e-Plovila

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu


Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Plovila ili putem jedinstvenog upravnog mjesta (MMPI – nadležne lučke kapetanije).
Napominjemo kako je povezivanjem sustava Upisnik brodova (MMPI) sa sustavom e-Plovila (HAKOM) osigurana brza i jednostavna razmjena podataka između dvaju sustava (MMPI i HAKOM) i omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu i putem jedinstvenog upravnog mjesta (MMPI – nadležne lučke kapetanije). Izdavanje navedene dozvole je u nadležnosti HAKOM-a, a povezivanjem sustava omogućena je i elektronička razmjena informacija o prestanku valjanosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, kao i zaprimanje obavijesti o brisanju pomorskih objekata iz Upisnika brodova.
 
Naputak za izdavanje ili poništenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu

Web aplikacija e-Plovila omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva za izdavanje i poništenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu te uz jednostavnu primjenu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja ili poništenja dozvole. Aplikacija e-Plovila  uz već postojeću funkcionalnost izdavanje dozvole omogućuje i podnošenje zahtjeva za poništenje dozvole. 


Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje/poništenje navedene dozvole putem aplikacije e-Plovila potrebni su:
 
 1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
  Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje ili poništenje dozvole. 
 2. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
  Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.  
 3. Preslika pravovaljanog Upisnog lista ili izvatka iz Upisnika brodova u elektroničkom obliku.
   
Punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika u kojoj je određen opunomoćenik za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko je vlasnik plovila stranac.
 1. Ukoliko postoji punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika za zastupanje u postupku ishođenja dozvole, te preuzimanje računa i dozvole, istu je potrebno priložiti.
 2. Ukoliko postoji važeća dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, potrebno je u napomenu zahtjeva za izdavanje dozvole upisati neki od podataka (broj dozvole, naziv plovila ili registracijsku oznaku prethodno izdane dozvole).
 3. Ukoliko želite poništiti dozvolu, potrebno je nakon upisa OIB-a nositelja dozvole unijeti neki od traženih podataka sa dozvole koju želite poništiti.
 
NAPOMENE:


 1. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, .pdf, .zip ili .rar formatu maksimalne veličine do 50 MB inače ih nećete moći priložiti.
 2. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-dozvole, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-dozvole pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
 ispiši stranicu