e-Plovila

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Plovila, putem jedinstvenog upravnog mjesta (MMPI – nadležne lučke kapetanije), podnošenjem zahtjeva na fax (01) 7007 070 ili u papirnatom obliku, na poštansku adresu HAKOM-a.
 
Napominjemo kako je je realizirano povezivanje sustava Upisnik brodova (MMPI) sa sustavom e-Plovila (HAKOM). Na taj način je osigurana brza i jednostavna razmjena podataka između dvaju sustava (MMPI i HAKOM) i omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu i putem jedinstvenog upravnog mjesta (MMPI – nadležne lučke kapetanije). Izdavanje navedene dozvole je u nadležnosti HAKOM-a, a povezivanjem sustava omogućena je i elektronička razmjena informacija o prestanku valjanosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, kao i zaprimanje obavijesti o brisanju pomorskih objekata iz Upisnika brodova.

Integracija dvaju sustava predstavlja daljnji iskorak u razvoju usluga u sklopu servisa e-Dozvole koji će dodatno potaknuti elektroničko podnošenje i rješavanje zahtjeva, a što u konačnici doprinosi povećanju brzine i kvalitete izdavanja dozvola.

Web aplikacija e-Plovila omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva i izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima te uz jednostavniju prijavu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja dozvole – na svega dva ili tri dana. Usluga je dostupna svim građanima, a moguće joj je pristupiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica. 
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole putem aplikacije e-Plovila potrebni su:
 1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
  Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole. 

 2. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
  Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.  

 3. Preslika pravovaljanog Upisnog lista ili izvatka iz Upisnika brodova u elektroničkom obliku.
   
 4. Punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika u kojoj je određen opunomoćenik za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko je vlasnik plovila stranac.
   
 5. Ukoliko postoji punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika za zastupanje u postupku ishođenja dozvole, te preuzimanje računa i dozvole, istu je potrebno priložiti.


NAPOMENA:

 1. kod prilaganja dokumentacije (npr. upisnog lista ili punomoći), ukoliko ista ima više stranica  potrebno je sve stranice priložiti u jednom elektroničkom dokumentu, a ne više zasebnih elektroničkih dokumenata.
 2. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 71. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-dozvole, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-dozvole pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
VAŽNO

Ukoliko postoji važeća dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, potrebno je priložiti presliku iste ili u napomenu zahtjeva za izdavanje dozvole upisati neki od podataka (broj dozvole, naziv plovila ili registracijsku oznaku prethodno izdane dozvole).


Ako želite podnijeti zahtjev u papirnatom obliku, na poštansku adresu HAKOM-a, potrebne informacije i obrasce možete pronaći ovdje.

 ispiši stranicu