjeti koliko zapravo prometa unutar paketa imam. Danas, jedino sto sigurno znam, je da me ceka racun od preko tisucu kuna! Tu nema delay-a nikada u prikazu informacija! Kakva je odgovornost operatera prema korisnicima? Ne mogu vjerovati da isti operater istog casa prepaid korisniku prekine vezu kada se zadnja lipa potrosi sa racuna. Prepaid korisnici takodjer imaju jako azuran uvid u stanje racuna! Sa druge strane na sva zvona reklamiraju 4g brzine i razna tehnoloska cuda a korisniku nemogu, ili ne zele dati uvid u potrosnju! Ja sam probao naci primjer gdje kao potrosac nesto platim i onda nemam pojma da li sam i koliko iskoristio toga sto sam platio. Da ne pricam da nemam mogucnost odabira da li cu i dalje koristiti, nakon sto potrosim ono sto sam platio, naravno po vazecim cijenama! Da li je moguce da je operater ogradjen odgovornosti pruzanja informacije (pravovaljane!) korisniku u svakom trenutku o njegovoj potrosnji? S postovanjem!
Poštovani,

Kašnjenje informacija o potrošnji je moguće kada se radi o pretplatnicima (postpaid) iz razloga što platforma koja se koristi kod takve vrste naplate ima određena ograničenja te dolazi do kašnjenja obračuna, dok platforma koja se koristi prilikom korištenja unaprijed plaćene usluge nema takav nedostatak i naplata se obavlja u realnom vremenu. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga propisuje da korisnik mora imati uvid u svoju potrošnju, no kašnjenja su dopuštena upravo iz prije navedenih razloga. Ipak, korisnik u slučaju prekomjerne potrošnje mora biti obaviješten odmah, bez odgode te u slučaju da je do istog došlo u Vašem slučaju, a niste obaviješteni pravovremeno imate pravo na prigovor na račun.
Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas s postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11).

1.    Korisnik može podnijeti pisani prigovor u sljedećim rokovima (I stupanj):
•    na iznos kojim je zadužen za pružanu uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge
•    na kakvoću pružene usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
•    u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. 

2.    Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge te Vas o tome obavijestit. Isto tako, moraju Vas uputiti na mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj) ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom.
3.    Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na adresi Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb ili putem e-žalbi na internet stranici  www.hakom.hr. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku spornog računa, preslike svih prigovora podnesenih operatoru, svih zaprimljenih odgovora te svu dokumentaciju koju smatrate važnom za nastali slučaj.

U slučaju kad se račun operatora javne komunikacijske usluge osporava, bilo u sudskom ili izvansudskom postupku, a pretplatnik uredno podmiruje sve sljedeće nesporne račune, kao i nesporan dio računa na koji se odnosi prigovor, operator istom ne smije obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenih postupaka.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, je li u planu emitiranje digitalnog radija (DAB ili DAB+) u Hrvatskoj?
Poštovani,
 
Prelaskom s analogne na digitalnu televiziju u Hrvatskoj, oslobodio se dio spektra u VHF III pojasu koji je između ostalog namijenjen i za uvođenje digitalnog radija, pa tako i moguće standarde DAB i DAB+.
Prije puštanja u rad digitalnog radija potrebno je međunarodno uskladiti frekvencije koje bi se koristile za rad istog, te je u skladu s navedenim HAKOM i pokrenuo postupak međunarodnog usklađivanja. Međutim, s obzirom da većina susjednih zemalja još uvijek nije prešla na odašiljanje digitalne televizije i isključila postojeću analognu mrežu televizijskih odašiljača, međunarodna koordinacija frekvencija je otežana i stoga puštanje u rad digitalnog radija još nije moguće. Trenutno je digitalni radio, u DAB standardu, u eksperimentalnom radu na Zagrebačkom području, međutim komercijalni rad digitalnog radija na području Hrvatske će osim gore navedenog postupka koordinacije, uvelike ovisiti i o stanju na tržištu, interesu nakladnika da stvaraju i odašilju novi sadržaj te dostupnosti prijamničke opreme.
 
Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM
 • Postovani, srdacno Vas pozdravljam. Molim vas da li me mozete savjetovati.Korisninica sam Vip mobilnog interneta (VipmeCARNet usluga) 5G. koja mjesecno iznosi 100kn. I za prosli mjesec iznos racuna bio je 1200kn.Na ispisu racuna pise da je potroseno 8G. Pratila sam potrosnju preko Vodafone Mobile Connect softvera i imala sam postavljenu granicu potrosnje, program me je trebao upozoriti kada je granica prijedena, a nije me upozorio. Zanima me što da radim? Zasto u Vipu ne upozore kako da se ispravno prati potrosnja? I zašto nisam upozorena da je granica prijedena? Unaprijed hvala na odgovoru!!
Poštovana,

Vezano na Vaš upit u vezi sa načinom mjerenja potrošnje putem Vodafone Mobile Connect softvera, ovim putem želimo Vas informirati o načinu rada predmetnog softvera, a koji je objavljen na web stranicama Vašeg  operatora.  
Mjerač potrošnje unutar navedenog  Vodafone Mobile Connect softvera iskazuje okvirnu potrošnju korisnika te omogućuje postavljanje granica potrošnje. Nekoliko je razloga zbog kojih prikaz potrošenih Mb kroz indikator potrošnje unutar Vodafone Mobile Connect  softvera ne odgovara stvarno potrošenim Mb iskazanim ma mjesečnom računu:
•    Indikator potrošnje unutar softvera prikazuje samo okvirnu potrošnju Mb i stoga ne može biti temelj u smislu naplate potrošenih Mb.
•    Samo Vipnetova mreža i pripadajući naplatni sustav mogu generirati točne podatke o potrošnji i naplati.
•    Slijedom navedenog Indikator potrošnje  može se koristiti isključivo u informativnom smislu.
•    Obračunska jedinica kod svih Vip mobilnih Internet tarifa ili Mobile brodband tarifa je 10 kB. Vodafone Mobile Connect softver mjeri samo protok podataka i nije svjestan obračunske jedinice.
•    Ukoliko se Vodafone Mobile Connect softver iz bilo kojeg razloga sruši ili blokira ili ima poteškoća u radu, podaci o potrošnji mogu se izgubiti i neće biti zbrojeni u ukupnu potrošnju prikazanu u softveru.
•    Ukoliko se veza ostvari korištenjem bilo kojeg drugog programa ili opcije mimo Vodafone Mobile Connect programa, indikator potrošnje unutar softvera tako nešto neće zabilježiti. Na primjer, softver ne može pratiti potrošnju napravljenu dok je SIM kartica korištena u drugom uređaju ( 3G telefonu, laptopu ili ruter).

U skladu sa člankom 7.2.3. Općih uvjeta poslovanja, Vipnet d.o.o. ( dalje u tekstu:Vipnet)  je obvezan nadzirati uobičajeno ponašanje korisnika, te u slučaju  da uoči neuobičajeno i iznenadno povećanje troškova korištenja pojedine usluge pretplatnika u usporedbi s prosječnim korištenjem za tarifni model kojemu pretplatnik pripada, a koji prelazi dvostruko veći iznos od prosječnog korištenja usluge u prethodna tri mjeseca, Vipnet će o takvoj okolnosti upozoriti pretplatnika na primjeren način.

U slučaju da Vam je ispostavljen račun za potrošnju koja prelazi Vaš dvostruki prosjek prethodnog tromjesečja, o čemu niste dobili odgovarajuću obavijest operatora, te smatrate da račun ne odgovara Vašoj stvarnoj potrošnji, imate mogućnost u roku 30 dana od dana dospijeća računa uložiti pisani prigovor na račun svom operatoru. Nakon provedenog postupka kod operatora ( u dva stupnja)  u slučaju da i dalje niste zadovoljni rješenjem možete se, u roku 30 dana od zaprimanja rješenja Povjerenstva za reklamacije operatora, obratiti HAKOM-u na adresu u Zagrebu, Jurišićeva 13.
Uz pisani Zahtjev za rješavanje spora molimo dostavite nam preslike sve raspoložive dokumentacije: račun, ispis prometa, prethodna 3 računa, prigovor operatoru, odgovor operatora na prigovor, reklamaciju povjerenstvu i odgovor Povjerenstva. 

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Postovani, molim Vas obrazloženje tj. pojašnjenje Vaseg odgovora objavljenog u Vasoj rubrici najcesca pitanja ili nesto slicno. Zanima me u odgovoru na pitanje gospđe Divne Zenic koja se predstavila kao novinarka SD vezano uz SMS sa brojeva 88108. U odgovoru ste naveli da operater mora/može zabraniti komunikaciju sa tim jednim brojem ili svim brojevima takve vrste sa posebnom naplatom. Zanima me da li je zakonom i kojim zakonom regulirano ovo pitanje zabrane prema jednom broju ? Da li su operatori zakonom duzni omoguciti uslugu zabrane komunikacije sa pojedinim brojem? Ako jesu da li se to odnosi samo na brojeve sa posebnom naplatom ili korisnik može zatražiti zabranu i za pojedinačni privatni broj? Vi ste jednoznacno i nedvosmisleno naveli da korisnik kontaktira operatera i zatrazi zabranu komunikacije sa tim jednim brojem po kojoj zakonskoj osnovi to operater mora napraviti, tj. koji zakon korisniku omogucava da to zatrazi i operatera obvezuje da to ucini. Unaprijed zahvljujem na konkretnom odgovoru.
Poštovani,

Sukladno članku 20. stavku 4. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža (Narodne novine, 154/08), operatori javnih komunikacijskih usluga moraju bez odgode omogućiti pretplatnicima na njihov zahtjev, jednostavnu, potpunu i besplatnu zabranu određenih vrsta odlaznih poziva ili poziva na određene vrste brojeva ili skupine brojeva. U skupine brojeva prema kojima se može zatražiti zabrana odlaznih poziva spadaju: međunarodni pozivi, pozivi prema mobilnim mrežama, pozivi prema usluga s dodanom vrijednosti, pozivi prema davateljima pristupa internetu, svi odlazni pozivi osim poziva prema brojevima hitnih službi te pozivi prema određenom telefonskom broju.
Gore navedeni članak se ne odnosi na kratke SMS kodove i operatori pokretnih komunikacija trenutno nemaju implementiranu uslugu zabrane slanja SMS poruka na kratke SMS kodove za usluge s dodanom vrijednosti.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Postovani, srdacno Vas pozdravljam. Molim Vas da li mi mozete obijasniti te me i uputiti kako je zakonski definirana mogucnost prijenosa broja između operatera mobilnih mrežau RH. DA li je svaki od postojecih operatera duzan omoguciti prijem broja u svoju mrezu , ili prijenos svoga broja u drugu mrezu. Dakle govorimo o molbilnim operaterima. Unaprijed Vam zahvaljujem na Vasem detaljnom odgovoru. Srdacan pozdrav Goran
Poštovani,

prema članku 76. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) operatori javno dostupnih telefonskih usluga, uključujući i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, moraju omogućiti svojim pretplatnicima, na njihov zahtjev, da neovisno o promjeni operatora zadrže dodijeljeni broj, i to:
– na određenoj lokaciji, u slučaju zemljopisnih brojeva,
– na bilo kojoj lokaciji, u slučaju nezemljopisnih brojeva.
Obveza omogućivanja prenosivosti broja kako je gore opisano ne odnosi se na:
– zadržavanje broja u slučaju promjene zemljopisne lokacije pretplatnika,
– prijenos brojeva između nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža.
Način, uvjeti i postupak ostvarivanja prenosivosti broja u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži pobliže se propisuju Pravilnikom o prenosivosti broja (NN 42/09) kojeg možete naći na našim Internet stranicama:
http://www.hakom.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravilnik%20o%20prenosivosti%20broja%2042_09.pdf

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Poštovani Zbog čega je operaterima javnih govornih usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži prema "Pravilniku o telekomunikacijskim uslugama" omogućeno da kao najkraću obračunsku jedinicu primjenjuju 60 sekundi i to zajedno s naknadom za aktivaciju poziva. Na taj način dolazimo do apsurdne situacije u kojoj je npr. cijena poziva u trajanju od 1 sekunde (kod operatera VIPnet d.o.o primjenom tarife "Sve za mene 30") 1,24 kn a cijena poziva od 119 sekundi je 2,15 kn. u konkretnom slučaju primjenom iste tarife imamo cijenu po sekundi poziva u prvom slučaju 1,24 kn po sekundi a u drugom slučaju 0,018 kn po sekundi (što je razlika od cca 68 puta ili 6800%)Stoga Vas pozivam da inicirate izmjenu "Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama" na način da pod obveze svih davatelja javnih govornih usluga kako u pokretnim tako i u nepokretnim mrežama dodate obvezu iz članka 32. istog pravilnika "ako davatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje tarifni sustav s obračunskom jedinicom duljom od jedne sekunde, mora ponuditi korisnicima svojih usluga dodatni tarifni sustav ili sustave s obračunskom jedinicom u trajanju od jedne sekunde" Na taj način će se omogućiti korisnicima usluga da plate stvarni trošak poziva
Poštovani,

ovim putem Vas želimo izvijestiti kako je, sukladno članku 44. stavku 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, propisano da odredbe Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama, a čiju izmjenu inicirate u Vašem upitu, prestaju vrijediti, osim u dijelovima koji se odnose na regulatorne obveze operatora sa značajnom tržišnom snagom. Dakle, istom su odredbom prestale vrijediti sve odredbe Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama koje se odnose na operatore pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža uključujući i odredbe iz članaka 34. i 35. Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama. Nastavno na navedeno, a kako se predmetna problematika odnosi na tržište javno dostupne telefonske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, ovim putem Vas obavještavamo kako je navedeno tržište deregulirano odlukom Vijeća HAKOM-a od 17. srpnja 2009. godine (Klasa: 344-01/09-01/1075, Ur.broj: 376-11-09-01). Drugim riječima, istom odlukom je utvrđeno kako na tržištu javno dostupne telefonske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama postoji djelotvorno tržišno natjecanje sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, novinarka sam Večernjeg lista i imam pitanje vezano uz štetnost zračenja telekomunikacijskih repetitora (vezano uz ranije poslan upit o postavljanju repetitora u Staglišću u Zagrebu). Zanima me koji uvjeti na građevini moraju biti zadovoljeni da bi se na njoj mogla postaviti UMTS bazna stanica nekog mobilnog operatera? (visina građevine, udaljenost od susjednih objekata...) 2. Koliko je dopušteno zračenje koje spomenuta bazna stanica smije emitirati unutar naselja? 3. Koliko je takvo zračenje štetno? Koliko zračenje ona uopće emitira? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru te Vas molim da mi ga pošaljete što prije. Srdačan pozdrav, Iva Rogulja

Poštovana,

HAKOM je 13.7.2010 godine zaprimio zahtjev stanara objekata iz okolice obiteljske kuće na adresi Gordana Jankovića 25 u kojem se traži provedba inspekcijskog nadzora i mjerenja veličina elektromagnetskog polja zbog postavljanja bazne postaje tj. antenskog sustava operatora javnih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Na osnovu tog zahtjeva HAKOM je 21.7.2010 obavio provjeru rada bazne postaje na lokaciji Gordana Jankovića 25 te je utvrdio da na dotičnoj lokaciji odašiljač nije u radu. Podaci o baznoj postaji postavljenoj na adresi Gordana Jankovića 25 nisu do današnjeg dana 26.7.2010 prijavljeni HAKOM-u.
Operatori su sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) dužni prijaviti HAKOM-u podatke za svaku postavljenu baznu postaju u javnoj mreži pokretnih elektroničkih komunikacija prije početka rada. Na osnovu prijave te obavljenih izračuna i mjerenja, u slučaju da su zadovoljene propisane vrijednosti veličina elektromagnetskih polja utvrđenih Pravilnikom o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04) HAKOM izdaje Potvrdu o usklađenosti kojom se potvrđuje da postavljena bazna postaja ne stvara elektromagnetska polja kojima razine prelaze propisane vrijednosti. Visina antenskog sustava nije propisana.
HAKOM u ovom slučaju za sada nije utvrdio povredu odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), te će naknadno ponovno obaviti mjerenja veličina elektromagnetskih polja i izračune te postupiti u skladu rezultatima.
Moguća naknada koju vlasnik nekog objekta prima za postavljanje bazne postaje tj. antenskog sustava je stvar između vlasnika objekta i vlasnika bazne postaje te HAKOM ne raspolaže takvim podacima.

S poštovanjem,

Vaš HAKOM

 • Koliko dugo vrijedi korisničko ime i lozinka
Poštovani,

Korisničko ime i lozinka vrijedi sukladno uvjetima koji su propisani pretplatničkim ugovorom. Međutim općenito se može reći da vrijede do trenutka traženja njihovog ukidanja. Isto znači da se u slučaju raskidanja pretplatničkog ugovora za internet uslugu treba posebno zatražiti i ukidanje korisničkog imena i lozinke. Čl. 30., st. 5. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/08) je propisano da su operatori obvezni prigodom zasnivanja i raskida pretplatničkog odnosa pisanim putem upoznati pretplatnike o potrebi da se prigodom raskida ugovora o korištenju internet usluge mora zatražiti i isključenje svih dobivenih identifikacijskih oznaka (korisničkih računa), odnosno da korisnik može, ako to želi, zadržati svoje korisničke račune za koje je spreman snositi buduće troškove.

S poštovanjem,
VAŠ HAKOM
 • Poštovani, dal postoji propisan zakonski rok za odgovor na pismeni prigovor podnesen pisanim oblikom faksom ili poštom? Konkretno upućen telekomunikacijskoj kući? Ukoliko postoji, što je predviđeno za kršenje rokova, te Vas molim onformaciju kojim zakonom je isto propisano?

Poštovani,

Sukladno čl. 50., st. 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), operator javnih komunikacijskih usluga obvezan je dostaviti pisani odgovor pretplatniku o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše petnaest dana od dana podnošenja prigovora. Ukoliko ne dobijete odgovor na prigovor u propisanom roku možete se izravno pisanim putem obratiti Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, nakon čega ćemo zatražiti službeno očitovanje od operatora.

Ovim putem koristimo priliku upoznati Vas sa nadležnostima HAKOM-a koji sukladno spomenutom zakonu između ostaloga rješava i sporove između operatora i korisnika javnih komunikacijskih usluga, vezane uz prigovore korisnika na ispostavljene račune i/ili kvalitetu pružene usluge. Propisani postupak je slijedeći:

• Prigovori pretplatnika na iznos računa kojim je zadužen za obavljenu javnu komunikacijsku uslugu, ili na kvalitetu iste podnose se operatoru, u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, odnosno od dana obavljanja usluge (I stupanj)
• Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge, te Vas o tome obavijestiti i uputiti da ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom, podnesete žalbu Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj)
• Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u.

U slučaju kad se račun operatora javne komunikacijske usluge osporava, bilo u sudskom ili izvansudskom postupku, a pretplatnik uredno podmiruje sve slijedeće nesporne račune, kao i nesporan dio računa na koji se odnosi prigovor, operator istom ne smije obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenih postupaka.

S poštovanjem,

Vaš HAKOM

 • Poštovani, kako se može saznati kojem operatoru pripada neki broj u nepokretnoj telefonskoj mreži? Koliko mi je poznato, web-imenik na adresi http://imenik.t-com.hr sadrži podatke o pretplatnicima svih operatora nepokretnih telefonskih mreža. Kako bi se moglo ishoditi da taj imenik pokazuje i podatke o operatoru kojem pripada neki telefonski broj (što sada nije slučaj)? Pozdrav, -- rpr.
Poštovani,
Putem internetskih stranica Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) možete provjeriti status prijenosa Vašeg broja telefona (za registrirane korisnike), kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi. Na taj način korisnici ne moraju vršiti uvid u baze svakog pojedinog operatora već na jednom mjestu imaju mogućnost informiranja o broju, odnosno u kojoj mreži se trenutno nalazi. http://www.hakom.hr/default.aspx?id=62
S poštovanjem,

Vaš HAKOM
 • Poštovani, kupi bih Gps uređaj koj se više ne proizvodi a koliko vidim za njega nije izdano odobrenje. Radi se o običnom GPS uređaju bez ikakvih dodataka. Molim vas za savjet kako postupiti dalje. Hvala i srdačan pozdrav, Siniša Đurinek
Poštovani,

GPS prijamnik po svojim tehničkim značajkama spada u radijsku opremu koja radi samo kao prijamnik i kao takav podliježe odredbama Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 112/2008). Dakle, sukladno odredbi članka 12. navedenog pravilnika, ukoliko za GPS prijemnik koji namjeravate uvesti nije izdano naše odobrenje za uvoz i stavljanje na tržište, dužni ste ishoditi naše odobrenje za uvoz za vlastite potrebe. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja, dužni ste nam priložiti:
• EC Declaration of Conformity
• Dokaz o uplati upravne pristojbe
Više o samoj proceduri dostupno je ovdje.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Molim Vas da mi odgovorite postoji li mogućnost provjere statusa e-žalbe i na koji način? Ono što se trenutno traži na Vašoj stranici je klasa predmeta a ne znam kako doći do te informacije ako je otvorena mogućnost provjere. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
Poštovana,

HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i operatora tek nakon što je korisnik iscrpio mogućnost rješenja prigovora sa operatorom. Uputu kako se žaliti operatoru možete naći u našoj rubrici Kako se žaliti.
U slučaju za Vas neprihvatljivog rješenja Povjerenstva operatora, možete u roku od 30 dana od zaprimanja odgovora Povjerenstva, podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora, te priložiti presliku spornog računa, presliku ispisa pozvanih brojeva, presliku prigovora operatoru i odgovor operatora na prigovor, presliku reklamacije povjerenstvu operatora i odgovor povjerenstva i presliku ostale raspoložive dokumentacije (ugovor, zahtjev…) na adresu :
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
PP 162
10 000 Zagreb
Nakon urudžbiranja Vašeg zahtjeva za rješavanje spora dobit ćete svoj Ur. broj i klasu pomoću kojih imate mogućnost uvida u status Vaše žalbe na stranici HAKOM-a status Vaše žalbe.
U slučaju kada ste nam samo uputili pitanje putem jedne od naših web adresa „Pitajte nas“ odgovor na postavljeno pitanje ćete dobiti na Vašu e-mail adresu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nam se obratite na telefon 01/489 6000, Odjel zaštite korisnika,

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Postovani,imam namjeru nabaviti CB(Građanski opseg)postaju.Nasao sam jednu ali ima 50W izlazne snage sa mogucnscu regulacije izlazne snage.Dali slobodno radim sa postajom ako se pridrzavam 1W-AM I 4W-FM.Unaprijed zahvaljujem.
Poštovani,

Uporaba radijskih frekvencija u CB frekvencijskom području regulirana je općim dozvolama br. OD-05 i OD-106.i te frekvencije se mogu slobodno upotrebljavati u skladu s uvjetima iz navedenih općih dozvola. Dakle, sve dok su tehnički parametri rada radijske postaje u skladu s navedenim općim dozvolama Vi je možete upotrebljavati slobodno.
Međutim, CB radijska postaja kojoj korisnik može jednostavno mijenjati izlaznu snagu iznad propisanih 4W u FM načinu rada i 1W u AM načinu rada nije u skladu s Pravilnikom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 112/2008) jer ne zadovoljava bitni zahtjev za djelotvornom uporabom radiofrekvencijskog spektra. Naime, EN 300 433-2 (koja je harmonizirana europska norma za zahtjev za djelotvornom uporabom RF spektra za CB radijske postaje sa AM modulacijom) u odredbi 4.2.3.2. propisuje da maksimalna izračena snaga bude 1 W za DSB AM i 4 W (PEP) za SSB AM, te da korisniku ne smiju biti dostupni nikakvi sklopovi za podešavanje kojima se snaga može povećati iznad tih granica. Nadalje normom EN 300 135-2 (koja je harmonizirana europska norma za zahtjev za djelotvornom uporabom RF spektra za CB radijske postaje sa FM modulacijom) je također u odredbi 4.2.2.2. propisano da snaga ne smije prelaziti 4W.
Dakle, s obzirom na sve prethodno navedeno i sukladno odredbi iz članka 7. stavak 1. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 112/2008) radijsku postaju koja radi u CB frekvencijskom području i ima najveću izračenu snagu od 50W ne može se uvoziti, stavljati na tržište, stavljati u pogon i upotrebljavati u Republici Hrvatskoj jer ne udovoljava svim bitnim zahtjevima iz članka 4. navedenog pravilnika.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • I am a Regulatory Agent located in the United States is interested in making application for type approval for my client who has a multinational account and that is deploying products in their facilities worldwide. Approvals are being undertaken only to insure that their employees can legally operate the equipment in Croatia.My client has two product types: 1. Handheld computer, Model: CN3, that utilizes GSM, 802.11bg and Bluetooth technologies. 2. Handheld barcode scanner, Model: SF51, that utilizes only Bluetooth technologies. * Can you tell me what is required to gain type approval in Croatia? * Can a foreign manufacturer apply directly or is a local representative required? * If a local representative is required can you recommend a local agent= to me? * What is the cost of type approval * What is the lead-time? * Do you require samples? If I have reached the wrong person in error, please forward my email or direct me to the proper person. Your assistance is most appreciated. I look forward to working with your country. Regards, Benjamin Alan
Dear Sir,

We understand that the equipment mentioned in your question is intended to be imported and used in Croatia for personal needs. If is that true, than we would like to inform you that handheld computer type designated CN3 can be freely imported and used in Croatia for personal needs without any special approval or license, because it has been approved for import and placing on the market in Croatia (which is published at http://www.hakom.hr/default.aspx?id=413&subId=2. The other product, Barcode scanner with Bluetooth, type designated SF51 has not been approved yet, and company which imports it for personal use is obliged to obtain our approval for import. That approval is issued on the basis of filled in application form, EC Declaration of Conformity and proof of payment 200 HRK administrative tax. An applicant must be importer (company registered in Croatia) and the approval is issued in two-three days.

If you need any additional clarification, please, don't hesitate to contact us.

With regards,
Yours HAKOM.

 • Za Regiju D9 završen je natječaj uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D. Na natječaj se nitko nije javio. Kakva je sada procedura ? Kad se za regiju D9 planira konačno ukidanje analognog televizijskog signala ? Što ako se u zadanom roku ukidanja analognog signala nitko ne javi na natječaj? Znači li to da će lokalna televizija prestati s emitiranjem?

Poštovani,

S obzirom da u postupku javnog natječaja nije pristigla niti jedna ponuda, HAKOM je poništio predmetni javni natječaj. U daljnjem tijeku postupka izdavanja dozvole, HAKOM će postupiti prema vrijedećim zakonskim propisima.
Za digitalnu regiju D9, predviđa se rok 27. travnja 2010.g. kada bi trebali biti ugašeni analogni odašiljači samo nacionalnih nakladnika (HRT, RTL i NOVA). Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa predviđa najprije gašenje analognih TV odašiljača nakladnika na nacionalnoj razini, a frekvencije na kojima su radili analogni odašiljači, a koji su (odašiljači) isključeni, bi se trebale koristiti za digitalno emitiranje lokalnih odnosno regionalnih programa. Ukoliko do 27. travnja 2010.g. neće biti određen operator mreže za MUX D u regiji D9, lokalna televizija nastavit će s radom samo u analognoj tehnologiji, dok ne budu ostvareni uvjeti za digitalno emitiranje.
Napomena: Odgovor će biti objavljen na našim Internet stranicama 16. veljače 2010. godine.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, T-com mi je ponudio koristenje Max Tv usluge,Što sam prihvatila.Nakom 3 mjeseca su počeli problemi i sa Max tv i sa internetom jer je "pucala" veza svako veče(cca.4 sata)Nakon bezbroj prijava sluzbi za korisnike pisala sam prigovor i odgovorili su mi da sam daleko od centrale i da ne postoji infrastruktura za bolju uslugu pa da mogu bez penala raskinuti ugovor ili nastaviti koristiti kao i do sada.Nadalje,max tv mi ne radi više od 2 mjeseca,po svemu je problem u prijemniku ali ja iako uporno prijavljujem kvar još nisam dobila ni poziv tehnicara a kamoli njegovu uslugu.Koja su moja prava i kako ih mogu dobiti?Snosi li t-com ikakvu odgovornost ako su mi prikljucili max tv bez potrebne infrastrukture ?Da li su mi duzni omoguciti nesmetano koristenje ako je kvar nastao nakon nekog vremena?(Čitala sam a iz iskustva poznanika znam da oni prvo provjere tehničke mogucnosti.) hvala
Poštovani,

Sukladno nadležnosti propisanoj Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) rješava sporove između operatora i korisnika javnih komunikacijskih usluga, vezane uz prigovore korisnika na ispostavljene račune i/ili kvalitetu pružene usluge.
Stoga Vas ovim putem želimo uputiti u zakonom propisan postupak podnošenja prigovora, budući da se Vaš prigovor odnosi na kvalitetu javne komunikacijske usluge.

• Prigovori pretplatnika na iznos računa kojim je zadužen za obavljenu javnu komunikacijsku uslugu, ili na kvalitetu iste podnose se operatoru, u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, odnosno od dana obavljanja usluge (I stupanj, u konkretnom slučaju T-Com)
• Po primitku prigovora nadležna služba operatora mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge, te Vas o tome obavijestiti i uputiti da ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom, podnesete žalbu Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj, Povjerenstvo T-Com-a)
• Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u.

Također napominjemo da u slučaju kad se račun operatora javne komunikacijske usluge osporava, bilo u sudskom ili izvansudskom postupku, a pretplatnik uredno podmiruje sve slijedeće nesporne račune, kao i nesporan dio računa na koji se odnosi prigovor, operator istom ne smije obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenih postupaka.

Obzirom da navodite kako ste uputili pisani prigovor operatoru i dobili odgovor, napominjemo kako ste u istom trebali dobiti uputu o pravnom lijeku, odnosno da ukoliko niste zadovoljni odgovorom, možete podnijeti žalbu Povjerenstvu operatora, sukladno gore opisanom postupku. U situaciji kada ne dobijete nikakav odgovor na upućeni prigovor, ili ne dobijete uputu o pravu na žalbu, možete se uvijek izravno obratiti HAKOM-u, zahtjevom za rješenje spora, budući da nepoštivanje postupka od strane operatora ne može ići na štetu korisnika. U zahtjevu za rješenje spora potrebno je navesti razlog prigovora, te dostaviti preslike svih dokumenata vezanih uz nastali spor s operatorom.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Postovani, moj broj fiksnog telefona od prvog dana nije bio registiran tj prilikom sklapanja ugovora s HT-om sam trazila da ne bude naveden nigdje. S vremenom sam se preselilia k drugom operateru, a HT sada moj broj telefona dijeli svima na 988. Zanima me sto i kako mogu poduzeti da se to promijeni, ali i sankcionira! Hvala unaprijed!
Poštovana,

Sukladno čl. 47., st. 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), operatori javno dostupnih telefonskih usluga moraju redovito obnavljati javni imenik svojih pretplatnika, osim pretplatnika koji su u pisanom obliku izričito zabranili unošenje svojih podataka u imenik. Nadalje, sukladno st. 4., istog članka, operator javno dostupnih telefonskih usluga mora unaprijed, bez naknade, izvijestiti pretplatnike o namjeri unošenja njihovih osobnih podataka u javni imenik pretplatnika, u elektroničkom ili tiskanom obliku, o pravu na besplatno unošenje osobnih podataka u javni imenik pretplatnika prema vlastitom izboru, vodeći računa o nužnom broju podataka, koje je davatelj usluge imenika odredio radi ostvarivanja svrhe imenika, kao i o pravu na besplatne provjere, izmjene, dopune ili brisanje osobnih podataka iz javnog imenika pretplatnika. Pretplatnici mogu zatražiti, bez naknade, da njihovi osobni podaci ne budu uneseni u javni imenik pretplatnika.
Budući da se sve dodatne opcije i usluge prilikom prelaska drugom operatoru ukidaju, u konkretnom slučaju bi trebali pisanim putem od novog operatora ponovno zatražiti brisanje podataka iz javnog imenika, kako bi Vaši podaci i dalje ostali tajni.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, ja sam korisnik jednog alternativnog operatera, no imam konkretnu pritužbu na ponašanje drugog operatera tj. na djelatnika T-Coma. Djelatnici T-Coma su mi svojevoljno "ukrali" paricu koja mi je dodijeljena i doslovno počupali žice pri čemu mi je usluga bila onemogučena neko vrijeme dok djelatnici mojeg davatelja usluga nisu shvatili o čemu se radi. Ovdje se ipak radi o kvalitetnoj parici koja podržava velike brzine i sada mi je ona zamijenjena sporijom jer su oni svojevoljno dali ovu bržu bog zna kome. Kome se i kako ja mogu žaliti da mi se parica vrati i da mi se netko iz T-Coma ispriča za ovo bahato i neprofesionalno ponašanje?
Poštovani,

za odgovor na postavljeno pitanje potrebni su nam sljedeći podaci:

1. Broj telefonskog priključka
2. Vrijeme u kojem se pretpostavlja kada je parica promijenjena.
3. Vrijeme kada ste bili bez usluge
4. Naziv drugog operatora kod kojeg ste prešli.


S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani ! Trenutno se nalazim u fazi prespajanja na optički kabel na davaocu usluga T-comu. Od njih sam dobio informaciju da nisu u mogućnosti dati komercijalne pakete ( tzv. triple play) jer im Vi ne dajete suglasnost za to ( zbog,navodno,Voip-a). Želio bih ovim putem to potvrditi da li je to istina ili ne. Ako je to istina da li to znači da mene stavljate u nepovoljniji položaj na ostale korisnike drugih operatera jer sam korisnik usluga T-com-a a to i želim ostati. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru !
Poštovani,

Vijeće HAKOM-a je proglasilo operatore HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (dalje u tekstu: HT) i Iskon Internet d.d. operatorima sa zajedničkom znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu usluga nepokretnih javnih telefonskih mreža i to javnih govornih usluga i usluga prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži na području Republike Hrvatske.
S obzirom na svoj status, HT je dužan, sukladno članku 128. st. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, dalje u tekstu: ZEK), te članku 63. st. 3. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05, dalje u tekstu: ZOT), ishoditi prethodnu suglasnost Vijeća HAKOM-a za cijene svojih javnih govornih usluga, pa tako i za cijene javne govorne usluge unutar Triple Play paketa.
Vijeće HAKOM-a svojim odlukama ne zabranjuje uvođenje Triple Play paketa usluga, nego ne izdaje prethodnu suglasnost na cijene javne govorne usluge unutar Triple Play paketa ako nisu zadovoljile kriterije iz članka 63. stavka 3. ZOT-a.
Sukladno svemu tome na HT-u je odluka da ponudi spomenutu uslugu po cijenama koje odgovaraju kriterijima iz članka 63. stavka 3. ZOT-a i na taj način ishodi prethodnu suglasnost Vijeća HAKOM-a.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovanje Zanima me kakva je situacija oko korištenja stanica za upravljanje modelima aviona koje rade na 2.4Ghz bilo u DSSS ili FHSS tehnici. Naime, da li, odnosno kako je moguće legalno koristit stanice koje su definirane kao full range, odnosno imaju izlaznu snagu od 100 mW? Ukoliko to nije moguće, da li se tu planiraju izmjene u pravilnicima? Stvar je u tome da za sigurno i obziljno upravljanje modelima aviona predajnici snage 10mW ne osiguravaju dovoljni domet. Pozdrav, Ivan
Poštovani,

Vezano uz uvjete korištenja radiofrekvencijskog spektra koji se koristi na temelju opće dozvole, za pojedine primjene i frekvencijska područja, oni su određeni u samim općim dozvolama koje možete pronaći na sljedećem linku: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=369.

U frekvencijskom području 2400-2483,5 MHz je dopuštena uporaba sljedećih kratkodometnih uređaja (SRD) za točno određene primjene:
• Različite namjene – OD-15 – 10 mW;
• WAS/RLAN – OD-16 – 100 mW;
• Za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje – OD-17 – 25 mW;

Što se tiče buduće uporabe ovog dijela radiofrekvencijskog spektra, HAKOM prati harmonizaciju uporabe radiofrekvencijskog spektra na europskoj i svjetskoj razini te će, ovisno o potrebama tržišta, omogućiti uporabu spektra za pojedine primjene.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovanje, novinar sam Nacionala i zanima me kratka informacija vezana uz promjene brojeva 92, 93, 94 i 9155. Kako je obajvljeno u NN rezervirani su novi brojevi pa nas zanima kada će ti brojevi postati važeći tj. kada će stari prestati važiti. Unaprijed zahvaljujem Boris Bilas 0959015146
Poštovani,

Zadatak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je uskladiti Plan numeriranja (obrojčavanja) s preporukama i odredbama Europske komisije, kao i praksom u mnogim zemljama. Sukladno dogovoru s hitnim službama HAKOM je za iste rezervirao troznamenkaste kratke kodove navedene u Planu numeriranja (obrojčavanja).

HAKOM je pripremio nove kratke kodove (brojevi) 192, 193, 194 i 155 koji su rezervirani za buduće potrebe hitnih službi (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru). Isti će zamijeniti kratke kodove (brojeve) 92, 93, 94 i 9155, kada se sve hitne službe usklade sa navedenom izmjenom te podnesu službene zahtjeve za izmjenom istih.

Prijedlog HAKOM-a o migraciji postojećih pozivnih brojeva hitnih službi (92, 93, 94, 9155) na novu numeraciju koja započinje sa znamenkom „1“ koja bih omogućila svim korisnicima usluga pokretnih mreža, biranje broja hitnih službi bez poznavanja predbroja županije ima uporište u praksi većine europskih zemalja, kao i zemalja u našem okruženju. Naime u većini europskih zemalja, slijedeći CEPT/ECTRA preporuku od 10. prosinca 1998. „Vodič za temeljne izmjene nacionalnog plana numeriranja i plana pozivanja“ za pozivne brojeve hitnih službi koriste kratki kodovi koji započinju s znamenkom „1“ (po uzoru na 112), dok se numeracijski raspon koji počinje sa znamenkom „9“ koristi za podatkovne usluge.

HAKOM će osigurati adekvatno prijelazno vremensko razdoblje za prilagodbu operatora.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Postovanje, Zanima me vasa ocjena spajanja HT i T-mobilea u svjetlu najava spajanja odnosno objedinjavanja usluga – odnosno pristupa HT-a korsnicima kroz korisnicke segmente a ne tehnologiju Dakle – poslovni i privatni korisnici kojima se nude sve telekom usluge, ali i mnogo vise od toga na jednom mjestu Molim u 10-15 recenica vaseg komentara sto je moguce otvorenijeg i konkretnije Zbog redakcijskih rokova molim odgovore najkasnije sutra do 14 sati Hvala unaprijed Dražen Tomić urednik priloga Business.hr d.o.o. Slavonska avenija 2 10000 Zagreb, Croatia Tel: +385 1 555 1 630 Fax: +385 1 555 1 678 Mob: +385 91 345 99 59 E-mail: drazen.tomic@business.hr Web: www.business.hr
Poštovani,

HAKOM je u srpnju 2009.g. završio postupke analiza tržišta na mjerodavnim tržištima te su operatorima HT i T-Mobile na analiziranim mjerodavnim tržištima određene regulatorne obveze. Novo društvo će biti obvezno pridržavati se svih regulatornih obveza koje su nakon provedenih analiza tržišta određene HT-u i T-Mobile-u zasebno. Regulatorne obveze jednog i drugog trgovačkog društva koja postoje od ranije na mjerodavnim tržištima koja još uvijek nisu analizirana, a proizlaze iz članka 128. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama (NN 128/03, 158/03, 60/04 i 70/05), nastavit će se primjenjivati i na zajedničko društvo.

Vijeće HAKOM-a će osobito obratiti pozornost da novo društvo pri pružanju povezanih maloprodajnih usluga primjenjuje regulatornu obvezu nediskriminacije na način da drugim operatorima osigura veleprodajne uvjete koji će biti jednaki uvjetima pod kojima pruža usluge za vlastite potrebe ili za potrebe svojih povezanih društava.

Dakle, sve što je HAKOM do sada ocijenio da treba biti regulirano, ili što bi u budućnosti trebalo biti regulirano, nastavit će vrijediti i nakon spajanja.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • poštovanim, ispričavam se na nejasnom pitanju - dakle: Naša redakcija je primila pritužbe nekoliko građana, a i u udruga Dalmatinski potrošač na to upozorava - radi se o korisnicima mobilnih mreža i interneta koji su slasli SMS poruke na servise koji idu preko kratkog koda 88108. (Dalmatinski potrošač navodi kako je HAKOM u postupku utvrđivanja eventualnih nepravilnosti i provodi nadzor). Do sada je utvrđeno, kažu u Dalmatinskom potrošaču, da je ovaj servis upitan, budući korisnik upisuje svoj broj telefona na internetu što znači da taj broj može upisati bilo tko. Iako vjerujemo, popručuju iz Dalmatinskog potrošača, da je prvotna logika da korisnik, nakon što upiše broj na internetu, primi besplatan SMS sa svim informacijama, te nakon što potvrdi sa svog mobitela, počne primati naplatne SMS-ove (u ovom slučaju 2 tjedno po 12,20 kn). Vas molim da potvrdite je li HAKOM obaviješten o ovome, te provodi li nadzor, kako kažu u potrošačkoj udruzi. Srdačan pozdrav Divna Zenić, novinarka SD-a
Poštovana,

HAKOM je pokrenuo interni postupak utvrđivanja regularnosti pružanja navedene usluge. Utvrđeno je da se radi o usluzi naručivanja „igrica“ ili nekog sadržaja za mobilne priključke putem kratkog 8xxxx koda, odnosno na uslugu koja je u kategoriji usluga sa dodanom vrijednosti i koju pruža operator usluga sa dodanom vrijednosti.

Osnovni opis usluge :

1. Usluga može biti jednokratna, tjedna ili mjesečna (znači pretplatnička) – ovisno o konkretnoj usluzi i izboru korisnika.

2. Prijave i funkcioniranje usluge :

1. Za naručivanje usluge korisnik treba na kratki kod 8xxxx poslati određenu ključnu riječ (npr: “IGRA“). Ako je korisnik pretplatnik ili u slučaju prepaida ima dovoljno sredstava na svom računu, prima na svoj mobilni aparat poruku sa WAP push linkom s kojeg korisnik „skida“ igricu na svoj mobilni aparat. Cijena dolazne poruke na ovom kodu može biti od 1,99 do 40 kuna, ali uvijek mora biti točno oglašavana.
Slanje svih poruka na 8xxxx kratki broj naplaćuje se po cijeni slanja „normalnog“ SMS-a sukladno tarifi koju je korisnik ugovorio, a u slučaju kratke riječi STOP operator za usluge s dodanom vrijednosti smije odgovoriti ili s potvrdnom porukom da je usluga odjavljena ili kako odjaviti uslugu na kratkom broju i ta primljena poruka mora biti besplatna za korisnika.
2. Naručivanje igrice se može realizirati i putem weba. Naime, zadnjih par mjeseci operatori su odobrili da korisnik može na web stranici upisati svoj broj mobilnog priključka i nakon što je njegov broj registriran na stranici prima prvo besplatnu poruku s uvjetima korištenja usluge koju potvrđuje sa „DA“, a zatim prima naplatnu poruku kao u prvom slučaju.
Nažalost, kod ovakvog načina moguće je da korisnik ne pročita uvjete korištenja usluge, koji bi trebali biti objavljeni na pristupnoj web stranici, te da mu se usluga nametne kao uvjet nekog drugog web servisa itd.

Bitno je napomenuti da se za aktiviranje ove usluge mora dobiti potvrda pretplatnika ili aktivnom prijavom na kratki kod ili potvrdom zaprimljenog SMS-a nakon web prijave, što bi trebalo isključiti mogućnosti zloporaba. I uz pretpostavku da je prijava pretplatničkog broja putem web-a bila prijevarna, usluga se ne može aktivirati prije nego što korisnik sa svog mobilnog priključka potvrdi da je uslugu naručio. Ako je korisnik na bilo koji od navedenih načina potvrdio korištenje usluge onda je pristao na sve uvjete pružanja usluge i u obvezi je platiti korištenje. Uslugu može otkazati sukladno uvjetima korištenja usluge.

U slučaju kada korisnik tvrdi da nije niti na jedan od dva opisana načina prijave korištenja usluge zatražio i potvrdio korištenje navedene usluge, a nema informaciju kako se usluga otkazuje, potrebno je javiti se službi za korisnike svog operatora koji će ga uputiti na način otkazivanja usluge i po želji korisnika staviti zabranu prema određenim vrstama brojeva ili skupinama brojeva usluga sa dodanom vrijednosti. Također je potrebno po zaprimanju računa u kojem će navedene usluge biti obračunate uložiti prigovor na račun svom operatoru kako bi se pokrenuo postupak utvrđivanja regularnosti naplate osporavane usluge.

U slučaju da se internom provjerom utvrdi da postoji osnovana sumnja na regularnost pružanja navedene usluge HAKOM će pokrenuti službeni nadzor nad operatorom. U tu svrhu korisno bi bilo dobiti konkretne prijave zloporaba od korisnika koji nisu zatražili i/ili potvrdili da žele koristiti uslugu.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Postovani, prebacujem broj s VIP-a na Tele2. U VIPu sam platežno odgovorna osoba ja, a broj je na obrt, dakle isti je JMBG. U tele2 želim da broj glasi na mene i zaveli su moje podatke kao fizičke osobe (obrt je u međuvremnu zatvoren). U vipnetu su mi odbili zahtjev jer se podaci ne u potpunosti ne podudaraju, iako je riječ o istoj platežno odgovornoj osobi. Ja sad moram ići u dodatne troškove prebacivanja broja u vipnet mreži na s obrta na fizičku osobu, i ponovno pokrenuti zahtjev u Tele2. Moja je primjedba, zašto se takav ugovor ne prihvati ako se radi o prebacivanju broja gdje je u pitanju obrt i isti JMBG i ista pl. odg. osoba. Molim hitan odgovor. Hvala
Poštovani,

Iz razloga postojanja mogućnosti prevare odnosno krađe identiteta korisnika koji želi izvršiti prijenos broja, prije samog prijenosa broja operatori moraju izvršiti uvid u točnost podataka. Također, ukoliko je došlo do izmjene podataka od strane korisnika potrebno je o tome izvijestiti operatora.

Prema članku 7. stavku 5. i 6. Pravilnika o prenosivosti broja (N.N. 42/09) primatelj broja (u ovom slučaju (TELE2 d.o.o.) prije zasnivanja pretplatničkog odnosa ili otvaranja korisničkog zapisa s korisnikom koji zahtijeva prijenos broja, mora izvršiti provjeru identiteta pretplatnika, odnosno korisnika i to:
- primatelj vrši identifikaciju korisnika odnosno pretplatnika fizičke osobe pomoću osobne iskaznice ili drugog dokumenta kojim se dokazuje identitet osobe.
- primatelj vrši identifikaciju korisnika odnosno pretplatnika pravne osobe pomoću preslike izvatka iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje status pravnog subjekta.
- pretplatnik je prilikom identifikacije, na zahtjev, uz prethodno navedeno, dužan dostaviti na uvid i račun za elektroničke komunikacijske usluge izdan od davatelja broja ne stariji od tri mjeseca.
- pre-paid korisnik prilikom identifikacije obavezan je, na zahtjev, dati na uvid SIM karticu i PUK broj.


Iz pritužbe korisnika vidljivo je, da je došlo do promjene podataka korisnika broja. U tom slučaju korisnik je dužan obavijestiti operatora o promjeni svojih podataka, kako ne bih došlo do mogućih nepravilnosti ili zlouporabe.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • 01.12. sam poslao svu dokumentaciju za produženje radioamat. dozvole?da li je sve u redu s time?imate li kakvu informaciju Hvala gosp.Dubravko R. iz Vukovara
Poštovani,

Zakonom određeni rok za rješavanje zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, te će u navedenom roku Vaš zahtjev biti riješen, odnosno bit će izdana dozvola. Ukoliko se utvrdi da je potrebna određena nadopuna podnesenog zahtjeva HAKOM će Vas o tome izvijestiti, a u tom slučaju rok za izdavanje dozvole se može produljiti do 120 dana.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Postovanje, kad ce biti raspisan natjecaj za DVB-T MUXD na podrucju D8? Hvala unaprijed i LP.
Poštovani,Sukladno Strategiji prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj, javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D8 biti će raspisan u prvoj polovici 2010.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM


 • Poštovani Na koji način je moguće saznati status žalbe, koja je podensena vama putem faksa? Unaprijed hvala LP
Poštovani,


Pozivom na naš broj telefona 01/ 4896 000 možete dobiti informaciju da li je postupak rješavanja Vašeg predmeta okončan, međutim ukoliko još niste zaprimili odgovor HAKOM-a, znači da postupak još uvijek traje. Po okončanju istog dobit ćete odgovor, preporučenom pošiljkom , na Vašu legalnu ili posebno prijavljenu adresu.

Napominjemo da je HAKOM u pripremi dogradnje svojih korisničkih stranica kako bi se korisnicima omogućio i uvid putem korisničkog imena. O ovoj mogućnosti ćete biti izviješteni posebnom obavijesti.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Dear Sir, I m a turkish exchange student in zagreb and bought a mobile phone from ebay U.S. Today I received a letter for customs and it stated some necessary documents I should collect. One of them is related to you but i dont understand clearly. Could you help me? " za uvoz RiTT opreme dostaviti odobrenje za uvoz od Hrvatske agencije je za istu opremu vec izdana dozvola dostaviti ispis web stranice www.hakom.hr iz baze odobrene RiTT opreme, s potrebnim podacima." If you tell me what I have to do.. I ll be glad Best Regards Mehmet SERT
Dear Mr. Sert,


All approved equipment is published on our website (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=413). If your model of mobile phone is on that list, you don't need any approval from us.

If not, approval for import must be obtained.


In attachment you can find the application form. It should be filled (with correct type number and manufacturer), signed and delivered to our address (or fax: 01/4920 227).

Documentation which is required to be submitted for approval is:

· CE Declaration of Conformity issued by the manufacturer

· Proof of payment of administrative tax (200 HRK)

Do not pay tax until we determine that you have a valid declaration. You can send it to me on kristina.cosic@hakom.hr .

With regards,
Yours HAKOM


 • Poštovani, imam pitanje u vezi kabelske televizije i obveza koncesionara na određenom području. Unatrag cca 15-tak mjeseci u našu zgradu (13 katova) je ušao B-net i počeo pružati svoje usluge. Uz odobrenje predsjednika zgrade postavili su svoju instalaciju koja je prošla zajedničkim prostorima (unutarnji hodnici zgrade - PK kanalice!). Kako zgrada ima svoju instalaciju za zajedničku antenu zanima me da li postoji nekakva obveza "koncesionara" da proslijedi signale domaćih TV i radio signala na kućnu instalaciju. Ako je tako što bi to podrazumijeval? Unaprijed zahvaljujem uz srdačan pozdrav! Crnić Miroslav
Poštovani,

Obveza operatora usluge kabelske distribucije je da u svom sustavu ima sve kanale koji se proizvode u RH, a na području na kojem operator pruža uslugu ti programi/kanali imaju dovoljnu razinu elektomagnetskog polja za nesmetani prijam. Suvlasnici koji nisu pretplatnici operatora te kanale mogu primiti preko svog zajedničkog antenskog sustava (ZAS-a).

S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Poštovani, za komunalnu tvrtku u gradskom vlasništvu radim projekt elektroinstalacija. Budući da se radi o projektu polaganja cjevovoda kroz gradsku jezgru (nije u pitanju grad Zagreb) dolazim na ideju predložiti Investitoru da kako za svoje potreba tako i za najam izgradnju optičke mreže. Moje pitanje glasi: koje uvijete treba imati Investitor da može davati u najam optičku mrežu operaterima u Hrvatskoj? Unaprijed hvala
Poštovani,


Sukladno zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) čl. 25. stavak 4. Ako Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruje vlasništvo ili zadržava nadzor nad pravnim osobama koje upravljaju elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili pružaju elektroničke komunikacijske usluge, tijela nadležna za izdavanje dozvola za građenje i uporabu elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme moraju biti strukturno odvojena od tijela koja ostvaruju vlasničke ili nadzorne ovlasti nad tim pravnim osobama, uz poštivanje načela

Nediskriminacije., te stavku 5. Infrastrukturni operator mora, u roku od 30 dana od dana početka korištenja, dostaviti Agenciji pisanu obavijest o početku korištenja novoizgrađene elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme..Ujedno sukladno članku 32 ZEK-a, odnosno Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN154/08) članak 4. (1) Operator ili infrastrukturni operator koji namjerava obavljati djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga mora najmanje petnaest (15) dana unaprijed obavijestiti Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija), u pisanom obliku, o početku, promjenama i završetku obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. (2) Obrazac prethodne obavijesti iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog pravilnika i nalazi se u Dodatku 1.


S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, Ja sam Andro Bernardić, novinar Večernjeg lista. Budući da radim temu o prelasku na digitalno emitiranje htio bih s Vama provjeriti plan o gašenju analognih odašiljača koji je na Vaš prijedlog usvojila Vlada. Ono što me zanima jest hoće li se plan provesti i hoće li se zaista 12. siječnja, 2010. ugasiti analogni odašiljači na Učki, a nešto kasnije i ostali analogni odašiljači u Hrvatskoj? Dakle, zanima me je li ta odluka sada defintiivna i hoće li biti još odgoda? Molio bih Vas da mi što prije pošaljete odgovor, Unaprijed zahvaljujem! Srdačan pozdrav!
Poštovani gospodine Bernardić,

Sukladno Strategiji prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa od 1. siječnja 2011. godine započeti će potpuno digitalno zemaljsko emitiranje televizijskih programa na području cijele Republike Hrvatske. Kako bi se ispunili ciljevi iz Strategije, prema planu gašenja analognih odašiljača predviđeno je gašenje odašiljača na Učki 12. siječnja 2010. godine, a nešto kasnije i ostalih analognih odašiljača u Hrvatskoj potrebnih za daljnji nastavak provođenja Strategije.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Poštovani, Od Carine sam zaprimio obavijest da za uvoz mobitela TOUCH PDA MINI TV KA08 N8 DUAL SIM CELL PHONE moram pribaviti od vas Dozvolu za uvoz Zanima me da li ste do sada izdavali Dozvole za uvoz za navedeni mobitel
Poštovani,

Uređaj iz Vašeg upita nije odobren za uvoz i stavljanje na tržište u Republici Hrvatskoj, te ste sukaldno odredbama Pravilnika o RiTT opremi (NN 112/2008) dužni ishoditi naše odobrenje za uvoz. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja koji nam šaljete poštom, osobno ili faksom dužni ste priložiti:EC Declaration of Conformity (Izjava o sukladnosti kojom proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u EU izjavljuje da je proizvod u skladu s Directivom 1999/5/EC i odgovarajućim normama)
Dokaz o uplati upravne pristojbe (200 HRK) koja se plaća sukladno Zakonu o upravnim pristojbama
Odobrenje nakon izdavanja šaljemo poštom i po potrebi faksom, a može se i osobno preuzeti.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Molim tumačenje ovog citata a koji je dio čl. 7.1.2. Općih uvjeta poslovanja, VIPnet d.o.o.: „U slučaju izmjene cjenovnog sustava Vipnet je obavezan izvijestiti pretplatnika PISANIM ILI ELEKTRONIČKIM PUTEM o predloženim izmjenama.." Mi smo stava da je pisana obavijest preporučeno pismo ili barem pismo upućeno na sjedište tvrtke, a da je elektronička obavijest email. Vipnet smatra da je pisana obavijest oglas u novinama, dok je elektronička obavijest njihova web stranica. Molim vas vašu email adresu kako bih mogao priložiti dokumentaciju i email konverzaciju anamundi-vipnet. S poštovanjem Borna Šimić 0914841025
Poštovani,


Sukladno čl. 42., st. 1. i 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), operatori javnih komunikacijskih usluga obvezni su izraditi i objaviti opće uvjete poslovanja i cjenovne sustave u najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području RH, te na svojim internetskim stranicama. U slučaju izmjene cjenovnih sustava, operator javnih komunikacijskih usluga mora izvijestiti pretplatnika pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora, u skladu s općim uvjetima poslovanja, a koja obveza je ujedno propisana i čl. 7., st. 5. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/08). Dakle, operatori moraju objaviti sve promjene u dnevnom listu i na internet stranicama, ali korisnici moraju biti obaviješteni gdje će i kada moći pogledati izmjene, te eventualno iskoristiti svoje pravo na raskid pretplatničkog ugovora, ukoliko su promjene za njih nepovoljnije od ugovorenih. Zakon i Pravilnik ne navode točno način obavijesti korisnicima, ali sukladno načelu visoke razine zaštite korisnika i davanja jasnih obavijesti u pogledu cijena i uvjeta korištenja javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 5., st. 4., toč. 2. i.4. Zakona primjerena obavijest u pisanom obliku bi bila pisana obavijest u računu ili uz račun, odnosno pisana obavijest upućena na adresu svakog korisnika, dok bi elektronička obavijest korisniku bila putem e-maila ili putem SMS-a. U spomenutoj obavijesti korisnici moraju biti obaviješteni kako će nastupiti izmjene općih uvjeta poslovanja i/ili cjenovnih sustava, kada će stupiti na snagu, gdje će se objaviti izmjene, te pravo korisnika na raskid ugovora, sukladno čl. 42., st. 9. Zakona.

Vezano uz Vaš upit o našoj e-mail adresi radi dostave dokumentacije vezane uz korispondneciju sa VIPnet-om, molimo Vas da se registrirate putem naše internet stranice www.hakom.hr, te klikom na e-žalbe pratite upute za registraciju i podnošenje prigovora, te da nam dostavite skenirano svu dokumentaciju vezanu uz Vaš problem. Umjesto e-žalbe na isti način nam se možete obratiti i pisanim putem na adresi Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb. Nakon primitka potrebne dokumentacije, HAKOM će postupiti u skladu sa svojim nadležnostima.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Poštovani, za Poslovni dnevnik pripremam temu o 060 brojevima. Molim Vas da mi odgovorite na nekoliko pitanja, a ukoliko nisu u Vašoj nadležnosti da me uputite na nadležne institucije. Konkretno, riječ je o oglasima za posao tvrtke Mag D.R.I.V.E., javnosti poznate po prevari više od milijun korisnika putem korištenja 060 brojeva u televizijskim emisijima. Naime, Mag D.R.I.V.E. u oglasnicima, ali i na telekstu državne televizije, već par godina objavljuje oglase navodne agencije za zapošljavanje koja "hitno potražuje djelatnike". Nude se stalni i honorarni poslovi za radnike sa ili bez kvalifikacija, poslovi branja i sadnje voća i povrća, traže se čistačice i dostavljači. Sadržaj oglasa, odnosno vrsta zaposlenja, mijenja se svakih nekoliko mjeseci, no putem Mag D.R.I.V.E.-a nitko nikada nije dobio posao. Tko je nadležan za sadržaj 060 brojeva? Na koji se način sadržaj kontrolira? Što se događa ukoliko se broj ne upotrebljava za namjenu za koju je registriran? Na koji se način uopće kontrolira postupanje privatnih tvrtki s 060 brojevima? Ukoliko tvrtka, kao što je u ovom slučaju riječ, potražuje zaposlenike putem 060 broja, kako osoba koja traži zaposlenje, može znati da nije riječ o prijevari, ili kako može utvrditi da je riječ o prijevari? Ukoliko se u konkretnom slučaju ispostavi da je riječ o prijevari, a ne o traženju zaposlenika, pod čiju nadležnost to spada te kakve sankcije može snositi dotična tvrtka? Unaprijed zahvaljujem na odgovorima. Srdačan pozdrav, Ana Lučin
Poštovana,


Na temelju vašeg upita, vezano za pružanje usluga s dodanom vrijednosti tvrtke MAG-D.R.I.V.E. d.o.o., izvješćujemo vas da HAKOM do sada nije imao prigovora na uslugu koju ste naveli u vašoj elektroničkoj pošti, te vam dajemo sljedeće tumačenje:· Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, u daljnjem tekst: Zakon), u nadležnosti HAKOM-a između ostalog spada i kontrola oglašavanja usluga pojedinih operatora, no samo u dijelu koji se odnosi na cijenu i uvjete pružanja javnih komunikacijskih usluga. S tim u vezi, sukladno čl. 49., st.1. Zakona, operatori usluga s dodanom vrijednosti, prigodom oglašavanja svojih usluga, obvezni su na prikladan i lako razumljiv način dati opis usluge i njezinu cijenu Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili zavaravajućih obavijesti ili prikrivanjem važnih obavijesti, kao što su cijene usluga ili dobna ograničenja korištenja usluga. Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN, broj 154/08, u daljnjem tekstu Pravilnik) detaljno je propisano na koji način se mora oglašavati cijena i broj putem kojeg se pruža predmetna usluga.

· Na temelju odredbe članka 2. stavka 1. Dodatka 5. Pravilnika, usluge s dodanom vrijednosti se pružaju isključivo preko posebnih brojeva dodijeljenih sukladno Zakonu, Pravilniku o dodjeli adresa i brojeva i Planu numeriranja. HAKOM je u skladu s time odredio 3 numeracije ovisno o vrsti usluga koje se pružaju i to: 064 za usluge namijenjene odraslima, 069 za usluge namijenjene djeci i 060 za sve ostale usluge.

· HAKOM nije nadležan za kontrolu sadržaja usluge koja se oglašava, a koji nije vezan uz objavu cijene ili uvjete pružanja usluge. Unatoč tome u članku 8. stavku 3. Dodatka 5. Pravilnika je općenito propisano kako sadržaj usluge mora biti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske i ne smije poticati korisnika ili pomagati korisniku da djeluje nezakonito. Sadržaj usluge mora biti sukladan propisima kojima je uređeno područje elektroničkih medija (o navedenom bi se mogla očitovati Agencija za elektroničke medije).

· HAKOM je ovlašten kontrolirati pruža li se usluga u skladu s Zakonom, te po potrebi obavlja stručni nadzor nad obavljanjem usluga s dodanom vrijednosti, odnosno provjerava pridržavanje operatora usluga s dodanom vrijednosti s odredbama Zakona te Pravila postupanja iz Dodatka 5. Pravilnika. Nadzor se obavlja ili po pritužbi krajnjeg korisnika ili u slučaju da se kontrolom HAKOM-a utvrdi nepoštivanje odredbi Zakona po službenoj dužnosti.

· Operatori usluga s dodanom vrijednosti namjenu broja ne prijavljuju HAKOM-u nego operatoru kod kojeg je broj aktiviran. Operator kod kojeg je broj aktiviran je dužan prema članku 10. stavku 1. Pravilnika u javnom telefonskom imeniku za usluge s dodanom vrijednosti naznačiti uslugu, cijenu, podatke o vlasniku broja (naziv operatora, adresa, matični broj i telefonski broj za pritužbe koji ne smije biti iz kategorije brojeva s dodanom vrijednosti). U slučaju da HAKOM utvrdi da se na određenom broju ne obavlja objavljena usluga, HAKOM će zatražiti od operatora kod kojeg je aktiviran broj za pružanje usluga da u što kraćem roku napravi ispravku u svom imeniku, a koji je dostupan na njegovim internet stranicama.Ako je pružanje usluga s dodanom vrijednosti u skladu sa Zakonom (zadovoljeni su svi tehnički zahtjevi), za moguće prevare glede sadržaja usluge nadležna je policija odnosno nadležni sud. HAKOM može na temelju sudske presude donijeti Rješenje o zabrani rada operatora usluga s dodanom vrijednosti.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Treba mi broj računa kako bi mogao uplatiti 200 kn za dozvolu za uvoz ritt opreme? Hvala
 • poštovani, pokreče se jedan projekt neformalne informatičke edukacije klinaca, romi i djeca lošijeg imovinskog stanaj koja ne posjeduju svoje računalo. unija roma hrvatske, u čijim bi se prostorijama edukacija i održavala nema adekvatam pristup internetu jer imaju staru dvojnu liniju (pbx ili pcm centrala, nisam siguran kako se stručno zove) te im je moguća jedino modemska veza sa internetom, a t-com čiji su pretplatnici uporno odbijaju provuči novu paricu za dsl iz nekog njima poznatog razloga ali sa odgovorom da nema tehničkih mogučnosti (komunikacije sa službom za korisnike). naravno poslan je i službeni prigovor, ali za sada ništa. kako ću ja za njih volontirati, zanima me koje su opcije otvorene da se dobije dsl na korištenje, odnosno nova adekvatna parica, jer po meni poznatim podacima, takve centrale za razdvaanje linija po frekventnom opsegu su se trebale ukloniti još u 2008 godini. molim, ispravite me ako sam u krivu za zadnje navedeno. nadalje, zbog samog dsl-a mnoge druge stvari su na čekanju, kako dio projekta edukacije (korištenje interneta, e-maila i sl) tako i neki drugi projekti koji doslovno ne mogu bez interneta (za sada je samo u planu za početak napraviti internet radio, ali postoj i druge aktivnosti koje bi se trebale realizirati). ponavljam, ja sam tamo samo volonter koji će sve sprovesti u djelo, ali sam u tovom trenutku "udario u zid" i nemogu dalje. niti jedan operater nas ne želi (nemože) preuzeti kako bi na pružili dsl liniju jer ju opet t-com treba ustupiti. za bežični internet (GPRS) nije praktično iz mnogih razloga (stabilnost veze, konstantna brzina sa oscilacijama do 20% te ostalo). molim Vas uputu kome se uputiti i što napraviti jer je ova situacija apsoltno na štetu malim romima i svim onim klincima koji nemaju internet a željeli bi se njime koristiti kada zažele. srdačan pozdrav, nenad cerin
Poštovani,

sustavi višestruke iskoristivosti parice (PCM) koriste se kod priključenja telefonskih priključaka na mjestima gdje zbog smanjenog kapaciteta mreže nije moguće na drugi način izvršiti proširenje iste, odnosno nije moguće uključiti nove telefonske priključke preko direktne parice (drugim riječima preko jednog para bakrenih žica istovremeno se prenosi telefonski razgovor dvoje ili više pretplatnika). Naime, s obzirom da je T-Com proglašen za operatora univerzalnih usluga (odlukom Vijeća HAKOM-a od 28. studenog 2005. godine HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. je određen za operatora univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske), isti mora osigurati pristup univerzalnim uslugama svim fizičkim i pravnim osobama na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji pa se shodno tome u Vašem slučaju uključenje obavilo preko PCM uređaja (pristup univerzalnim uslugama na fiksnoj lokaciji može se ostvariti na više načina: putem nepokretne elektroničke komunikacijske mreže, putem pokretne elektroničke komunikacijske mreže, putem nepokretnog bežičnog pristupa, putem sustava višestruke iskoristivosti parice ili na koji drugi način). Ipak, potrebno je naglasiti da operator univerzalnih mora osigurati putem pretplatničkih pristupnih vodova u svojoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži brzinu prijenosa podataka (pristup Internetu) od najmanje 33,6 kbit/s. Uzevši u obzir navedeno, potrebno je napomenuti da ADSL usluga ne spada u univerzalne usluge, te se T-HT-u ne može nametnuti obveza, niti za isto postoji uporište u zakonskim propisima, a kojim bi Vam bilo omogućeno uklanjanje PCM uređaja, dok se za isto ne ispune tehnički uvjeti. Stoga Vam savjetujemo da ili osobno podnesete T-Com-u zahtjev za skidanjem PCM-a (tj. uključenje telefonskog priključka na direktnu paricu) koji možete podnijeti putem njihove Službe za korisnike ili isti dostavite (cjelokupna dokumentacija zajedno sa adresom i brojem priključka) na adresu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb (fax: 01/492 0227). Nakon primitka potrebne dokumentacije, HAKOM će proslijediti Vaš zahtjev službi HT-a, u čijoj nadležnosti je daljnja obrada zahtjeva, te zatražiti obavijest o planovima realizacije navedenog zahtjeva.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, Od Carine sam zaprimio obavijest da za uvoz mobitela SciPhone i9+++ moram pribaviti od vas Dozvolu za uvoz. Zanima me da li ste do sada izdavali Dozvole za uvoz za navedeni mobitel i da li imate CE Declaration of Conformbility za isti jer je nemogu pribaviti (prodavač ne raspolaže deklaracijom). Unaprijed hvala na brzom odgovoru. Poštovanje.
Poštovani,

za navedeni uređaj nismo izdavali odobrenja za uvoz i nismo dobili na uvid EC Declaration of Conformity. Ukoliko EC Declaration of Conformity nije dostupan, uređaj je ilegalno na tržištu i ne može se uvesti u Republiku Hrvatsku.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Da li HAKOM nadgleda rad svih teleoperatera koji posluju u Hrvatskoj? Zašto nisu obvezni dati sve svoje pretplatnike u zajednički telefonski imenik koji bi trebao biti jedinstven na nivou cijele države, a ne da svaki operater ima svoj imenik.
Poštovani,

Sukladno članku 127. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08; dalje u tekstu: Zakon), do uspostave najmanje jednoga sveobuhvatnoga javnog imenika svih pretplatnika i najmanje jedne službe davanja obavijesti (informacija) o brojevima svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj u skladu s pravilnikom o imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima (NN 23/08), te usluge obavlja postojeći operator univerzalnih usluga. Napominjemo da je prema odluci Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 28. studenog 2005. godine, trgovačko društvo HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32 (dalje u tekstu: HT) određeno davateljem osnovnih telekomunikacijskih usluga (operator univerzalnih usluga) na području Republike Hrvatske za razdoblje u trajanju od pet godina, što znači da je HT i dalje operator univerzalnih usluga. HT je kao operator univerzalnih usluga obvezan obavljati univerzalne usluge koje između ostalog obuhvaćaju i pristup krajnjih korisnika najmanje jednom sveobuhvatnom popisu pretplatnika javne govorne usluge (sveobuhvatni javni imenik svih pretplatnika), u obliku koji će odobriti Vijeće Agencije, a koji može biti tiskani i/ili elektronički, te se mora redovito, a najmanje jedanput godišnje obnavljati, pri čemu se pretplatnicima mora osigurati pravo na privatnost u vezi s uporabom njihovih osobnih podataka.Slijedom navedenog, HT je dužan, kao operator univerzalnih usluga, prikupiti i objaviti popis svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga te omogućiti pristup krajnjih korisnika usluga predmetnom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga. Isto tako, sukladno članku 4. pravilniku o imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima (NN 23/08), svi operatori javno dostupnih telefonskih usluga obvezni su odabranom davatelju sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika omogućiti pristup podacima o pretplatnicima, u skladu s načelima nepristranosti, nediskriminacije i troškovne usmjerenosti. Također, operatori javno dostupnih telefonskih usluga moraju voditi računa o pravima svojih pretplatnika čije podatke dostavljaju odabranom davatelju sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika, a koja su regulirana člankom 47. Zakona. Odabrani davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika nije odgovoran za objavu podataka o pretplatnicima operatora javno dostupnih telefonskih usluga koje mu je dostavio operator javno dostupnih telefonskih usluga.S obzirom da u upitu nije navedeno o kojem se konkretno operatoru javno dostupnih telefonskih usluga radi, nismo u mogućnosti provjeriti iznesene navode. Napominjemo da svaki pretplatnik javno dostupne telefonske usluge u javnim komunikacijskim mrežama ima pravo u pisanom obliku zatražiti uključivanje, povlačenje privole, odnosno brisanje svih ili dijelova vlastitih podataka iz objavljenih imenika ili nadopuniti sve ili samo dio podataka koji se odnose na njegovu pretplatu bez naplate troškova. Pretplatnik javno dostupne telefonske usluge u javnim komunikacijskim mrežama takav zahtjev dostavlja isključivo svom operatoru javno dostupne telefonske usluge.


S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Postovani, predsjednik sam udruge BkWireless i zanima me da li mi kao udruga mozemo biti davatelja telekomunikacijskih usluga u slobodnom RF spektru i ako mozemo sta nam sve treba da to postanemo? Ideja nam je ponuditi besplatan internet na podrucju grada Bakra svim gradjanima preko nase infrastrukture. Srdacan pozdrav Robert Gojtan - predsjednik Udruga "Bkwireless"
Poštovani,

Sukladno čl. 31.st.1. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, broj 73/08) (u daljnjem tekstu: Zakon) svaka pravna ili fizička osoba ima pravo postaviti, upotrebljavati i davati na korištenje elektroničku komunikacijsku mrežu te pružati elektroničke komunikacijske usluge na područu Republike Hrvatske bez pribavljanja posebnog ovlaštenja, uz uvjete utvrđene Zakonom i Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga („Narodne novine“, broj 154/08) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Slijedom gore navedenoga, za obavljanje usluge davanja pristupa internetu dužni ste Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) podnijeti „Prethodnu obavijest o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga“ iz Dodatka 1. Pravilnika. Isto tako, dužni ste HAKOM-u prijaviti lokacije postavljenih radijskih postaja (hot spotovi) na obrazcu koji se nalazi na HAKOM-ovoj internet stranici (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=332).

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Postovani, imam pitanje vezano uz slanje spam poruka. Odnosno zanima me prema kojem je zakonu moguce sankcionirati korisnika koji salje spam poruku preko jednog operatora, a u svojoj spam poruci reklamira svoj web hostan kod drugog operatora. Odnosno, ima li operator koji pruza web hosting u tom slucaju pravo sankcije i prema kojem tocno propisu. Zahvaljujem i lijep pozdrav zelim, Ivan Sabol
Poštovani,


Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, ZEK) u članku 107. određuje što se smatra neželjenim elektroničkim komunikacijama. Nadalje, člankom 107. određen je i način postupanja u svezi prijave zlouporaba elektroničke pošte: stavak (9) Kada operator usluga elektroničke pošte zaprimi dokaz da je pretplatnik poslao neželjenu elektroničku poruku, ili da je pretplatnikov korisnički račun elektroničke pošte bio zlouporabljen, obvezan je utvrditi činjenično stanje i poduzeti odgovarajuće mjere. Ovisno o stupnju počinjene zlouporabe, operator može izdati upozorenje pretplatniku ili privremeno onemogućiti uporabu pretplatnikova korisničkog računa elektroničke pošte, o čemu mora, bez odgode, u pisanom obliku obavijestiti pretplatnika.“. Stavak (10) Ako pretplatnik opetovano krši obveze iz stavka 8. ovoga članka, utvrđene pretplatničkim ugovorom, operator ima pravo trajno izbrisati pretplatnikov korisnički račun elektroničke pošte i raskinuti pretplatnički odnos u skladu s općim uvjetima poslovanja.“

Povreda članka 107. stavka 1., 2., 3. ili 4. ZEK-a predstavlja tešku povredu zakona za koju je u članku 119. stavku 1. točki 44. ZEK-a propisana novčana kazna u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna za pravnu osobu, a u stavku 2. članka 119. propisana je novčana kazna u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Pravilnikom o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte (NN 42/09) detaljnije je propisan način i uvjeti sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte, zaštite korisnika te obveze operatora i korisnika.

Drugim riječima korisnik se može obratiti svojem operatoru usluge elektroničke pošte iz razloga što smatra da je njegov korisnički račun zlouporabljen, nakon čega je operator usluge elektroničke pošte dužan utvrditi činjenično stanje i poduzeti odgovarajuće mjere (po potrebi kontaktirati operatora koji pruža korisniku (izvoru ugroze) usluge elektroničke pošte).
Kad operator usluga elektroničke pošte utvrdi ili dobije dokaz da je korisnik usluga elektroničke pošte izvor ugroze ili slanja neželjenih elektroničkih poruka, operator usluga elektroničke pošte može uskratiti, ovisno o razini opasnosti, djelomični ili potpuni pristup uslugama.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, korisnik sam osnovnog T-Com ADSL Flat paketa i imam nekoliko pitanja vezano uz isti. 1. Pošto sam ja udaljen od centrale oko 4-5Km i brzina mi je oko 1.7Mbita zanima me može li se u mom slučaju primjeniti članak 17, točka 3 PRAVILNIKA O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA o korekciji cijene usluge ili se T-Com nekako ogradio s navodom da je brzina DO 4Mbita (što bi značilo da mi mogu pružiti bilo koju brzinu u rasponu od 0,1Mbit do 4Mbit bez ikakvih sankcija)? 2. Ako telefonsku liniju spojim direktno u router (bez splitera i telefona) dobivam brzine do 2,7Mbita, no čim se spoji kompletna oprema (spliter, router i telefon) brzina pada na gore navedenih cca. 1,7Mbit. Spada li ovo pod grešku na liniji T-Coma koju su oni dužni otkloniti ili pod fizička ograničenja infrastrukture. 3. Osoba udaljena od mene nekih 800-900m podnijela je zahtjev za MaxTV te je T-Com pokušao kod iste podići brzinu i omogućiti MaxTV uslugu. Ista nije uspješno pokrenuta no korisnik sada ima DSL vezu brzine cca 3,5 - 4Mbita, dok je meni rečeno da je maksimum onih 1,7Mbita koje dobivam. Može li se "natjerati" T-Com da pokušaju i kod mene izvući maksimum? Hvala!
Poštovani,

univerzalne usluge su najmanji skup elektroničkih komunikacijskih usluga određene kakvoće, koje su dostupne po pristupačnoj cijeni svim krajnjim korisnicima usluga u Republici Hrvatskoj, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji, a između ostalog obuhvaćaju i slijedeće:

· pristup javnoj govornoj usluzi putem priključka na fiksnu lokaciju, što omogućuje krajnjem korisniku slanje i primanje mjesnih, međumjesnih (nacionalnih) i međunarodnih telefonskih poziva

· komunikaciju putem telefaksa i telekomunikacijski prijenos podataka, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup Internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost.Ujedno, davatelji univerzalnih usluga moraju osigurati ispravno i nesmetano pružanje univerzalnih usluga, u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08). Univerzalne usluge moraju biti dostupne korisnicima usluga neprekinuto tijekom 24 sata, svakoga dana u tjednu. Davatelji univerzalnih komunikacijskih usluga moraju osigurati da pretplatnički pristupni vodovi u njihovim komunikacijskim mrežama omogućuju brzinu prijenosa podataka od najmanje 33,6 kbit/s.Uzevši u obzir navedeno, potrebno je napomenuti da usluga širokopojasnog pristupa internetu putem ADSL pristupa ne spada u univerzalne usluge, te se T-HT-u ne može nametnuti obveza, niti za isto postoji uporište u zakonskim propisima, a kojim bi se korisniku realizirala brzina pristupa internetu koju želi.Međutim, ukoliko korisnici imaju prigovor na kvalitetu usluge, imaju pravo u roku od 30 dana od dana obavljanja usluge podnijeti prigovor svom operatoru. Obzirom da se Vaš problem odnosi na kvalitetu, ali više kao upit vezan uz mogućnost pružanja usluge, predlažemo da se odmah obratite svom operatoru zajedno sa zahtjevom za tehničku provjeru parice i opreme koju ste od operatora dobili na korištenje (spliter, router). Nakon toga, po primitku prigovora operator mora provjeriti kakvoću i obraditi Vaš upit, te Vas o tome obavijestiti i uputiti da ukoliko niste zadovoljni pisanim odgovorom, podnesete žalbu njegovom Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika. Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u.


S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Poštovanje. Molim da mi odgovorite u vezi CB stanica. U čijoj je nadležnosti ovjeravanje pečatom opće dozvole za radijsku postaju (tj CB stanicu) OD-106 odnosno koji je postupak izdavanja iste.Da li je opća dozvola važeća bez pečata agencije koja ju je izdala? Ovo pitam stoga što stanoviti broj korisnika CB stanica u mobilu tj kamionima izjavljuju da imaju određenih neugodnosti i problema kada prelaze granicu sa Srbijom gdje traže dozvole ili papire za CB stanicu. Molim,radi što točnijeg informiranja, ako postoji kakva uredba ili odluka o statusu CB područja (27 MHz)kod nas da mi pošaljete na email ili me uputite na točnu stranicu iste. Hvala! Ivan Devernay - Vukovar
Poštovani,

Sukladno članku 87. Zakona o elektroničkim komunikacijama svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa koji se prema Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra može upotrebljavati na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spectra koju izdaje HAKOM. Popis valjanih općih dozvola sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra HAKOM objavljuje na svojim internet stranicama (Tablica izdanih općih dozvola) te ih nije potrebno dodatno ovjeravati pečatom tj. opća dozvola je valjana i bez pečata HAKOM-a.
CB frekvencijsko područje namijenjeno građanstvu se u Republici Hrvatskoj upotrebljava na temelju općih dozvola broj OD-05 i OD-106 koje se odnose na CEPT PR-27 radijske uređaje što podrazumijeva radijske postaje koje koriste kutnu modulaciju odnosno DSB/SSB AM CB radijske postaje koje koriste AM tj. SSB modulaciju te nema posebne uredbe koja pokriva ovo frekvencijsko područje.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Dear Madam or Sir, I am contacting you with a request for original paper-based forms (hardcopies). We are a data content provider for the European Commission's Market Access Database and we supply the Commission with summaries of import regulations and procedures for various countries, including Croatia. Currently we are focusing on the requirements for commercial importations of radars and radio devices into Croatia. I would be very thankful if you could provide me with the following form, preferably as original paper-based version: - Odobrenje za uvoz radijskih postaja, odašiljaca s ugra enim prijamnikom, radara, ure aja za radionavigaciju i radioure aja za daljinsko upravljanje In case an electronic version or other languages are available, please also supply me with these versions. If there are additional (hardcopy) forms which concern commercial importations of the above-mentioned products into Croatia, I would of course be very grateful if you could send them, too. Please contact me if you have any questions. Thank you in advance for your kind support. Sincerely, Dobrina Trifonova
Dear Ms Trifonova,
Regarding you inquiry on import regulations for radars and radio devices in Croatia, we would like to advise you that radars and radio devices are considered to be radio equipment and telecommunications terminal equipment (R&TTE) and therefore under scope of Ordinance on R&TT equipment (OG 112/2008) which partly implementing Directive 1999/5/EC. According to mentioned Ordinance, person responsible for import and placing on the market of R&TTE is obliged to obtain our approval, prior to the first import only. Approval is issued on the basis of EC Declaration of Conformity, Croatian Declaration of Conformity and Technical Construction File which properly demonstrate compliance with essential requirements of article 3. of Directive 1999/5/EC. More information, as well as all necessary forms, is available on http://www.hakom.hr/default.aspx?id=285. If you have any further question do not hesitate to contact us.

Best regards,
Yours HAKOM
 • Postovani, zelio bih dobiti popis dolaznih poziva od svog operatera telefonskih suluga. Receno mi je da isiti ne mogu zaprimit. Molim Vas za objasnjenje, je li stvarno operater to ner smije dostavljati korisnicima i ako je tako, po kojem zakonu. Zahvaljujem.
Poštovani,

Članak 44. Zakona o elektoničkim komunikacijamam (NN 73/09) “Podroban ispis računa” određuje da operatori elektroničkih komunikacija moraju automatski bilježiti podatke o pruženim uslugama za svoje pretplatnike u svrhu obračuna troškova te moraju omogućiti pretplatnicima uvid i kontrolu podataka o troškovima pruženih usluga i podroban ispis računa za pružene usluge. Nadalje, podroban ispis računa mora sadržavati sve potrebne podatke koji pretplatnicima omogućuju jednostavnu provjeru i kontrolu troškova pruženih usluga. Ovi podaci ne obuhvaćaju podatke o pozivima na telefonske brojeve za slučaj pomoći, niti podatke koji su nespojivi s odredbama posebnih propisa o zaštiti osobnih podataka. Podroban ispis računa dostavlja se, bez naknade, svim pretplatnicima na temelju zahtjeva podnesenog operatoru. Podrobnim ispisom računa mora se zaštititi pravo na privatnost pretplatnika u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.


Slijedom navedenog, ispis računa izdaje se u svrhu kontrole vlasitih troškova. Budući da se dolazni pozivi ne plaćaju (osim usluge 0800 koju plaća vlasnik broja a ne pozivatelj) operator nije obvezan davati zatraženi popis.

S poštovanjem,
VAš HAKOM

 • Pozdrav,zanima me koju dokumentaciju treba priložiti za izdavanje opče dozvole za cb stanicu . Unaprijed Hvala
Poštovani,

Sukladno članku 87. stavku 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa koji se prema Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra može upotrebljavati na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, tj. HAKOM ne izdaje pojedinačnu dozvolu za CB radijsku postaju na pojedinu pravnu ili fizičku osobu te stoga ta osoba nije ni dužna HAKOM-u dostaviti dokumentaciju. Na Internet stranicama HAKOM-a možete pronaći opće dozvole broj OD-05 i OD-106 na temelju kojih se može upotrebljavati CB frekvencijsko područje namijenjeno građanstvu.
U slučaju da se vaše pitanje odnosi i na uvoz i/ili stavljanje na tržište cb radijske postaje sve potrebne informacije možete pronaći na našim internet stranicama pod naslovom Odobrenja za uvoz i/ili stavljanje na tržište.


S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani! Sa 01.08.2009. godine raskinula sam pretplatnički odnos sa mobilnim operaterom 3 mjeseca prije isteka obveznog trajanja pretplatničkig odnosa. Da li sam obavezna platiti penale za raskid ako mi dođu na naplatu?Pozdrav!
Poštovana,u konkretnom slučaju Vaše obveze propisane su Vašim pretplatničkim ugovorom sa mobilnim operatorom, a čiji sastavni dio čine i opći uvjeti poslovanja operatora. Iz Vašeg upita je razvidno da ste pretplatnički ugovor sklopili uz određeno obvezno trajanje ugovornog odnosa, te da ste pretplatnički ugovor raskinuli tri mjeseca prije isteka ugovorne obveze. U tom slučaju ste obvezni podmiriti odgovarajući iznos (sukladno Vašem ugovoru) do isteka ugovorne obveze.S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Poštovani! T-com je 15.10.2009. promijenio Opće uvjete za telefoniju i internet, za što je obavijestio korisnike letkom koji je stigao poštom zajedno s računima. U tom letku, kao i u novim Općim uvjetima, piše : "U slučaju izmjena Općih uvjeta ... koji su za Pretplatnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene, Pretplatnik ima pravo pisanim putem raskinuti pretplatnički odnos bez naknade u roku od 30 dana od dana objave ovih izmjena." Ja bih htio raskinuti ugovor s t-com-om za telefonsku pretplatu (impulse plaćam drugom operateru)i ADSL. Za ADSL sam vezan ugovorom još 14 mjeseci (inače, taj ugovor mi nisu ni dali, niti sam ga zapravo ni vidio, potpisao sam Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa). Moje pitanje je: da li zaista mogu raskinuti ugovor, bez naknade, navodeći kao razlog - "nepovoljni novi Opći uvjeti" (kao što piše u samim Općim uvjetima)? Ili se od mene traži da napišem točno koje su to odredbe novih Općih uvjeta koje su za mene nepovoljne? Ako je tako, jednostavno nemam šanse, jer nemam mogućnost doći do starih Općih uvjeta da bih ih usporedio s novima. Dakle, da li t-com može osporiti pravo Pretplatnika da prijevremeno raskine ugovor, pozivajući se jednostavno na nepovoljne nove Opće uvjete? Unaprijed hvala na odgovoru.
Poštovani,

Člankom 42. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) propisano je da pretplatnici mogu raskinuti pretplatnički odnos bez naknade u slučaju ako su novi opći uvjeti poslovanja nepovoljniji u odnosu na ugovorene, ali ne propisuje koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi se odredba smatrala nepovoljnijom. Upravo iz tog razloga je važno da prilikom zahtjeva za raskid pretplatničkog odnosa svaki pretplatnik jasno navede zbog čega nešto u konkretnom slučaju smatra za sebe nepovoljnim. Naime, ukoliko pretplatnik želi raskinuti pretplatnički odnos onda je logično i da zna zbog čega to želi. Ovime se ujedno želi spriječiti paušalno raskidanje pretplatničkih odnosa samo da bi se izbjeglo ispunjavanje ugovorne obveze na koju su neki pretplatnici pristali svojim potpisom, te raskid ograničiti na razloge koji su stvarno nepovoljni za pojedinog pretplatnika ili ga ograničavaju u korištenju usluge. U odnosu na Vaš navod kako ne možete doći do starih općih uvjeta poslovanja, napominjemo da isti zajedno sa zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa čine Vaš pretplatnički ugovor, te ih možete zatražiti na prodajnom mjestu T-Com-a (pozivajući se na svoj ugovor) ili na internetu.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, pročitao sam dokument "Godisnje izvjesce o prelasku s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa" koji je objavljen na www.vlada.hr Tu se spominje Mux C koji bi s emitiranjem trebao započeti nakon gašenja analogne televizije. Navedeno je da će Mux C koristi MPEG-4 kompresiju. Zanima me hoće li se u tom muxu emitirati programi u visokoj razlučivosti HDTV ili standardnoj SDTV? Srdačan pozdrav, Hrvoje Petrunić
Poštovani,

Sukladno Strategiji prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj Multipleks C namijenjen je za emitiranje televizijskog signala visoke kakvoće (HDTV). Pri tome bi se koristila MPEG-4 Part 10 norma, poznatija kao i H.264/AVC. Više detalja znati će se nakon raspisivanja natječaja za operatora mreže, a što se očekuje tijekom 2010.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • imam problem sa tcomom a problem je sljedeći nakon jako napornog prekida i odjave sa njihove pretplate koja je bila prije tri mjeseca do dan danas oni nedopuštaju drugim operaterima kod kojih sam predao zahtjev za telefon i internet da rade i nakon valjda stotinu poziva i žaljenja , t com jednostavno otpili druge operatere da nema mjesta (zašto bi oni dali drugima da zarađuju ) i ta agonija traje već duga tri mjeseca , zapravo traje od 12 mjeseca 2008. zbog max tv koji nikako nije mogao raditi zajedno sa internetom. više neznam kome bi se obratio pa se javljam evo vama da napokon krene nešto negdje
Poštovani,

Sukladno nadležnosti propisanoj Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), HAKOM rješava sporove između operatora i korisnika javnih komunikacijskih usluga, vezane uz prigovore korisnika na ispostavljene račune i/ili kvalitetu pružene usluge.

Slijedom gore navedenog, ovim putem Vas želimo uputiti u zakonom propisan postupak podnošenja prigovora

• Prigovori pretplatnika na iznos računa kojim je zadužen za obavljenu javnu komunikacijsku uslugu, ili na kvalitetu iste podnose se nadležnoj službi davatelja usluga ( u Vašem slučaju T-Com), u roku od 30 dana od dana izdavanja računa, odnosno od dana obavljanja usluge (I stupanj)
• Po primitku prigovora nadležna služba davatelja usluga mora provjeriti iznos zaduženja, odnosno kakvoću obavljene usluge, te Vam pisano odgovoriti o prihvaćanju odnosno ne prihvaćanju Vašeg prigovora i uputiti Vas na mogućnost podnošenja reklamacije njihovom Povjerenstvu za rješavanje reklamacija pretplatnika (II stupanj)
• Nakon pisanog odgovora Povjerenstva, pretplatnik može u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u.

Također napominjemo da u slučaju kad se račun operatora javne komunikacijske usluge osporava, bilo u sudskom ili izvansudskom postupku, a pretplatnik je podmirio nesporni dio računa na koji se odnosi prigovor i uredno podmiruje sve slijedeće nesporne račune, operator istom ne smije obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenih postupaka.

Kako bismo mogli utvrditi činjenice iz Vaše poruke, kao i sve ostale okolnosti, molimo Vas da nam prigovor zajedno sa svom dokumentacijom koju ste slali operatoru i zaprimili od operatora, kao i presliku zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa za MAXtv uslugu, zahtjeva za raskid pretplatničkog odnosa, presliku spornog računa i svu dokumentaciju vezanu uz zahtjev za prijelaz drugom operatoru dostavite na adresu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Postovanje Trebao bih odgovor HAKOM-a u desetak recenica o tome kakva je situacija s WiMAXom u Hrvatskoj, koje su sve licence konzumirane, sto se ocekuje na tom trzistu i koji ce biti daljnji potezi HAKOM-a?
Poštovani,
Vezano uz WiMAX u Hrvatskoj, sukladno Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra koja je sastavni dio Pravilnika o namjeni radiofrekvencisjkog spektra, frekvencijsko područje koje je namijenjeno za širokopojasni bežični pristup je 3410-3600 MHz.

Radiofrekvencijski spektar se dodjeljuje za područja od jedne ili više zemljopisno susjednih županija, ovisno o zahtjevu operatora. Dodijeljeni radiofrekvencijski spektar je prikazan u sljedećoj tablici:

Područje
Centralna frekvencija dodijeljenog bloka
Br.
Trgovačko društvo
Grad Zagreb
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
VIPnet d.o.o.
Zagrebačka županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
 
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
WIMAX TELECOM d.o.o.
Splitsko-dalmatinska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
NEXCOM d.o.o.
Primorsko-goranska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
NEXCOM d.o.o.
Osječko-baranjska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
Međimurska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
NOVI-NET d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
WIMAX TELECOM d.o.o.
Ličko-senjska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
Ideal telekomunikacije d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
NEXCOM d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
Istarska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
 
3487 MHz / 3587 MHz
4.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
Šibensko-kninska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
 
Zadarska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
NEXCOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
 
Dubrovačko-neretvanska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
Dubrovnik Telekom d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
 
Karlovačka županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
 
Sisačko-moslavačka županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
 
Bjelovarsko-bilogorska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
 
Požeško-slavonska županija
3417 MHz / 3517 MHz
1.
NEXCOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
 
Jedinstveno područje koncesije od 4 susjedne županije (Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska županija)
3417 MHz / 3517 MHz
1.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
NOVI-NET d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
 
3487 MHz / 3587 MHz
4.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
Jedinstveno područje koncesije od 2 susjedne županije (Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska županija)
3417 MHz / 3517 MHz
1.
Ideal telekomunikacije d.o.o.
3438 MHz / 3538 MHz
2.
WIMAX TELECOM d.o.o.
3462.5 MHz / 3562.5 MHz
3.
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.
3487 MHz / 3587 MHz
4.
NEXCOM d.o.o.

Vezano uz konzumaciju dozvola, na današnji dan pojedine osnovne postaje su prijavile sljedeće tvrtke:
 • Dubrovnik Telekom
 • Novi-Net
 • Odašiljači i veze
 • OT-Optima telekom
 • VIPnet
 • Wimax Telecom
Na tom tržištu se očekuje pružanje konkurentnih usluga elektroničkih komunikacija tvrtkama i građanima, te povećanje konkurentnosti, dostupnosti i mogućnosti izbora u uslugama širokopojasnog pristupa.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Poštovani, Molim Vas stajalište HAKOM-a o stanju na tržištvu 3D usluga u Hrvatskoj (objedinjena usluga telefona, televizije i interneta kod jednog operatera). Naime, već površnim pretraživanjem ponude putem Interneta vidljivo je kako su ponude vrlo raznolike, za prosječne korisnike vrlo je teško snalaženje u moru kojekakvih ponuda te im djeluje da vlada nered u kome se obični ljudi teško snalaze, a još teže mogu odabrati ponudu koja im najbolje odgovara, pri čemu ih svaki operater mami reklamama da je ili najbrži, ili najbolji ili naj-- po nečemu.Smatrate da je toliko velilk broj mogućih kombinacija kod pojedinih, i svih zajedno operatera konfuzan i pretjeran, ili prikladan u skladu s tržišnom utakmicom za klijenta? Marijana Šešo Slobodna Dalmacija
Poštovana,

stav HAKOM-a je da je zdravo i održivo tržišno natjecanje između operatora koji nude usluge elektroničkih komunikacija nužno. Upravo iz tržišne utakmice između operatora i njihove borbe za krajnje korisnike proizlazi i raznolikost ponuda različitih operatora. Također HAKOM je mišljenja da, bez obzira na raznolikost ponuda, svaki korisnik može u pojedinom paketu naći ono što ga najviše zanima te na tome bazirati svoju odluku o odabiru pojedinog operatora. Upravo takva mogućnost izbora, odnosno takav opseg različitih ponuda je pokazatelj razvoja tržišnog natjecanja na predmetnom tržištu. Isto tako, bilo bi vrlo teško da regulator ili bilo koja druga institucija odredi okvire u kojima bi se trebale ponude operatora kretati iz razloga što bi se na taj način direktno utjecalo na poslovne odluke operatora i njihov odnos s krajnjim korisnicima, a samim time i na njihov uspjeh na tržištu.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, prema novom Cjenovnom sustavu elektroničkih komunikacijskih usluga VIPneta d.o.o. koji će biti u primjeni od 1.11 za Vip pretplatnike, a objavljen je na njihovim web stranicama, navedeno je da će Naknada za privremeno isključenje na zahtjev korisnika iznositi 37,00 kn mjesečno. Navedeno smatram da nije u skladu sa člankom 27. st 7. Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama. Molim vaše mišljenje u vezi pravne valjanosti naplate Naknade za privremeno isključenje na zahtjev korisnika od strane Vipneta.
Poštovani,

Vezano za Vaš upit ponajprije napominjemo kako je Pravilnik o telekomunikacijskim uslugama na koji se pozivate van snage, te se umjesto njega u najvećem dijelu primjenjuje Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/08). Sukladno čl. 16. navedenog Pravilnika (koji odgovara čl. 27. st. 7. koji ste naveli), operator javnih komunikacijskih usluga mora pretplatniku, na njegov zahtjev, privremeno isključiti pretplatničku telekomunikacijsku terminalnu opremu, najmanje jedanput godišnje, u trajanju od najviše tri mjeseca. U Općim uvjetima poslovanja može se utvrditi i dulji rok. Za vrijeme privremenog isključenja pretplatnik ne plaća mjesečnu ili tromjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Cijena usluge ponovnog uključenja privremeno isključene pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme utvrđuje se cjenikom operatora.

Slijedom navedenog, VIPnet Vam ima pravo naplatiti samo naknadu za ponovno uključenje privremeno isključene terminalne opreme, a cijena je utvrđena cjenikom VIPneta.

 

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Hello, I am a researcher for TeleGeography in the UK. Has HAKOM made any decisions on the allocation of the 2600MHz (2.6GHz) wireless frequency band? (I searched the website but failed to find anything). Also, I notice that in the HAKOM document (pdf) 'Analogue to Digital Television Broadcasting Switchover Strategy', the frequency band 790MHz-862MHz has been re-allocated for the use of mobile telephony networks ('IMT') - and I wondered if HAKOM has released any further information on the re-distribution of the 790MHz-862MHz frequencies to mobile network operators?
Dear Mr. Sheperd,

No decision has been made concerning 2.6 GHz and 790-862 MHz bands. Both bands are allocated for IMT in National Frequency Allocation Table but are not yet open for operators.

Kind regards,
Yours HAKOM

 • Hello, My name is Bob Perez and I’m an Analyst with IMS Research’s Mobile Technologies Group. I hope this message finds you well. I’m currently conducting research on the fixed wireless broadband market in Croatia and I was hoping you might be able to help me track down a list of known operators in the country. Any assistance you could provide would be greatly appreciated. Best regards, Bob
Dear Mr Perez,
On HAKOM's web site http://www.hakom.hr/UserDocsImages/dokumenti/Baza%20radiofrekvencijskog%20spektra%20za%20sirokopojasni%20bezicni%20pristup%20(3410%20-%203600%20MHz).pdf you can find a list of issued licenses for radiofrequency spectrum to operators for broadband wireless access in frequency range 3410-3600 MHz.

Kind regards,
HAKOM
 • Poštovani ; Naručio sam mobitel no za njega nije još izda dozvola za uvoz RiTT opreme mozete li mi reci sta mi je raditi? ovo je vrsta mobitela : SciPhone Dream G2 Cellphone
Poštovani,

Za ishođenje odobrenja za uvoz RiTT opreme potrebno je na našu adresu (Jurišićeva 13, Zagreb) dostaviti:
• popunjen obrazac zahtjeva,
• EC Declaration of Conformity (Izjava o sukladnosti kojom proizvođač izjavljuje da je proizvod u skladu s Directivom 1999/5/EC)
• Dokaz o uplati 200 HRK upravne pristojbe.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštvani, zbog promjene obračunske jedinice podnio sam zahtjev za raskid ugovora bez naknade kod operatera Tele 2, zanima me dali imam pravo na zadržavanje broja tj prenosa istog u drugu mrežu? Naime Tele2 tvrdi da ne mogu broj prebaciti na prepaid ili drugu mrezu...
Poštovani,

U konkretnom slučaju sukladno čl. 42. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) imate pravo na raskid pretplatničkog odnosa bez naknade, a obzirom na nastalu promjenu koja je za Vas nepovoljna. U tom slučaju gasi se i Vaš pretplatnički broj, jer dolazi do raskida ugovora, te ga nije moguće prenijeti u mrežu drugog operatora. Kako Vašim pitanjem naglašavate da želite zadržati svoj broj, predlažemo da se svom operatoru umjesto sa zahtjevom za raskid ugovora obratite sa zahtjevom za izmjenu tarifnog paketa, u kojem slučaju možete zadržati svoj broj, te odabrati tarifni paket koji Vam najviše odgovara, ili preći na prepaid korištenje usluge ukoliko Vaš operator nudi takvu opciju.
U svakom slučaju morate dobro pročitati uvjete korištenja novog tarifnog paketa, a osobito one koje se odnose na obvezno trajanje ugovornog odnosa.


S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani dr. sc. Lučić, Dopustite da Vam se na početku ove zamolbe predstavim: moje ime je Zoran Ježić, asistent sam pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U okviru jednog istraživanja (o razvijenosti županije Bjelovarsko-bilogorske čiji će se rezultati prezentirati u studenom na skupu kojeg organizira HAZU u Bjelovaru), a u funkciji izrade rada, bili bi mi potrebni neki podaci koje Agencija ima. Ukoliko je moguće, trebali bi mi podaci o broju telefonskih priključaka (fiksna mreža) za županiju Bjelovarsko-bilogorsku kao i broj telefonskih priključaka za Republiku Hrvatsku (ukupan broj priključaka u fiksnoj mreži) u 2008. godini. Podaci koji su potrebni koristili bi se isključivo u znanstvene svrhe. Stoga Vas molim, ukoliko ste u mogućnosti, da mi dostavite potrebne podatke. Unaprijed se zahvaljujem i pozdravljam s poštovanjem!
Poštovani,

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama ima u svojoj nadležnosti redovito objavljivanje podataka, obavijesti i dokumenata iz područja elektroničkih komunikacija, a osobito pokazatelja razvoja tržišta na svojim internetskim stranicama. Stoga Vas upućujemo na službenu stranicu HAKOM-a http://www.hakom.hr na kojoj se svi podaci i relevantni pokazatelji redovito objavljuju.

Podaci o pojedinačnom udjelu po operatoru kao i o izgrađenosti i korištenju mreža po županijama su poslovna tajna, pa Vam im nismo u mogućnosti dostaviti.

Želim Vam puno uspjeha u Vašem istraživačkom projektu!

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Kupio sam mobitel preko interneta,koji ima mogućnost hvatanja TV signala i radio (kao i svaki drugi mobitel).Na carini mi ne žele ga carinit bez potvrde HAKOM-a zbog toga sto taj mobitel ima televiziju. Mogu li ja od vas dobiti tu potvrdu i koliko je moran čekati?
Poštovani,

prema odredbama Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj (RiTT) opremi (NN 112/2008) propisano da je za svu RiTT opremu za koju HAKOM nije izdao odobrenje za uvoz i stavljanje na tržište potrebno ishođenje odobrenje za uvoz, prilikom uvoza za vlastite potrebe. Mobiteli se zbog svojih tehničkih značajki smatraju RiTT opremom,a budući da za uređaj koji Vi uvozite nije izdano odobrenje za uvoz i stavljanje na tržište, dužni ste ishoditi odobrenje za uvoz za vlastite potrebe. Za ishođenje odobrenja potrebno je dostaviti:
• popunjen obrazac zahtjeva,
• EC Declaration of Conformity (Izjava o sukladnosti kojom proizvođač izjavljuje da je proizvod u skladu s Directivom 1999/5/EC)
• Dokaz o uplati 200 HRK upravne pristojbe
Zakonski rok za izdavanje odobrenja je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, međutim u praksi je to 2-3 dana.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Želim kupiti ipod touch u inozemstvu,kako mogu nabaviti i koji su mi sve papiri potrebni???
Poštovani,

Za predmetni uređaj je izdano odobrenje za uvoz i stavljanje na tržište, što je i objavljeno na http://www.hakom.hr/default.aspx?id=413&subId=2, te se kao takav sukladno članku 12. Pravilnika o RiTT opremi može uvoziti slobodno bez našeg odobrenja.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani Poslovni sam korisnik T-mobile i njihove tarife "Flex-Team" u kojoj se mijenjaju obračunske jedinice. To mi ne odgovara, a s obzirom da sam pod ugovorom s njima još 11 mjeseci, želio sam raskinuti ugovor jer imam pravo na to. Oni su bili spremni raskinuti ugovor, ali jedino pod uvjetom da mi trajno ugase broj koji koristim više od 7 godina i do sada sam uredno ispunjavao sve ugovorne obveze. To mi sliči na ucjenu i nisam siguran da je to po zakonu, jer ja želim zadržati svoj dosadašnji telefonski broj mobitela. Naglašavam da nisam htio prijeći na neku drugu mrežu, nego samo promjeniti tarifu. Da li imam pravo raskinuti ugovor zbog njihovog jednostranog mijenjanja uvjeta i pri tome zadržati svoj broj mobitela?
Poštovani,

U konkretnom slučaju sukladno čl. 42. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) imate pravo na raskid pretplatničkog odnosa bez naknade, a obzirom na nastalu promjenu koja je za Vas nepovoljna. U tom slučaju gasi se i Vaš pretplatnički broj, jer dolazi do raskida ugovora. Kako Vašim pitanjem naglašavate da želite zadržati svoj broj koji koristite više od sedam godina, te da jedino želite promijeniti tarifu, predlažemo da se svom operatoru umjesto sa zahtjevom za raskid ugovora (u kojem slučaju gubite broj i morate ponovno zasnovati pretplatnički odnos) obratite sa zahtjevom za izmjenu tarifnog paketa, u kojem slučaju možete zadržati svoj broj, te odabrati tarifni paket koji Vam najviše odgovara.
U svakom slučaju morate dobro pročitati uvjete korištenja novog tarifnog paketa, a osobito one koje se odnose na obvezno trajanje ugovornog odnosa.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, želio bih predložiti da na vašu stranicu http://www.telekom.hr/default.aspx?id=47, koja daje prikaz stanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu, dodate više informacija o kretanju cijena pojedinih vrsta usluga. Sada nalazim samo podatke o kretanju cijena OECD-ove košare javne govorne usluge u pokretnoj mreži u vašem godišnjem izvješću za 2008. godinu (http://www.hakom.hr/UserDocsImages/dokumenti/Godisnje%20izvjesce%20HAKOM%202008.pdf). Posebno bi bilo zanimljivo da se mogu vidjeti prosječni iznosi koje su krajnji korisnici platili za sljedeće: - minutu prometa unutar nacionalnih nepokretnih komunikacijskih mreža (s fiksnog broja na fiksni broj); - minutu prometa unutar nacionalnih pokretnih komunikacijskih mreža (s mobilnog broja na mobilni broj); - minutu prometa s nepokretne na pokretnu komunikacijsku mrežu (s fiksnog broja na mobilni broj); - minutu prometa s pokretne na nepokretnu komunikacijsku mrežu (s mobilnog broja na fiksni broj); - 1 MB prometa za širokopojasni pristup Internetu putem nepokretnih komunikacijskih mreža; - 1 MB prometa za širokopojasni pristup Internetu putem pokretnih komunikacijskih mreža; Pozdrav.
Poštovani,

OECD košara javne govorne usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži prikazuje uravnoteženu mjerljivu potrošnju prosječnih korisnika na način da je izračunata košara usporediva po operatorima i po zemljama Europske unije. Prilikom izračuna uzimaju se u obzir svi tarifni paketi i sve bitne specifičnosti pojedinih paketa, operatora ili razmatrane zemlje. Sve cijene uključuju porez na dodanu vrijednost.

Dinamika praćenja cijena i izrade OECD košare javne govorne usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži, a kako se radi o izuzetno složenom i obimnom poslu, objavljuje se jednom godišnje, eventualno češće za potrebe izvještavanja Europske komisije.

OECD košara potrošnje prosječnih korisnika u nepokretnoj mreži kao i korisnika pristupa Internetu se ne koristi, kako u zemljama Europske unije tako i Republici Hrvatskoj, iz razloga što model ne obuhvaća niti kvalitativno niti kvantitativno sve slučajeve u praksi. OECD košara za navedene prosječne korisnike nije u uporabi više od tri godine.

Sukladno svojoj nadležnosti, HAKOM na svojim internetskim stranicama redovito objavljuje podatke, obavijesti i dokumente iz područja elektroničkih komunikacija, a osobito pokazatelja razvoja tržišta. Budući da iznos koji krajnji korisnik plaća za minute poziva iz Vašeg upita, ovisi o navikama samog korisnika, kao i o specifičnostima izabranog tarifnog paketa, najrealniji podatak o potrošnji moguće je dobiti korištenjem savjetnika ili kalkulatora na internetskim stranicama operatora.

Zahvaljujemo na Vašim prijedlozima i upućujemo Vas da i dalje pratite objavu podataka na našim internetskim stranicama http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.


S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, Kao uvoznik DVB-T uređaja i CRT uređaja zanima me: Nova uputa o označavanju definira kako se trebaju označavati DVB-T i analogni TV (CRT). Moje pitanje je: 1) od kada se uredba primjenjuje? 2) da li se odnosi samo na nove uvoze? 3) da li smo u obvezi nanovo deklarirati ranije uvezenu robu? Hvala na odgovoru.
Poštovani,

Odgovore na Vaša pitanja možete pronaći u tekstu ispod:


1) Od kada se uredba primjenjuje?

Uputa o označavanju digitalnih prijamnika primjenjuje se od dana objave na internetskim stranicama HAKOM-a odnosno od 15.6.2009., a obveze o označavanju prijamnika za isključivo analognu televiziju proizlaze iz Pravilnika o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji (N.N. 148/08) i primjenjuju se od dana stupanja na snagu navedenog pravilnika (19.12.2008.)

2) Da li se odnosi samo na nove uvoze?

Obveze označavanja odnose se na sve uređaje koji se nalaze u maloprodaji nakon datuma navedenih u odgovoru na prvo pitanje.

Tablicu s tehničkim podacima i napomene za digitalni prijamnik, odnosno obavijest-upozorenje u slučaju prijamnika analognog TV signala postavlja proizvođač, ovlašteni zastupnik ili trgovac, koji stavlja prijamnik na tržište Republike Hrvatske.


3) Da li smo u obvezi nanovo deklarirati ranije uvezenu robu?

Uvezenu robu nije potrebno ponovno deklarirati, već je sukladno navedenom pravilniku i danoj uputi o označavanju prijamnika za digitalnu televiziju uz svaki istaknuti raspakirani prijamnik koji se nalazi u trgovinama i prodajnim izlozima ili prilikom njihova oglašavanja potrebno istaknuti tablicu s tehničkim podacima i napomene vezane za taj prijamnik. Također, za svaki digitalni prijamnik potrebno je navedenu tablicu s tehničkim podacima i napomene jasno istaknuti na omotu za pakiranje ili uputama svakog prijamnika.

Isto vrijedi i za prijamnike analognog TV signala (televizori, VHS snimači, DVD snimači itd.), za koje je kupcu potrebno jasno i razvidno istaknuti upozorenje da takav uređaj podržava isključivo prijam analognog TV signala te da prijam televizijskih programa nakon 31. prosinca 2010. u Republici Hrvatskoj neće biti moguć bez dodatnog digitalnog prijamnika.

Sukladno navedenom, svaki prijamnik u maloprodaji mora biti označen na propisani način, a osim uvoznika, označavanje robe, koja je već puštena na tržište, može provesti i distributer ili krajnji trgovac.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, molim pravno tumačenje zakona o snimanju telefonakih razgovora za slučaj u kojem poslodavac želi snimati razgovore svojih zaposlenih. Snimali bi se dolazni i odlazni pozivi zaposlenika prema trećim stranama. Također molim prijedlog kako pravno regulirati snimanje da li najavom snimanja ili internim aktom. Unaprijed zahvaljujem.
Poštovani,

slijedom Vašeg upita možemo Vas obavijestiti da članak 100. Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK) propisuje načelo zaštite tajnosti elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka u javnim komunikacijskim mrežama i javno dostupnim komunikacijskim uslugama, te se zabranjuje slušanje, prisluškivanje, pohranjivanje te svaki oblik presretanja ili nadzora elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka, osim u slučajevima iz članka 108. ZEK-a. Sukladno navedenom na temelju odredbi ZEK-a nije predviđena mogućnost snimanja telefonskih razgovora zaposlenika. Ističemo da je ovaj odgovor ograničen na odredbe ZEK-a i ne ulazi u pitanje zakonitosti takvog snimanja prema drugim propisima, posebice onima koji uređuju pitanja temeljnih ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • poštovani! imam upit u vezi Vip-ove promjene općih uvjeta poslovanja i cjenovnika usluga. Ukoliko sam potpisao ugovor pod drugačijim uvjetima, još uvijek sam u trajanju ugovorne obveze a Vip je izmjenio cjenovni sustav, zanima me da li se može u roku od 30 dana raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora jer je cjenovni sustav izmijenjen u štetu korisnika te ja nisam potpisao ugovor na takav cjenovni sustav. Puno hvala, Pozdrav!
Poštovani,

Sukladno čl. 42., st. 7., 8. i 9. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), operatori javnih komunikacijskih usluga mogu primijeniti izmjene općih uvjeta poslovanja i cjenovnih sustava na postojeće pretplatnike najranije nakon 30 dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist pretplatnika mogu se primijeniti bez odgode. Operatori moraju izvijestiti pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovora, u skladu s općim uvjetima poslovanja. U slučaju izmjene općih uvjeta poslovanja i cjenovnih sustava koji su za pretplatnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene opće uvjete i cijene, pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez naknade, u roku od 30 dana.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, da li svaki korisnik usluge pristupa Internetu imam pravo na stalnu IP adresu? Hvala!
Poštovani,

Operatori koji pružaju uslugu pristupa Internetu u osnovnoj ponudi najčešće ne obuhvaćaju i mogućnost dodjele statičke (stalne) IP adrese. Naime, operatori koji pružaju uslugu pristupa Internetu imaju određeni broj IP adresa koje dinamički dodjeljuje krajnjim korisnicima prilikom njihovog spajanja. U slučaju da konekcija traje duže od 24 sata, većina operatora automatski mijenja dodijeljenu IP adresu. Ukoliko korisnik ima potrebu za stalnom IP adresom, o zakupu iste može se dogovoriti sa svojim pružateljem Internet usluge. Nadalje, korisnik mora biti upozoren od strane operatora prije sklapanja ugovora o korištenju usluge pristupa Internetu o svim pogodnostima ponude/paketa za koji se korisnik odlučio, pa tako i o mogućnosti korištenja statičke, odnosno dinamičke IP adrese.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Koliko sam upoznat sa vašim pravilnikom. Ukoliko operator promijeni opće uvjete poslovanja za vrijeme trajanja ugovorne obveze korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Naravno ukoliko su ti uvjeti promijenjeni na štetu korisnike a on nije potpisao pod tim uvjetima. Evo toliko me zanima. Hvala.
Poštovani,

Sukladno čl. 42., st. 7., 8. i 9. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), operatori javnih komunikacijskih usluga mogu primijeniti izmjene općih uvjeta poslovanja i cjenovnih sustava na postojeće pretplatnike najranije nakon 30 dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist pretplatnika mogu se primijeniti bez odgode. Operatori moraju izvijestiti pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovora, u skladu s općim uvjetima poslovanja. U slučaju izmjene općih uvjeta poslovanja i cjenovnih sustava koji su za pretplatnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene opće uvjete i cijene, pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez naknade, u roku od 30 dana.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM


 • Poštovani Zanima me da li u Vašoj bazi postoji CE Declaration of Conformity za CECTi68 mobilni uređaj(kopija iPhonea) i Touch 3G ( kopija HTCa 3G). Zainteresiran sam za uvoz istog,pa Vas molim ako mi možete naći te podatke te da samo platim taxativne troškove (cca 200kn) da mogu naručit taj telefon. Naime na forumima postoje napisi da je nekolicina ljudi kupila taj telefon na taj način,odnosno da izbjegnem dugotrajne objašnjavanje s dobavljačem. Naime prvi puta uvozim tako nešto pa Vas molim za pomoć te eventualnu uputu? p.s. Naime ukilo nemate taj uređaj u bazi da li je dovoljno naći podatke na internetu i obratiti se Vama s deklarirnaim podacima od proizvođača?
Poštovani,

Za sve uređaje koji se ne nalaze u bazi odobrene RiTT opreme (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=413) prilikom uvoza za vlastite potrebe mora se ishoditi naše odobrenje za uvoz. Od spomenutih uređaja do sada smo izdavali odobrenje za uvoz za vlastite potrebe za uređaj oznake SciPhone i68/i68+, dok za Touch 3G (kopiju HTC-ovog Touch 3G) nije izdavano odobrenje. Dakle, za SciPhone i68 izdajemo odobrenje za uvoz za vlastite potrebe na osnovu dostavljenog zahtjeva i plaćene upravne pristojbe (budući da nam je EC Declaration of Conformity već dostavljan), dok je za drugi uređaj iz Vašeg upita potrebno dostaviti i EC Declaration of Conformity koji izdaje proizvođač u skladu s odredbama Directive 1999/5/EC.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM

 • Poštovani, Nedavno sam podnio Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi pa me zanima u kojem roku od datuma podnosenja zahtjeva se moze ocekivati rjesenje/dozvola, jer nigdje ne pise (ili nisam pronasao). Hvala.
Poštovani,

Sukladno čl. 15. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN 136/08), rok za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, te sukladno tome možete očekivati rješenje, odnosno dozvolu. Iznimno se taj rok u određenim slučajevima može produljiti na 120 dana, na primjer ukoliko podneseni zahtjev nije potpun, te će u takvom slučaju HAKOM kontaktirati podnositelja zahtjeva.
Navedeni Pravilnik možete pronaći na HAKOM-ovoj stranici www.hakom.hr, izbornik Dokumenti/Propisi/Pravilnici.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM
 • gdje mogu vidjeti ispis poziva

Poštovani,
 
Sukladno čl. 44. st. 1. i 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), operatori javnih komunikacijskih usluga moraju automatski bilježiti podatke o pruženim uslugama za svoje pretplatnike u svrhu obračuna troškova, te moraju omogućiti pretplatnicima uvid i kontrolu podataka o troškovima pruženih usluga i podroban ispis računa za pružene usluge. Podroban ispis računa dostavlja se, bez naknade, svim pretplatnicima na temelju zahtjeva podnesenog operatoru.
 
S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Poštovani, S obzirom da planiramo pokrenuti posao koji bi se temeljio na VoIP tehnologiji zanima me da li podliježemo zakonskom okviru koji od nas traži da imamo koncesiju za obavljanje takve usluge. Naime, mi tehnički ne bi sami realizirali VoIP konekcije nego bi ih iznajmljivali od trenutnih operatera koji su za to ovlašteni u RH. S obzirom da bi mi do tih operatera pristupali ili fiksnom ili mobilnom telefonskom mrežom da li je potrebno imati navedenu dozvolu/koncesiju. Hvala unaprijed
Poštovani,

Sukladno odredbama iz članka 32. Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakona) (Narodne novine, 73/08) i članka 4. st. 1. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Narodne novine, 154/08) operatori javnih elektroničkih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, koje se pružaju na tržišnoj osnovi, moraju u pisanom obliku obavijestiti Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM), najmanje petnaest dana unaprijed, o početku, promjenama i završetku obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. HAKOM će u roku od osam (8) dana od zaprimanja potpune prethodne obavijesti provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz Zakona za izdavanje potvrde, te ovisno o tome izdati potvrdu o primitku prethodne obavijesti.

Dakle, za pružanje navedene usluge, potrebno je HAKOM-u poslati ispunjeni obrazac prethodne obavijesti o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (www.hakom.hr; izbornik Dokumenti/Upute, zahtjevi i obrasci/Komunikacije) na način da se u obrascu označi šifra djelatnosti 23, te u kratkom opisu djelatnosti prikaže podrobnije opis usluge koja će se pružati, a koji uključuje tehničke značajke mreže i opreme te način njihove izvedbe. Svaku promjenu ili završetak obavljanja djelatnosti potrebno je u pisanom obliku obavijestiti HAKOM.

Slanjem prethodne obavijesti o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, tvrtka podnositelj postaje operator. Svi operatori, sukladno čl. 22. Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a, dužni su HAKOM-u plaćati 0,32% ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu. Izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda prethodne kalendarske godine operator je dužan HAKOM-u dostaviti do kraja veljače tekuće godine.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Poštovani, Gdje se mogu pronaći sve izmjene općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o. u 2009. godini?
Poštovani,
 
Izmjene Općih uvjeta poslovanja VIPnet-a možete pronaći na internet stranici VIPnet-a, www.vipnet.hr, a iste možete i zatražiti u bilo kojem prodajnom centru VIPnet-a.
Ujedno napominjemo da je sukladno čl. 5., st. 5.1.2. samih Općih uvjeta poslovanja (novih) propisano da je VIPnet obvezan pretplatniku prilikom sklapanja ugovora uručiti Opće uvjete, što pretplatnik potvrđuje potpisom na Zahtjevu za zasnivanjem pretplatničkog odnosa.
 
Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM
 • Poštovani ! Interesira me da li mi HT mora omogućiti prijenos (portanje) broja kod drugog operatera ukoliko se radi o prijenosu samo dodatnog MSN broja na ISDN liniji. Dakle imam ISDN sa 5 MSN brojeva i jedan od tih brojeva bih portao kod Voip providera (Formel d.o.o.) , od HT-a sam dobio odgovor da je moguće samo sve brojeve prebaciti. Unaprijed zahvaljujem !
Poštovani,
prema članku 7. stavku 28. točka i. Pravilnika o prenosivosti broja (NN 42/09) razlog nemogućnosti za prijenos broja može biti u slučaju da je pretplatnički broj ili brojevi za koji se traži prijenos jedan od brojeva u ISDN seriji ili jedan od brojeva u PBX BRA ISDN seriji i sl.. Također, u slučaju ako se Zahtjev za prijenos broja ne odnosi na sve brojeve unutar usluge VPN grupe, ISDN serije ili sl..

Nadalje, u slučaju prijenosa broja iz mreže HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. na VoIP providera (Formel d.o.o.) napominjemo da takav prijenos trenutno nije moguć iz razloga što tvrtka Formel d.o.o. ne pruža navedenu uslugu. Operatori koji trenutno pružaju navedenu uslugu u Republici Hrvatskoj su:

U nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži:
- AMIS TELEKOM d.o.o.
- Iskon Internet d.d.
- H1 TELEKOM d.d.
- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
- Metronet telekomunikacije d.d.
- OT-Optima Telekom d.d.
- PRIMATEL d.o.o.
- VIPnet d.o.o.
- Vodatel d.o.o.
- VOLJATEL telekomunikacije d.o.o.

U pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži:
- TELE2 d.o.o.
- T-Mobile Hrvatska d.o.o.
- VIPnet d.o.o.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Poštovanje! Kupio sam iPhone i vidim da je on na listi za koji ne trebam traziti dozvolu ali su mi iz dhl-a javili da im posaljem mailom taj dokument na kojem je vidljivo da je taj mobitel dozvoljen pa dali mi mozete pomoci gdje mogu naci tu dozvolu? Hvala
Poštovani,
 
Sukladno odredbama Pravilnika o RiTT opremi (NN 112/2008) na našim web stranicama se objavljuje samo popis (baza) RiTT opreme za koju je izdano odobrenje za uvoz i stavljanje na tržište, dok se sama odobrenja ne objavljuju. Dakle, carini ili DHL-u možete poslati link na bazu ili dostaviti ispis naše web stranice iz kojeg se vidi da je za neki uređaj izdano odobrenje za uvoz i stavljanje na tržište. U prilogu Vam u pdf formatu šaljemo ispise sa naše web stranice za Apple iPhone 3G i 3GS, za koji su izdana odobrenje za uvoz i stavljanje na tržište i koji se za vlastite potrebe mogu uvoziti bez našeg odobrenja za uvoz.

IPHONE 3G.pdf
IPHONE 3GS.pdf
 
S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Poštovanje! Kupio sam jedan mobitel iz Kine online i iz tvrtke koja mi ga treba dostaviti su mi javili da bih Trebao od Vas dobiti dozbolu za taj mobitel, pa dali mi mozete reci kako bi ja mogao dobiti tu dozvolu! Puno hvala
Poštovani,
uvoz i/ili stvaljanje na tržište RiTT opreme (u koju spadaju i GSM terminali) reguliran je Pravilnikom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (RiTT opremi) (NN 112/2008). Ukoliko je riječ o uvozu za vlastite potrebe niste dužni pribavljati odobrenje za uređaje koji se nalaze u bazi odobrene RiTT opreme koja je dostupna na http://www.hakom.hr/default.aspx?id=413. Ukoliko se uređaj ne nalazi u navedenoj bazi, tada ste dužni ishoditi naše odobrenje za uvoz. Uz obrazac zahtjeva (koji je dostupan na http://www.hakom.hr/default.aspx?id=339) potrebno je priložiti:
• Tehnički opis
• EC Declaration of Conformity koji izdaje proizvođač u skladu s Directivom 1999/5/EC
• Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 200 HRK

Za sve daljnje upite molimo Vas da kontaktirate našu stručnu službu na ritt-oprema@hakom.hr.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Postovani/a, Prije vise od 10 dana sam putem vaseg weba poslao "Zahtjev za rješavanje spora/ upit", ali jos uvijek nisam dobio nikakav odgovor. Upit ponavljam i molim zuran odgovor. Originalnom upitu sam prilozio i odgovarajuce slike sa weba www.zezalica.com . ____________________ prije nekog vremena bio sam predmetom sale nekolicine prijatelja koji su mi uputili saljivi lazni poziv preko "Zezalice" (060 616161). Posteno sam nasjeo, malo se uzrujao ali i to je brzo proslo kad sam shvatio da se radi o sali prijatelja. Nakon nekoliko dana sam primjetio da mi se vecina prijatelja i poznanika podsmjehuje i otkrio da medju njima kruzi snimka tog "razgovora". Poziv koji mi je upucen preko Zezalice je snimljen! Bez mog znanja i pristanka! Naravno da sam bio zaprepasten te sam kontaktirao tvrtku koja je vlasnik te Zezalice, a oni su mi "objasnili" kako je sve legalno i da oni IMAJU PRAVO SNIMATI I DISTRIBUIRATI TELEFONSKE RAZGOVORE BEZ MOG PRISTANKA. Isto se moze provjeriti i na www.zezalica.com. Kako ste Vi nadlezni za ovaj slucaj, a meni izgleda da je posrijedi cak i kazneno djelo neovlastenog snimanja, molim da provjerite o cemu se ovdje radi, odnosno je li sve u skladu sa zakonom. Ako je postupanje vlasnika Zezalice u skladu sa zakonom, molim uputu kako se zastititi od takve povrede privatnosti i podsmjeha okoline jer snimka jos uvijek kruzi uokolo. U suprotnom molim obavijest o poduzetim radnjama i mjerama.
Poštovani,
zahvaljujemo na Vašoj prijavi, te ćemo poduzeti sve što je u našoj nadležnosti kako bismo utvrdili da li je u konkretnom slučaju postupljeno protivno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Ujedno napominjemo kako ćemo Vas kontaktirati na Vašu e-mail adresu ukoliko nam bude potrebno još podataka, a sve u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM
 • Poštovani! Pod što točno podrazumijevate pojam PRENESENI BROJEVI?
Poštovani,
preneseni broj prema članku 2. stavku 2. točki 14. Pravilnika o prenosivosti broja (NN 42/09) je nacionalni broj koji je nepromijenjen, a prenesen iz pokretne elektroničke komunikacijske mreže jednog operatora u pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu drugog operatora ili iz nepokretne elektroničke komunikacijske mreže jednog operatora u nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu drugog operatora.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Dobar dan. Zanima me dali je moguće dobiti odobrenje za uvoz, GSM uređaja marke CECT model H8 Hvala
Poštovani,
odobrenje za uvoz GSM uređaja marke CECT model H8 može se dobiti na način da se prethodno podnese zahtjev za odobrenje za uvoz uz kojeg se prilaže tehnički opis i EC Declaration of Conformity.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM.
 • Vezano za radioamat.dozvolu..upravnu pristojbu plaćam odmah s biljezima/s zahtjevom a naknada za uporabu radiofrekv. spektra dolazi kasnije od vas?? hvala/malo mi je nejasno
Poštovani,
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva. HAKOM će Vam prije izdavanja dozvole dostaviti račun koji je potrebno platiti kako bi Vam bila izdana dozvola. Upravnu pristojbu u iznosu 100,00 kuna u državnim biljezima uplaćuje se (dostavljaju se biljezi) prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM.
 • Istječe me ovih dana petogodišnja dozvola za kv radioamater. uređaj/A kategorija.Kako produžiti dozvolu?Pozdrav iz napaćenog grada Vukovara Dubravko/9a6dr
Poštovani,
prije isteka valjanosti postojeće dozvole potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi. Naime, prethodna dozvola se ne produžuje već se na temelju ispravno podnesenog zahtjeva izdaje nova dozvola.Na HAKOM-ovoj web stranici www.hakom.hr, izbornik RFspektar/Dozvole/Amaterska služba se nalazi naputak sa linkovima na relevantne pravilnike i obrazac za podnošenje zahtjeva. Direktan link na naputak.

Srdačan pozdrav,
Vaš HAKOM.
 • Zašto u prijavi na stranicu nemate i projektante ( taj sam )jer je nama u ovim silnim promjenama jako bitna vaša pomoć i nadam se obrnuto
Poštovani korisniče,
kroz pojam -korisnik- obuhvatili smo sve korisnike od kojih pristižu upiti I zahtjevi te s kojima ostvarujemo komunikaciju pa i projektante. Zasebno su izdvojeni operatori, novinari i dobavljači zbog poslovnih procesa unutar Agencije. Brzina odgovaranja na upite ne ovisi o tome tko je zahtjev poslao jer HAKOM-u su svi Vaši upiti podjednako važni i na njih se odgovara u najkraćem mogućem vremenskom roku.

S poštovanjem,
Vaš HAKOM
 • Zanima me kada će biti moguć širokopojasni pristup internetu u mjestu Severin na Kupi (Vrbovsko). Već godinama tražimo se raspitujemo, ali nigdje i nitko ne zna ili ne želi odgovoriti. Lani su navodno donjeli neku opremu u centralu, ali od toga ništa do sada. Hvala na odgovoru!
Poštovani,

što se tiče dostupnosti usluge širokopojasnog pristupa internetu, napominjemo kako HAKOM nema uvid u poslovne planove operatore za proširenje svojih vlastitih mreža.
Naime, potrebno je naglasiti da navedena usluga trenutno nije sastavni dio univerzalnih usluga koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima usluga po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji. Univerzalne usluge između ostalog obuhvaćaju i sljedeće:
 • pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje krajnjim korisnicima usluga slanje i primanje mjesnih, međumjesnih (nacionalnih) i međunarodnih telefonskih poziva, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost.

Ujedno, operator univerzalnih usluga (odlukom Vijeća HAKOM-a od 28. studenog 2005. godine T-HT je određen za operatora univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske) mora osigurati da pretplatnički pristupni vodovi u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama omogućuju brzinu prijenosa podataka od najmanje 33,6 kbit/s.
Istovremeno HAKOM prepoznaje pristup internetu velikim brzinama putem širokopojasnih veza kao veliku mogućnost za ispunjavanje obećanja informacijskog društva, te u je u tom smjeru poduzela određene akcije u smjeru dodjeljivanja općih poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na ciljanim geografskim područjima, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa Internetu. Također, treba znati da je usluga širokopojasnog pristupa internetu specifična usluga koja još uvijek u većini zemalja nije dostupna na svim pretplatničkim linijama, i to prvenstveno uslijed visokih investicija potrebnih za nadogradnju mreže. Usluga širokopojasnog pristupa internetu, zbog specifičnosti opreme koju njen pružatelj mora osigurati, postaje dostupna i uspostavlja se najprije na lokacijama na kojim a je iskazan interes za uslugom tj. na kojima je potražnja najveća.
Nadalje želim Vam napomenuti da je na maloprodajnom tržištu, usluga širokopojasnog pristupa internetu osim putem najzastupljenijeg ADSL-a dostupna i na sljedeće načine:
 • pristup putem pokretnih mreža (EDGE, UMTS, HSDPA),
 • nepokretni bežični pristup (Homebox, WiMAX, Wi-Fi Hot-Spots),
 • pristup putem kabelskih mreža (KTV),te
 • pristup putem svjetlovodnih kabela (FttH).
  S obzirom da u upitu nije definiran Vaš matični operator korisnika upućujemo Vas na HAKOM-ovomu web stranicu www.hakom.hr izbornik Dokumenti/Tržište/Popis operatora, gdje se nalazi objavljen popis operatora koji pružaju usluga davanja pristupa internetu (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=327) putem različitih načina širokopojasnog pristupa internetu. Stoga Vam preporučamo da pokušate provjerite i ostale mogućnosti širokopojasnog pristupa internetu osim ADSL pristupa.

  Srdačan pozdrav,
  Vaš HAKOM.