OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Tip subjekta * Pravna osoba Fizička osoba Ostalo
Naziv/Ime i Prezime *
OIB *
E-mail adresa *
Adresa *
Država *
Grad *
Poštanski broj *
PODACI VEZANI UZ PREDMETNI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SMJERNICA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA
Nositelj izrade prostornog plana *
Vrsta prostornog plana *
Točan naziv prostornog plana *
Veza
Kontrolni broj * 1887
Odluka
Prilog
Priložite "Odluku predstavničkog tijela". Max. dozvoljena veličina dokumenta je 5 MB.
Dopis
Prilog
Priložite "Dopis nositelja izrade". Max. dozvoljena veličina dokumenta je 5 MB.

Napomena: Molimo obvezno priložite "Odluku predstavničkog tijela" i/ili "Dopis nositelja izrade".
Polja označena sa * su obvezna za popuniti
save