e-Radiodifuzija

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji


Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije  e-Radiodifuzija  (upute za korištenje).
 
Web aplikacija e-Radiodifuzija omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva i izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji, za uslugu odašiljanja radijskog programa,  te uz jednostavnu primjenu znatno skraćuje trajanje postupka izdavanja dozvole – dvostruko brže od podnošenja zahtjeva u papiru . Usluga je prvenstveno namijenjena radijskim nakladnicima i operatorima koji pružaju uslugu odašiljanja radija putem zemaljske mreže odašiljača, a moguće joj je pristupiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole putem aplikacije e-Radiodifuzija potrebni su:
 

  1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
    Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole.
  1. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
    Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.
  1. Projekt (tehnička dokumentacija) za radijsku postaju sukladno važećem Pravilniku o dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra, u elektroničkom obliku. Ako je podnositelj zahtjeva već ranije dostavio HAKOM-u tehničku dokumentaciju za radijsku postaju s parametrima iz podnesenog zahtjeva, nije obvezan isto ponovno dostaviti.


NAPOMENE:
 
  1. Maksimalno predviđeno vrijeme za podnošenje zahtjeva u web aplikaciji e-Radiodifuzija je 120 min. Nakon isteka tog vremena Vaša transakcija se prekida i morat ćete podnijeti zahtjev ponovno.
  2. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .pdf, .jpg, .jpeg, .png ili .gif formatu maksimalne veličine do 15MB inače ih nećete moći priložiti.
  3. HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-dozvole, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-dozvole pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici